Archive for October, 2010

(Bhakti Kamala Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 2, Szófia)
Mikor elkezdünk mantrázni, elindul a varázslat. Mert nagyon sokszor a lelkünket annyira befedi az anyag, az illúzió, hogy majdnem lehetetlen, hogy egy csöppet is kilássunk belőle. Néha még mozdulni is nehéz. Ha azonban szeretnéd megmozgatni a lelked, szeretnéd lerázni az illúzió ezen szoros kötelékét, csak kezdj el szíved legmélyéről mantrázni vagy énekelni.
Azt mondják Istent nagyon könnyű megközelíteni, mert nagyon közel van. Ne kerüljetek hát távol Tőle! Mikor megszólal a bhadzsan vagy te repülsz oda, vagy az a világ repül ide. Vagy félúton találkozunk.
Mikor reggel összegyűlünk, vagy csak magad vagy, mert nincs lehetőség együtt lenni, mi az, amit tehetünk? Csinálhatsz egy kis felajánlást az otthonodban, felajánlhatsz néhány virágot, füstölőt… Mert így azzal indul a napod, hogy adsz Istennek, és ez így tökéletes. Aztán énekelsz, dicsőíted. Dicsőítheted egyetemes formában: „óm namó bhagavaté vászudévája”, ez egy egyetemes ima. Vagy mondhatod több raszával: „Dzsaja Rádhé Sjám Dzsaja Rádhé Sjám”. Ahogy tetszik. Az éneklés szárnyat ad a léleknek. Nem tudsz többé az illúzióban ragadni, a lelked egyszerűen csak szárnyalni kezd. Miután reggel leromboltad tudatosságod korlátait csak ülsz csendben, teljesen némán, megnyitod mindazon különböző dolgokat, amiket meg kell nyitnod, megszabadulsz minden bonyodalomtól, amitől meg kell szabadulnod, kitárod szíved végül, teljesen… Ez egy nagyon fontos lépés, ne hagyjátok ki… Aztán megérinted a dzsapádat… és villámok szikráznak a dzsapa-szemek körül. Ahogyan a moziban szokták mutatni, történik valami és hírtelen elektromosság cikázik az illető körül… Olyannyira fel vagy töltve lelki energiával, hogy amikor megérinted a dzsapádat… szikrázik… Oly sok energia van jelen, oly sok szépség. Ilyennek kéne lennie a reggeli dzsapázásod minőségének, szikrák és villámok. És ha ilyen csodálatosan indul, tökéletes lesz a napod.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София)
Когато се включим във възпяването, магията започва да се случва. Защото много често душите ни са прекалено затънали в материята, в илюзията – почти невъзможно е да погледнем отвъд нея. Понякога ни е трудно дори да се помръднем. Но искаме ли да раздвижим душата си, да се отърсим от това здраво въже на илюзията, трябва да започнем да мантруваме или да пеем от най-съкровената дълбина на сърцата си.
Казват, че най-лесно е да стигнеш до Бога, понеже Той е съвсем близко. Не бъдете далеч от Него! Когато бхаджанът зазвучи, или ние отлитаме там, или онези земи се спускат тук. А може би се срещаме насред пътя.
Когато се събираме заедно сутрин – или когато няма как да се съберем, а сте самички – какво можете да сторите? Можете да извършите някакво малко обожание у дома си, да поднесете малко цветя, благовония… защото ако започнете деня си с ДАВАНЕ на Бога, това е прекрасно. След това запейте, възхвалявайте. Можете да възхвалявате по обичайния начин с „Ом намо бхагавате васудевайа” – това е обща молитва. Или може да изпеете с повече чувство „Джайа Радхе Шйам Джайа Радхе Шйам”. Както ви харесва. Тогава песента ще накара душата ви да полети. Не можете да останете побити в илюзията, душата просто полита. И тогава, след това утринно разчупване на бариерите в съзнанието ви, просто сядате безмълвно, напълно безмълвно, отваряте всичко, което е нужно да бъде отворено, отърсвате се от всички проблеми, от които е нужно да се отърсите – отваряте най-сетне СЪРЦЕТО СИ, напълно. Това е много важна стъпка, недейте да я пропускате… И тогава докосвате броеницата си…. Около зърната й сякаш пробягват светкавици. Както го дават по филмите – нещо се случва и внезапно около героя просветва електричество… Толкова сте заредени с духовна енергия, че когато докоснете броеницата си… проблясват мълнии. Толкова е силно, толкова красиво! Такова трябва да е качеството на сутрешното ви мантруване – светкавици и гръмотевици. И ако има такова мощно начало, денят ви ще бъде прекрасен.


(из лекции Б.К.Тиртха Махараджи, 2 сентября 2006 год, София)
Когда мы подключаемся к возпеванию святого имени, магия начинает случаться. Очень часто наши души слишком глубоко увязли в материю, в илюзию и почти невозможно видеть из-за неё. Иногда нам даже трудно шевельнуться. Но хочем ли мы взколыхнуть свою душу, стряхнуть ету крепкую вервь илюзии, нам надо читать мантру, молитву Богу, надо начат петь из самой глубины своего сердца.
Говорят, что к Богу легко приблизиться, потому что он очень близко к нам. Не будьте вдалеке от него! Когда зазвучит баджан – или мы улетаем туда, или духовный мир спускается здесь. А может мы встречаемся на середине пути.
Когда мы собираемся рано утром в ашраме, или когда нам невозможно быть вместе утром и мы одни – что можно сделать? Можно совершить какое то маленькое обожание Бога в своем доме, поднести немного цветов, благовоний… потому что если вы начинаете свой день ОТДАВАЯ Богу – ето прекрасно. Потом спейте мантру, возхваляйте. Можно возхвалять обычной мантрой „Ом намо бхагавате васудевайа” – ето общяя молитва. Или можно петь с чуством „Джайа Радхе Шйам, Джайа Радхе Шйам”. Как вам нравится. Тогда песнь даст вашей душе крылья и она полетит. Вы не сможете остаться затонувшими в болоте илюзии, душа просто взлетает. И тогда, после утреннего крушения барьера вашего сознания, просто садитесь абсолютно безмолвно, разпахиваете все, чему нужно бытю разпахнутым, оттряхиваетесь от всего что нужно – и в конце концов открываете свое СЕРДЦЕ, вполне. это очень важный шаг, не пропускайте его… И тогда прикасаетесь к своим четкам. Вокруг зерен как бы проблескивает заряд електричества. Как в фильмах, что то случается и вдруг около главного героя вспыхает електричество… Вы так заряжены духовной енергией, что когда прикосаетесь к своим четкам… вспыхают молнии. Ето так сильно, так красиво! Таково должно быть качество вашей утренней мантры – гром и молнии. И если есть такое мощное начало, то вас ожидает прекрасный день.


(З лекції Б.К. Тиртха Махарадж, 2 вересня 2006, Софія)
Коли ми приєднуємося до співу, магія починає відбуватися. Тому що дуже часто наші души занадто потонули в матерію, в ілюзію – нам майже неможливо взглянути за нею. Іноді нам важко навіть вздвигнутися. Але якщо ми хочемо роздвігнути свою душу, звільнитися від цього троса ілюзії, ми мусимо почати мантрувати  або співати від всієй души.
Кажуть, що найлегше дістатися до Бога, бо Він зовсім близко. Не будьте далеко від Нього! Коли бхаджан залунає, або ми взлітаємо туди, або ті землі спускаються до нас сюди. А можна зустричаємося в дорозі.
Коли ми збіраємося разом вранці, чи коли неможна зібратися, а ви одні, що ви можете зробити? Можете виконати якесь обожнення, піднесіть квітки, ладан…бо якщо починаєте день ДАВАННЯ Богу, це прекрасно. Після цього заспівайте, оспівувайте. Можете оспівувати звичайним способом з „Ом намо бхагавате васудевайа” – це загальна молитва. Або можете заспівати більш емоційно: „Джайа Радхе Шйам Джайа Радхе Шйам”. Як вам подобається. Тоді пісня дасть вашій душі можливість політати. Душа напросто взлітає далеко від ілюзії. І тоді , після цього ранного розриву бар’єрів у  вашій всідомості, ви сідаєте безмолвно, повністю безмолвно, відкираєте все, що варто бути відкито, позбавляєтеся від усіх проблем, від яких варто позбавитися і відкриваєте СВОЄ СЕРЦЕ, вповністю. Це дуже важливий крок, не пропустіть це… І  тоді доторкаєтеся до вервиць…Навколо їх ніби пролітають блискавки. Як це у фільмах – щось відбувається і раптом навколо героя пробігає струм…У вас настільки духовної енергії, що коли доторкнетеся до своїх вервиць, просвітасють блискавки. Це так сильно, так красиво! Така мусить бути якість раннього мантрування – блискавки та громи. І якщо такий могучий початок є, то ваший день буде прекрасним.


Определено не бива да пренебрегваме тялото. Това не е правилният подход. Но да го контролираме; идеята ни не е да го пренебрегваме, а да го контролираме. А не то да ни контролира.  Това зависи от мотива, от импулса който те кара да действаш. Защото ако си напълно удовлетворен в духовните си практики, ако съумееш да одухотвориш дори ежедневните си дейности, тогава е много лесно. Въпреки това понякога претоварваме тялото си. Но тялото е много добра структура, то си има защитен механизъм. Например ако си прекалено изтощен, просто заспиваш. И в такъв момент не бих казал: „О, тама-гуна ме надви…” Не, това се случва за защита на телесните функции. Като например да изгорят бушоните. Ако са претоварени, те се изключват за да предотвратят по-голяма опасност. Тялото също има такава функция, има различни системи за сигурност и те ще подадат сигнал. Да кажем, ако си под много силен стрес, в тялото ти може да се прояви някаква болест. Това е очевиден сигнал, който трябва да вземеш предвид. И не да пиеш хапчета, а да промениш причината, източника на проблема.

 

Обикновено почти всички бхакти като дойдат са направо като йоги. Много са сурови по отношение на телата си и ги измъчват в началото, но по-късно ще си платят цената. Така че по-добре да бъдем балансирани и в началото и в края.

 

Но вярно е и друго, че тялото е много по-силно отколкото си представяме. Например в древни времена когато е имало битка, са се биели по цял ден с тежки мечове, които ние дори не можем да повдигнем – без да се хранят, естествено! „Чакай, обедна почивка…”, не! Как! Така че ако въпросът е на живот и смърт, ще намериш скритите си резерви. Но когато си живеем спокойно и удобно, си казваме: „О, това е прекалено тежко усилие.” Толкова тежко, че не го и започваме.

 

А ако някой е наистина свързан, той или тя може да стане свръх-човек. Това е възможно – да се надхвърлят ограниченията на тялото. Но за това е нужна много силна, много жива връзка. Не забравяйте, Кришна казва: „Аз съм способността у човека.” Така че всъщност това не е нашата сила, а Неговата. А Той е неограничен.

 

И можем да генерираме енергия посредством духовната си практика. Чрез повече мантруване, повече медитация, по-добро служене можем да подобрим дори телесното си физическо ниво. Докато не сме независими от тялото, не бива да се правим че е така, защото тогава тялото ще се разбунтува. Така че – контрол, отново ще кажа: контрол. Не пренебрегване, а контрол. Ако работата, почивката, храненето и спането на човек не са под контрол, той не може да бъде йоги.Definitely we should not ignore the body. This is not the proper way. But to control; our idea is not to ignore, but to control. Not the body controls us. It depends on the drive, on the impetus that you are working under. Because if we are fully satisfied in our spiritual practices, if you can spiritualize even your every-day activities – then it’s very easy. Still sometimes you over-exhaust your body. But the body is very good structure; it has some security system also. For example if you are too much exhausted, the body just goes to sleep. And this moment I would not call: “O, tama-guna has overpowered me…” No, this is for protecting the bodily functions. For example when the fuse burns. If it’s over-burdened, it stops to prevent more danger. So the body has these functions, different security systems there and they will give signals. For example when you are over-stressed some disease might manifest in your body. These are obvious signals that you should consider. And not take the pills, but change the reason of the problem, the source of the problem.

 

Usually almost all of the devotees come very like yogis. They are very strict with their bodies and they torture the body in the beginning; but later on they will pay the price. So better to be balanced in the beginning and balanced in the future, the end.

 

But that is also true: the body is much stronger than what we believe, what we think. For example in ancient times when they were in war, they were fighting all day with big swords that you cannot even move now – without eating, of course! “Wait, this is my lunch-break!” – no! How come! So if there is life and death case, you will find your hidden recourses. But when we are having, you know, relaxed time, very comfortable life, then you say: “O, it’s too much exhaustion.” You don’t even start doing this, because it’s too heavy.

 

And if somebody is really connected, he or she can become superhuman. It is possible – to overcome the limits of the body. But for that reason we must be connected very strongly, very living connection is necessary. Don’t forget, Krishna says: “I’m the ability in men.” So actually this is not our power, this is His power. And He is unlimited.

 

And we can generate our energies by our spiritual practices. By more chanting, more meditation, more good service, you can improve even your physical bodily level. Until we are not there to be independent of the body, we should not imitate that, because then the body will revolt. So – control, again I can say control. No neglect, but control. If somebody’s work, leisure time, eating and sleeping is not controlled, he cannot be a yogi.Що се отнася до тялото и здравето – ние обикновено не говорим особено за това. Защото по естествен начин, следвайки вайшнавския начин на живот човек избягва много от източниците на риск. Определено не бива да пренебрегваме тялото. Но в сравнение със средното ниво, поне основният внос на енергия за бхактите е доста добър. Защото например ако не пушиш, не пиеш и не ядеш месо, това изчерпва почти 90% от възможните рискови фактори. Поне в Унгария първата причина за смъртността е ракът, който съвсем пряко е свързан с пушенето, пиенето и неправилното хранене. На второ място са проблемите с кръвообращението – но всички те са свързани с неправилния начин на живот. Така че ние сме в безопасност, така да се каже. Следваш ли тази диета и тези принципи, ти си спасен от повечето проблеми.

 

Но в същото време трябва да се грижим за тялото, защото е вероятно да има някои специфични нужди, на които да се обърне внимание. Ако например имате къща и всеки месец идват сметките, какво правим? Плащаме! Не разрушаваме къщата та да не се налага да плащаме сметки. По същия начин, щом имаме тяло, трябва да си плащаме сметките – да правим това, онова, да задоволяваме това и онова ниво, да се грижим, а не да го съсипваме.

 

Трябва да се грижим добре за тялото, но не да имаме телесно съзнание – тялото не е нашият приоритет. Същевременно обаче ако пренебрегнем нещо, което би могло лесно да се излекува в началото, после е много трудно. Не бива да сме фанатици на тема изтезаване на тялото. Защо? Защото то не е наша собственост. Ако си се отдал на Кришна и гуру, тогава си посветил всичко – дори и тялото си – в служба на тях: „Аз съм Твой, тялото ми е Твое, приеми го за инструмент.” А как можеш да си невнимателен към притежанието на някой друг? Можеш да строшиш собствената си кола, но не бива да трошиш тази, която си взел на заем. След като тялото ти принадлежи на някой друг, трябва добре да се грижиш за него. Така че в общи линии това е моят отговор. Но малко гладуване или неядене е полезно за здравето, не е нездравословно.

 

Ако имаш някаква болка в тялото, незабавно нивото на телесното ти съзнание се покачва. Екстремно! Малко зъбобол… о, тогава разбираме колко сме ограничени. Тъй че по-добре е да избягваме подобни трудности та да се съсредоточим повече върху духовните си идеали. Дори в „Бхагаватам” се казва, че няма проблем в това да се стремиш към здраво тяло. Например ако си болен, какво правиш? Отиваш при духовния си учител и го питаш: „Можеш ли да ми помогнеш?” Хубаво е да се консултираш с него, но когато ти каже „иди в болницата” трябва да идеш. Защото той лекува душата, а не тялото.Concerning the body or health – usually we do not talk too much about this, that’s right. Because naturally by following the vaishnava life-style you avoid many reasons, many sources of risk. Дefinitely we should not neglect the body. But compared to the average, at least the basic energy input of the devotees is quite good. Because for example if you don’t smoke, if you don’t drink and if you don’t take meat –almost 90% of the possible risk sources are finished! At least in Hungary the first death reason is cancer, which is very directly connected with smoking, drinking and wrong type of eating. Second is circulation problems – but it’s all connected with your wrong life-style. So we are safe, so to say. If you follow this diet and these principles, you are safe from most of the problems.

 

But at the same time we should take care of the body, because there might be some specific necessities, that should be taken care of. What is the solution, if you have a house, you have a home and the bills are coming – what you will do? Ъou pay the bill. You don’t destroy your house in order not to pay the bill. In the same way, if we have a body, we have to pay the bill – we have to do this and that and satisfy this level and that level – to take care, not to destroy.

 

So we should take good care, but we should not have bodily consciousness – it is not our main concern, the body. But at the same time if you neglect something, which is very easy to cure at the beginning, when you neglect, then it’s very difficult to cure. We should not be fanatic about torturing the body. Why? Because this is not our property. If you surrender to Krishna, to guru, then you had given everything – even your body you offered in His service: “I’m Yours, my body is Yours, take it as an instrument.” And how can you neglect the possession of somebody else? You can break your own car, but never break the car that you borrow. If your body belongs to somebody else, you should take good care. So, basically this is my answer. But little fasting or not eating – that’s good, that’s for health, that’s not unhealthy.

 

If you have some bodily pain, immediately the level of your bodily consciousness is raised. Extremely! A little toothache… o, then you understand how much limited you are. So better we avoid these difficulties in order to focus more on our spiritual ideals. Even in “Bhagavatam” it is supported that you can desire for a healthy body, it’s no problem. For example when you are sick, what do you do? You go to your spiritual master and ask: “O, can you help me?” That’s good to consult, but when he says “go to the hospital”, you should go. Because he is curing the soul and not the body.(from lecture of Bhakti Kamala Tirtha Maharaj, 2 of September 2006, Sofia)
Prayers should be directed for the benefit of others. But if you have some problem, be ready to share with Him. I think you do it. Suddenly something happens to you and you just cry: “O my Lord!” Right, even atheist say like this. There is an accident and they cry: “O, Jesus Christ!”
This is a natural thing! We are originally connected, we are coming from that source. It’s natural that the soul has faith. And it’s natural that when you are in trouble, you just cry: “O my Lord, please help me.” But don’t forget about Him when you are happy, right! Because when you are happy, very rarely you cry out: “O my Lord, thank You!” We should not be selfish. We want to push difficulties on Him: “It’s your business, take care!”, but when you have the happiness, then “I can manage that myself.”
This is human nature. So when we are talking about enjoying mentality, we should not be one-sided: that we want to enjoy only the happiness. You should enjoy the difficulty also.
Still… the saints are paving your way, the shastras are guiding you and Krishna is inviting you. So what problems we might have?! It’s only a lack of faith.
But it is mentioned that Krishna has unlimited grace. And He is exercising His grace on His devotees in unconceivable way. So don’t think about how His mercy will come to you, simply take it. We are happy when mercy comes according to our taste. But when the mercy is coming according to His taste, then it’s more difficult to manage that.
God is not only great, but He is loving. He is loving and He is beloved by many. Therefore ultimately we should come to the platform, where we should understand that this is not the loving God in first focus of our attention, but those, who love Him with devotion – they are our masters. You see the difference? Big difference.
Why? Because from them we can learn how to love Him. Of course, if you focus on Him, from Him you can learn how to love His servants. Anyway this is a good combination. Whichever direction you start, whichever part you start, you should come to this emotional approach to the Supreme Lord.


(Bhakti Kamala Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 2, Szófa)
A fohászoknak mások javát kell szolgálniuk. Azonban ha valami problémátok van, legyetek készek megosztani Vele. Azt hiszem, ezt már teszitek is. Hirtelen történik valami, és így kiáltasz: „Oh Uram!” Így van? Még az ateisták is ezt mondják. Történik egy baleset és így kiáltanak: „Oh, Jézus-Krisztus!”
Ez egy természetes dolog! Eredetileg kapcsolatban állunk, abból a forrásból származunk. A hit természetes dolog a lélek számára. Természetes, hogy amikor bajban vagy, egyszerűen csak így kiáltasz: „Oh Uram, kérlek segíts.” De akkor se felejtkezz meg róla, amikor boldog vagy! Mert amikor boldog vagy igen ritkán kiáltasz így: „Oh Uram, köszönöm Neked!” Ne legyünk önzőek. Rá akarjuk hárítani a nehézségeket: „Ez a te dolgod, gondoskodj róla!”, amikor viszont boldog vagy, így gondolkodsz „Magam is boldogulok.”
Ilyen az emberi természet. Amikor tehát az élvező mentalitásról beszélünk ne legyünk egyoldalúak, hogy csak a boldogságot akarjuk élvezni. Élvezzük a nehézségeket is.
Mégis… a szentek kikövezik az utad, a sásztrák vezetnek és Krsna invitál. Milyen problémánk lehetne tehát? Csakis a hit hiánya lehet.
De megemlítik, hogy Krsna kegye korlátlan. És ezt korlátlan mód gyakorolja bhaktáival. Ne gondolkodjatok tehát azon, hogy milyen formában jön majd a kegy, egyszerűen csak fogadjátok el. Boldogok vagyunk, amikor a kegy a saját ízlésünk szerint jön. Amikor azonban az Ő ízlése szerint kapjuk, azt sokkal nehezebb kezelni.
Isten nemcsak nagy, hanem szeretetteljes is. Szeretetteljes és sokak által szeretett. Ezért végül el kell jutnunk arra a szintre ahol, megérthetjük, hogy figyelmünk középpontjában először nem a szerető Isten áll, hanem akik odaadással szeretik Őt, ők a mi mestereink. Látjátok a különbséget? Igen nagy különbség.
Miért? Mert tőlük tanulhatjuk meg, hogy hogyan szeressük Őt. Természetesen ha Rá koncentrálsz, megtanulhatod Tőle, hogy hogyan szeresd a szolgáit. Bárhogy is, ez egy jó kombináció. Bármely irányból indulsz, bármely résznél kezded, el kell jutnod a Legfelsőbb Úr ezen érzelmi megközelítéséhez.