Archives

Calendar

June 2010
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  Archive for June 25th, 2010

Jun

25

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 25 of May 2006, Sofia)
Shri Guru is our best friend, always working and praying for our benefit. Guru has only one desire – that his disciples achieve perfection, pure love of Godhead. So guru is the way, Krishna is the goal.
Many people think that by accepting a spiritual master they have accomplished the process. But that is only the beginning. And usually we consider our spiritual master as our ishta-deva, so to say, as our worshipable object. Because we want to be same good devotee as he is. We want to have such a nice life what he has.
But this is a very illusory part of the disciple’s life. Because usually people has very wrong vision about sannyas life or guru life. I don’t recommend to you the same life-career… May be this is not your competence. May be what is tolerable for an advanced person would kill you on the moment, on the spot.
But naturally we want to be like our masters. O Gurudev! Your heart-beat is the rhythm of the rasa-dance. We want to find every beauty and every interesting spiritual thing in our master. He is like our idol. But don’t imitate. Try to serve, try to follow. Because that is his life and this is your life. What we can do – we can try to have the same INTENSITY what he had in his personal life. So live your life with the same intensity, as Gurudev is living his life. Then you will come to the ultimate platform of YOUR life. May be this is different, but you can perform best in this way.
Still the spiritual master is very important. Because usually people feel that God is far away, but guru is very close. Therefore guru means a connection. He connects us to the Supreme. If God stays in His place and I stay in my place, how can you establish a contact? But if somebody is standing between you and Him, catching both hands then he can create this connection. So guru does not separate us, but he unites us. Guru separates us only from our false ego.
Guru is only for those, who want to finish with the material wandering life. Only for those, who want to return back home, back to Godhead. Not for those, who want to spend more and more lifetimes here. So from this we can understand that although guru is a universal principle, still this is not for everyone. If we are not ready to follow the instruction, this means guru is not for us.
I agree, a living guru is a risky job. Because he might tell me something that I should do! If my guru is only a picture, hanging on my wall or standing on my shelf – sometimes turned upside-down, I had seen that – then he will not interfere in our life. We can live as we want – claiming that we have our spiritual master.
Anyway, I don’t want to criticize even that attitude. But the other extreme is when someone is in the so to say “guruism”. This is another type of personality cult in a spiritual garb. So we should understand this principle correctly. But it is simple – guru is given by Krishna to help us. Guru is a function of God, it’s a divine function.
Ultimately the spiritual master is just like a guide. If you want to go to an unknown place, you have some different methods to apply. There are three methods to find the place which you don’t know. Check out on a map, ask someone who knows, or you should know. So guru is the guide who knows, who can guide you. If you enter the spiritual sky, enter Goloka Vrindavan you feel lost there: “It’s a new place for me! Where am I to go!?” But then you see: “O! But here is Gurudev! I’m safe! He will guide me further.”
Of course we can go on describing and glorifying the role of the spiritual master for a long time. But whole our life should be such a glorification.


Jun

25

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. május 25, Szófia)
Sri Guru a legjobb barátunk, mindig a javunkért dolgozik és fohászkodik. A Gurunak csak egyetlen vágya van, hogy tanítványai elérjék a tökéletességet, a tiszta istenszeretetet. A Guru tehát az út, Krsna pedig a cél.
Sokan azt gondolják, hogy egy lelki tanítómester elfogadásával végére értek a folyamatnak. Ez azonban csak a kezdet. Általában úgy tekintünk lelki tanítómesterünkre, mint ista-dévánkra, imádatunk tárgyára. Mert olyan jó bhakták szeretnénk lenni, mint Ő maga. Olyan szép életet szeretnék, amilyen neki van. Ez azonban nagyon is illuzórikus része a tanítványi létnek. Mert az emberek elképzelése a szannjász-életről vagy a guru életéről általában téves. Nem javaslom ezt a fajta élet utat nektek… Lehet, hogy ez nem a ti hatáskörötök. Lehet, hogy amit egy emelkedett személy képes elviselni, téged ott helyben azonnal megölne.
Persze természetes, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint a mesterünk. Ó Gurudév! Szívverésed a rásza-tánc ritmusa. Minden szépséget és minden érdekes lelki dolgot a mesterünkben szeretnénk megtalálni. Ő a mi imádottunk. De ne utánozzátok. Próbáljátok meg szolgálni, követni. Mert az az Ő élete, ez pedig a tiétek. Mit tehetünk?  Próbáljuk meg ugyanazzal az intenzitással élni az éltünket, ahogyan Ő teszi. Akkor eléred saját életed végső szintjét. Lehet, hogy ez más lesz, de te így tudsz a legtöbbet kihozni önmagadból.
A lelki tanítómester nagyon fontos szerepet tölt be. Mert az emberek általában az érzik, hogy Isten nagyon messze van, a guru azonban nagyon közel. A guru ezért azt jelenti, kapcsolat. Összeköt bennünket a Legfelsőbbel. Ha az Úr saját helyén marad én pedig az enyémen, hogyan alakíthatnánk ki egy kapcsolatot? Azonban ha valaki köztünk áll, mindkettőnk kezét megragadva, létrehozza a kapcsolatot. A guru tehát nem elválaszt minket, hanem összeköt. A guru egyedül a hamis egónktól választ el.
A guru kizárólag azoknak való, akik be akarják fejezni ezt a vándorló anyagi életet. Azoknak, aki haza akarnak térni, vissza Istenhez. Nem azoknak, akik életeken keresztül itt akarnak maradni. Ebből tehát megérthetjük, hogy bár a guru egy egyetemes elv, mégsem való mindenkinek. Ha nem állunk készen az útmutatások követésére, akkor a guru nem nekünk való.
Egyet értek azzal, hogy egy élő guru kockázatos feladat. Mert még valami olyat talál mondani, amit meg kéne tennem! Ha a gurum csak egy kép a falon, vagy a polcomon, néha fejjel lefelé fordítva – ilyet is láttam már –, nem fog beavatkozni az életembe. Élhetünk, ahogy szeretnénk, arra hivatkozva, hogy már van tanítómesterünk.
Bárhogy is, én még ezt a hozzáállást sem szeretném kritizálni. A másik véglet, amikor valaki úgymond „guruizmusban” él. Ez a személyi kultusz egy másik formája. Helyesen kell tehát megértenünk ezt az elvet. Ez azonban egyszerű, a gurut Krsna adja, hogy segítsen minket. Guru Isten egyik funkciója, isteni funkció.
Végső soron a lelki tanítómester olyan, mint egy idegenvezető. Ha egy ismeretlen helyre szeretnél ellátogatni, különféle módszereket vehetsz igénybe. Három módja van annak, hogy megtalálj egy olyan helyet, amit nem ismersz. Nézd meg a térképen, kérdezz meg valakit, aki tudja, vagy neked kell tudnod. A guru tehát a vezető, aki tudja, aki képes téged is vezetni. Ha belépsz a lelki égbe, belépsz Gólóka Vrindávanra elveszettnek érzed magad: „Új nekem ez a hely! Merre induljak!?” De aztán meglátod: „Ó! Ott van Gurudév! Biztonságban vagyok! Ő vezet tovább.”
Természetesen sokáig dicsőíthetnénk még a lelki tanítómester szerepét. De legyen az egész életünk ilyen dicsőítés.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София)
Шри Гуру е  най-добрият ни приятел, който винаги действа и се моли за нашето добро. Гуру има само едно желание – учениците му да постигнат съвършенство, чиста любов към Бога. Тъй че Гуру е пътят, Кришна е целта.
Много хора си мислят, че като са приели духовен учител за приключили с процеса. Но това е едва началото. И обичайно ние считаме духовния си учител за свой ища-дева, за обожаем обект. Понеже искаме да сме същите добри преданоотдадени, какъвто е той. Искаме да имаме същия красив живот като него. Но това е една твърде илюзорна страна от живота на ученика. Защото хората обичайно имат много погрешно виждане за живота на саннас или на гуру. Не ви препоръчвам подобна житейска кариера… Може би нямате компетенцията за това. Може би онова, което може да изтърпи една напреднала личност, би ви убило начаса, на място.
Но е естествено да искаме да бъдем като учителите си. О Гурудева! Ударите на сърцето ти са ритъмът на танца раса! Ще ни се да открием всяко красиво и интересно духовно нещо в своя учител. Той ни е като идол. Но недейте да го имитирате. Стремете се да му служите, стремете се да го следвате. Защото онова си е неговият живот, а това  си е вашият. Какво можем да сторим – можем да се опитаме да постигнем същата ИНТЕНЗИВНОСТ, която той е имал в личния си живот. Живейте живота си със същата неистовост, с която Гурудев е живял своя. Тогава ще достигнете до най-висшето ниво на СВОЯ живот. То може да е различно, но това е най-доброто което можете да направите.
Въпреки всичко духовният учител е нещо много важно. Защото обикновено хората чувстват, че Бог е някъде далеч, но гуру е много близо. Затова гуру означава връзка. Той ни свързва с Върховния. Ако Бог си стои където е и аз си стоя където съм, как бихме могли да осъществим връзка? Но ако някой застане между мен и него и улови ръцете и на двама ни, тогава той ни свързва. Така че гуру не ни разделя, той ни свързва. Гуру ни разделя единствено от фалшивото ни его.
Гуру е само за онези, които искат да приключат със скитането в материалния живот. Само за онези, които желаят да се върнат обратно у дома, обратно при Бога. Не за тия, които искат да прекарват още и още животи тук. От това разбираме, че макар гуру да е всеобщ принцип, той не е за всеки. Ако не сме готови да последваме напътствията му, това означава че гуру не е за нас.
Съгласен съм, че живият гуру си е нещо рисковано. Защото ще вземе да ми каже нещо и аз ще трябва да го свърша! Ако моят гуру е просто портрет, който виси на стената или стои на лавицата – понякога обърнат наопъки, защото и това съм виждал – тогава той няма да ми се бърка в живота. Мога да си живея както си искам – претендирайки, че си имам духовен учител.
Както и да е, не бих искал да критикувам дори подобно отношение. Но другият екстремум е когато някой изпадне в тъй наречения „гуруизъм”. Това е още един вид култ към личността под маската на духовност. Затова трябва да разберем правилно принципа. А той е много прост – гуру ни е даден от Кришна за да ни помогне. Гуру е функция на Бога, божествена функция.
В крайна сметка духовният учител е като водач. Ако искате да стигнете на непознато място, има няколко метода които може да приложите. Има три начина да откриете неизвестно място. Да го потърсите на картата, да попитате някой който го знае – или самите вие да го знаете. И така, гуру е нашият водач който знае, който може да ни напътства. Ако влезете в духовното небе, в Голока Вриндавана, ще се почувствате изгубени там: „Това място е ново за мен. Къде да ида?!” Но тогава виждате: „О! Но ето го Гурудев! Спасен съм! Той ще ме напътства по-нататък.”
Разбира се можем да продължим да описваме славата и позицията на духовния учител дълго време. Но целият ни живот трябва да бъде подобна възслава.


(श्री भ. क. तीर्थ महाराज के व्याख्यान से ,२५ मई २००६ , सोफिया )
श्री गुरु हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं …सदैव हमारी भलाई के लिए कर्मरत,प्रार्थना में लीन हैं |गुरु की एक ही इच्छा होती है कि उनके शिष्य पूर्णत्व को ,ईश्वर के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करें | अतः गुरु हैं पथ और लक्ष्य है कृष्ण |
काफी लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मास्टर स्वीकार करने का अर्थ है कि उन्होंने काम पूरा कर लिया है |पर यह तो केवल एक शुरुवात भर है |अधिकतर हम अपने अध्यात्मिक मास्टर को अपना इष्ट -देव मानते है, या यूँ कहें , पूजा की वस्तु मानते हैं , क्यूंकि हम उन्ही की तरह खरा भक्त बनना चाहते हैं | हम उन्ही की तरह का बढ़िया जीवन चाहते हैं | पर शिष्य के जीवन का यह बहुत भ्रम में डालने वाला अंश है | क्यूंकि सन्यासी और गुरु के जीवन के बारे में अधिकतर लोग काफी गलत ख्याल रखते हैं,मैं आपको उसी प्रकार के जीवन जीने की सलाह नहीं दूंगा.. हो सकता है आप में उतनी योग्यता न हो | हो सकता है ,वो जो एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति के लिए सहनीय हो, वो आप को वहीँ का वहीँ, उसी क्षण ख़त्म दे |
पर यह स्वाभाविक है कि हम अपने मास्टर की तरह ही होना चाहते हैं | ओ गुरुदेव ! आपके ह्रदय की धड़कन रासलीला की ताल की भांति है | हम अपने मास्टर में हर प्रकार की सुन्दरता और हर प्रकार की आध्यात्मिक चीजें पाना चाहते हैं | वे हमारे आदर्श है,पर उनकी नक़ल नहीं करो | सेवा करने का प्रयत्न करो,अनुकरण करने का प्रयत्न करो ..क्योंकि वो उनका जीवन है और यह तुम्हारा जीवन है | अत: अपनी जिन्दगी उसी गहराई से जिओ जैसे गुरुदेव अपना जीवन जी रहे हैं | तब तुम अपने जीवन की सर्वोच्च ऊँचाइयों पर पहुँच जाओगे | शायद यह अलग सा है,पर आप,इसे इस तरह सबसे अच्छे तरीके से निभा सकते हैं|
तब भी आध्यात्मिक मास्टर अति महत्वपूर्ण है | ज्यादातर लोग सोचते हैं,कि ईश्वर दूर है ,पर गुरु बहुत निकट हैं | अत: गुरु का मतलब है -संपर्क |वो हमें परम सत्ता से जोड़ते हैं | अगर भगवान अपने स्थान पर रहते हैं और मैं ,अपनी जगह पर रहता हूँ, तो आप संपर्क कैसे साधेंगे ? बल्कि ,अगर आपके और उसके बीच में कोई खड़ा है , आप दोनों के हाथ पकडे हुए , तो वह संपर्क साध सकता है | इसलिए,गुरु हमें अलग नहीं करते ,बल्कि वे हमें जोड़ते हैं | गुरु हमें सिर्फ हमारे झूठे अहम् से अलग करते हैं |
गुरु सिर्फ उनके लिए हैं ,जो इस सांसारिक अस्थिर जीवन से मुक्त होना चाहते हैं | केवल उनके लिए,जो घर वापिस जाना चाहते हैं,वापिस भगवान के पास | उनके लिए नहीं,जो अपना अधिक से अधिक जीवन यंही बिताना चाहते हैं | इस प्रकार इससे हम यह समझ सकते हैं कि हलांकि गुरु एक व्यापक मर्यादा हैं , तब भी वे सबके लिए नहीं हैं | यदि हम आदेश मानने को तैयार नहीं हैं तो .इसका अर्थ है कि गुरु हमारे लिए नहीं है |
मैं ये मानता हूँ कि सजीव ( लिविंग) गुरु को मानना आसान काम नहीं है. क्यूंकि वे मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं,जो मुझे करना ही पड़ेगा | यदि मेरे गुरु केवल एक तस्वीर हैं .दीवार पर टंगी हुई या ताक पर रखी हुई –कभी ऊपर ,कभी नीचे होती हुई ,मैं ऐसा होते देख चुका हूँ —तब वे (गुरु) हमारी जिन्दगी में कोई रूकावट नहीं देंगें | हम अपनी जिन्दगी , जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं.
खैर ,मैं इस दृष्टिकोण की आलोचना भी नहीं करना चाहता ,पर इसकी पराकाष्ठा तब होती है,जब कोई इस प्रकार के “ गुरुइज्म ” में फंस जाता है |यह एक अलग प्रकार की विशेष सनक है,जो आध्यात्मिकता का बाना ओढ़े है | अत: हमें इस नियम को ठीक प्रकार से समझ लेना है |वैसे भी ये आसान है — कृष्ण ने गुरु हमारी सहायता के लिए दिए हैं |गुरु ईश्वर का कार्य है,दैवीय कार्य |
अंतत:, आध्यात्मिक मास्टर एक पथ-प्रदर्शक की तरह हैं |अगर आप किसी अनजान जगह पर जाना चाहते हो तो आपको कुछ अलग तरह के तरीके अपनाने पड़ेंगें |जो जगह आप जानते नहीं हैं ,उसे जानने के तीन तरीके हैं | नकशा देखो, जो जानता हें,उससे पूछो या आपको स्वयं जानकारी हो | गुरु तो एक ऐसे गाइड हैं ,जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं |यदि आप का प्रवेश होता है असीम आकाश में ,गोकुल वृन्दावन में, तो आप खुद को खोया हुआ पाते हैं, “मेरे लिए यह नई जगह है !मैं कहाँ जाऊं ?” तभी आपको दिखाई देता है “ओ !यहाँ तो गुरुदेव हैं !मैं सुरक्षित हूँ !अब वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे |
यह स्वाभाविक है कि हम लम्बे समय तक अपने अध्यात्मिक गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात कर सकते हैं पर यह प्रशंसा/स्तुति संपूर्ण जीवन भर चले |