Archives

Calendar

June 2010
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  Archive for June 23rd, 2010

Интелигентният човек не извлича грубо удоволствие, а фино. Какво представлява млякото на кравата? Mлякото идва от вимето, но в същото това виме влизат огромни вени. Тъй че на практика това е кръвта на кравата. Точно като майката – с всичките си телесни енергии тя храни детето си. Същото става и тук – кравата влага ЖИВОТА си в своето мляко. И тъй, брамините се наслаждават на кръвта на кравата по такъв фин и деликатен начин – чрез млякото. В кланиците й се наслаждават директно; но това е много първичен начин на свързване на сетивата с техните обекти. Трябва да бъдете интелигентни, да знаете как – тъй да се каже – да се наслаждавате на нещата по правилен начин. Не убивайте кравата, приемете млякото.

Интелигентният човек иска да постигне постоянно щастие – а не това незначително наслаждение, произтичащо от сетивата. Постоянно и съвършено щастие. Защото такава е нашата природа, такова е рожденото ни право. Затова бъдете достатъчно интелигентни да търсите най-висшето щастие.

На практика нашият процес не е йога на отречението, а йога на посветеността. „Хришикеша хришикена севанам бхакти ручате – Служенето на Господаря на сетивата посредством сетивата се нарича Бхакти, предано служене.”Intelligent person does not derive crude enjoyment, but fine. What is the milk of the cow? The milk is coming out of the udder, but big veins are going in the udder. So practically this is the blood of the cow. Just like a mother – with all your bodily energy you just nourish your kids. The same is happening – the cow puts her LIFE into the milk. So the bramins enjoy the blood of the cow in such a fine and delicate way – through milk. In the slaughter-houses they enjoy it directly. But that is very basic contact of the senses and the sense objects. You have to be intelligent, how – so to say – to enjoy things in the proper manner. Don’t kill the cow, take the milk.

Intelligent person wants to achieve permanent happiness – not this little enjoyment that is coming from the senses. Permanent and perfect happiness. Because this is our nature, this is our birth right, we can say. So be intelligent enough to search for ultimate happiness.

Practically our process is not yoga of renunciation, this is yoga of dedication. “Hrishikena hrishikesha sevanam bhakti ruchate – Service of the Lord of the senses by the senses, with the senses is called Bhakti, devotional service.”