Archives

Calendar

June 2010
M T W T F S S
« May   Jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  Archive for June 11th, 2010

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 25 of May 2006)
Biological construction of the human body, biological ego we can say, is the material construction – different elements, different maters are there finally to give a form, construction of the body. And this biological platform has a lot of impulses like instincts or sensual perceptions. This is just like very similar with everything else in the nature. Animals for example work under this principle – biological instincts and the arrangement of the nature. Animals are ready to kill when they are hungry, for example – certain type of animals. Humans are worse than animals. Because humans are ready to kill also when they are not hungry. So humans DO have the chance to transgress these natural limits.
So beyond the biological ego, the biological composition of a human being there is – we can say – a cultural ego of a person. The cultural ego is composed of different impressions, your knowledge or education, your habits that you inherited from the fathers and family, like this. And this is very much varied, for many people this is different and different. And we have two levels of this cultural ego. One is the cultural ego proper, which is more like defused, penetrating the whole body – like consciousness. It is there – all over your existential body. And the other is – we can say – the intellectual ego, which is concentrated mostly in the brain. And you can see the difference between this cultural ego on the consciousness platform and on the intellectual platform. The difference is that if you cut the head this intellectual ego is finished. But if you cut the hand the cultural ego can go on. Because intellectual ego is concentrated, but cultural ego is penetrated. But of course we have our impressions, we have our feelings and memories and so many different things, which are also combined with this cultural ego.
Then the next level of our ego comes and that is – we can say – the spiritual ego, which is the real one, which doesn’t change.  All the other levels of our existence change from time to time. But this spiritual identification does not change. So this real ego, this real identification if we really understand, if we really revive that original consciousness, then we can come very close to our goal of life.
This topic, this construction of human system is very important, because we have to identify ourselves on a proper scale. We should not identify ourselves ONLY on the biological platform, because all the animals do that. If we do the same, then we are also animals, but on two legs. Humans must do something more, must achieve something more. Human life is for higher achievements. And this higher achievement means that you spiritualize your body, spiritualize your consciousness. You come to the ultimate and final identification of the self, of your own personality.
So to summarize this whole topic in one sentence: false ego is bad, real ego is good. To put it very simply. And from this false reflection we have to come to the original. That is the goal of self-realization: from the body come to the spiritual platform, from mater come to the soul, from yourself come to God. This transition period might be short, might be long. But if we are really intelligent, we should make this path as short and as quick as possible.
Why? Because meanwhile there is a little problem – it’s called suffering. So if you are intelligent, you don’t want to suffer.
Try to identify yourself on the ultimate, most high spiritual platform and then you will see that the things are decided on the top platform. If you are strong and healthy in your soul, in your spirit, then all the lower stages of your existence like the cultural ego, intellectual ego or biological ego will be also very nicely harmonized. So we have one general and perfect cure for all the diseases. Hare Krishna.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. Május 25.)
Az emberi test biológiai felépítése, úgy is mondhatjuk, hogy a biológiai ego, anyagi elemekből áll, különböző elemek, anyagok alkotják, amik végül létrehozzák a testet. Biológiai szinten különböző hatások léteznek, mint például az ösztönök, vagy az érzékelés. Ezek a hatások a természetben is megtalálhatóak. Az állatok például a biológiai ösztönök hatása és a természet törvényei alatt állnak. Az állatok készek ölni, hogyha éhesek. Az emberek azonban rosszabbak az állatoknál. Mert az emberek akkor is készek ölni ha nem éhesek. Az embereknek tehát megvan a lehetőségük a természeti törvények áthágására.
A biológiai ego, az ember biológiai felépítése mögött, ott áll – mondhatjuk  így – az egyen kulturális egoja. A kulturális ego különböző hatásokból áll, a tudásod, tanulmányaid, szokásaid amiket a családodtól örököltél és így tovább. Ez pedig nagyon sokszínű lehet, ahány ember annyi lehetőség. A kulturális egonak két szintje van. Az egyik az igazi kulturális ego, ami áthatja az egész testet, mint például a tudatosság, ami mindenhol jelen van. A másik pedig az intellektuális ego, ami leginkább az agyban összpontosul. A különbség pedig látható a tudatosság és az intellektuális szint között. A különbség abban rejlik, hogy ha levágod a fejet az intellektuális egonak vége. De ha levágod a kezed a kulturális ego nem szűnik meg. Mert az intellektuális ego koncentrált, a kulturális ego azonban áthat mindent. Persze vannak saját benyomásaink, érzéseink, emlékeink és sok más dolog, amik keverednek a kulturális egoval.
Az ego következő szintje a spirituális ego, ami valódi, és nem változik. Létezésünk minden más szintje időről időre változik. De a lelki önazonosítás nem. Ha tehát tényleg megértjük a valódi egot, az igazi önazonosítást, ha felélesztjük az eredeti tudatosságunkat, akkor nagyon közel kerülhetünk életünk céljához.
Ez a téma, az ember felépítése, nagyon fontos, mert helyesen kell azonosítanunk önmagunkat. Nem csak a biológiai szinten, mert minden állat is azt csinálja. Ha ugyanazt csináljuk, akkor mi is állatok vagyunk, csak két lábon. Az embernek ennél többet kell tennie, többet kell elérnie. Az emberi élet magasabb szintű tettekre való. Ez pedig azt jelenti, hogy lelkivé tesszük a testet, a tudatunkat. Végül pedig elérkezünk saját személyünk azonosításához.
Ha egy mondatban akarjuk összefoglalni: a hamis ego rossz, a valós ego jó. Leegyszerűsítve. Ebből a hamis felfogásból el kell jutnunk az eredetihez. Ez az önmegvalósítás célja: a testtől eljutni a lelki szintre, az anyagtól a lélekhez, saját magunktól Istenhez. Az változás folyamata lehet rövid, vagy hosszú. Azonban ha igazán intelligensek vagyunk, amennyire lehet lerövidítjük, meggyorsítjuk az utat.
Miért? Mert mindeközben van egy kis probléma, amit úgy hívnak: szenvedés. Ha intelligens vagy tehát, nem akarsz szenvedni.
Próbáld meg magad a végső, legfelsőbb lelki szinttel azonosítani, akkor látni fogod, hogy a dolgok is a magasabb szinten döntetnek el. Ha erős és egészséges vagy lélekben, akkor a létezés minden alacsonyabb szintje – mint a kulturális, intellektuális vagy biológiai ego – is harmóniában lesz. Van tehát egy általános/mindenre kiterjedő és tökéletes gyógyír/gyógymód minden betegségre. Haré Krsna.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София)
Биологичната конструкция на човешкото тяло, можем още да я наречем биологично его – това е материалната конструкция, различните елементи, различните видове материя които в крайна сметка придават форма, структура на тялото. Това биологично ниво изобилства от импулси и сетивни възприятия. Същото е както и всичко останало в природата. Животните например действат на този принцип – биологични инстинкти, зададени от природата. Те са готови да убиват когато са гладни – определени типове животни. Хората са по-лоши от животните; те са склонни да убиват дори когато не са гладни. Тъй че людете ИМАТ шанса да надхвърлят ограниченията на природата.
Отвъд биологичното его, биологичния строеж на човека съществува – можем да го наречем – културното его на личността. Културното его се състои от различните впечатления, от знанието и образованието ви, от навиците наследени от родителите и семейството ви и т.н. Всичко това е много разнообразно, различно за всеки човек. И съществуват две нива на тъй нареченото културно его. Едното е същинското културно его, което е разсеяно, проникнало цялото тяло, подобно на съзнание. То присъства в цялото ви същество. Другото можем да го наречем интелектуално его, което главно е съсредоточено в мозъка. Можете да видите разликата между културното его на ниво съзнание и на интелектуално ниво. Разликата е, че ако отрежете главата, с интелектуалното его е свършено, но ако отрежете ръката, културното его продължава да съществува. Защото интелектуалното его е концентрирано, а културното его е проникващо. Но разбира се ние имаме впечатления, имаме чувства и спомени и толкова много други различни неща, които също са смесени с това културно его.
Тогава идва следващото ниво на нашето его, което можем да наречем духовното его и то е истинско и неизменно. Всички останали нива на нашето съществуване се променят от време на време. Но тази духовна идентичност не се променя. И ако разберем това истинско его, тази истинска идентичност, ако наистина съживим изначалното си съзнание, тогава идваме много близко до целта на живота.
Тази тема, тази структура на човешката система е много важна, понеже трябва да определим къде сме в истинската скала. Не бива да се само-идентифицираме ЕДИНСТВЕНО на биологическо ниво, тъй като всички животни го правят. Ако правим същото, значи също сме животни, макар и двуноги. Людете би следвало на правят много повече, да постигнат много повече. Човешкият живот е за по-висши постижения. А по-висши постижения означава да одухотворим тялото си, да одухотворим съзнанието си. Да дойдем до най-висшата и окончателна идентификация на себе си, на собствената си личност.
За да резюмираме цялата тема в едно изречение: фалшивото его не струва, истинското его е нещо добро. Съвсем простичко казано. От фалшивото отражение трябва да достигнем до истинския образ. Това е целта на себе-реализацията: от телесното да се достигне до духовното ниво, от материята да се достигне до душата, от самите себе си да достигнем до Бога. Този период на преход може да е кратък, може да е дълъг. Но ако сме наистина интелигентни, бихме направили пътя възможно най-кратък и бърз.
Защо ли? Защото междувременно има един малък проблем и той се нарича страдание. А ако сме интелигентни, не бихме искали да страдаме.
Опитайте се да се само-идентифицирате на най-висшето духовно ниво и тогава ще видите, че именно там се решават нещата. Ако сте силни и здрави в душата си, в духа си, тогава всичко по-ниски стъпала на съществуването ви такива като културно его, интелектуално его, биологично его също ще бъдат красиво хармонизирани. Тъй че ние имаме едно генерално и съвършено лекарство за всички заболявания. Харе Кришна.


(भ.क. तीर्थ  महाराज के  व्याख्यान से,25 मई 2006  )
मानव शरीर  की  जैविक  संरचना  , इसे हम जैविक  अहंकार भी कह सकते हैं  –   विभिन्न  तत्वों  ,विभिन्न  साधनों  के  द्वारा  एक  आकार  का  निर्माण  होता  है ,शरीर  बनता है – इसे हम भौतिक  (जिस्मानी )निर्माण कह  सकते  हैं , इस जैविक अवस्था  में सूझबूझ और इन्द्रिय बोध जैसे
कई सारे मनोवेग हैं | यह   प्रकृति की दूसरी सभी चीजों से लगभग मिलता जुलता सा ही है|   उदहारण के लिए जानवर , इसी सिद्धांत के अंतर्गत काम करते हैं – सहज प्रवृति और प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था | पशु भूख लगने पर  मारने के लिए तैयार रहते हैं . .उदहारण के तौर पर ,कुछ खास तरह के जानवर |  मनुष्य तो पशुओं से भी बदतर हैं क्योंकि मनुष्य  भूख न लगने पर भी मारने को  तैयार हैं | .तो आदमी के पास इन वास्तविक सीमाओं  को भंग करने का भी मौका है |
अतः जैविक अहंकार से परे ,मानव  की जैविक बनावट  –हम कह सकते हैं कि –व्यक्ति का सांस्कृतिक अहंकार है  | सांस्कृतिक अहंकार अलग अलग प्रभावों से बनता है :जैसे ,आपका ज्ञान या शिक्षा ,आपकी वे आदतें जो पिता और परिवार से विरासत में मिली हैं और यह सब  नाना प्रकार का होता है,काफी लोगों के लिए यह अलग है और न्यारा है| इस सांस्कृतिक अहंकार के दो स्तर होते हैं  | पहला – विशुद्ध सांस्कृतिक अहम्/दंभ ,जो तनाव को कम करने वाला है  -सारे शरीर में  चेतना के समान व्याप्त  है |यह आपके सारे शरीर में फैला हुआ  है और हम कह सकते हैं कि दूसरा है -बौद्धिक अहम् , जो अधिकतर मस्तिष्क में इकठ्ठा होता है |अगर  आप इस सांस्कृतिक अहम्  को  लेते हैं  , चेतना और बौद्धिक ,दोनों   स्तरों  पर , तब आप इन दोनों के बीच के   अंतर  को समझ सकते हैं | फर्क ये है कि जब आप सर काट देतें हैं तो यह बौद्धिक अहम् ख़त्म हो जाता है.पर अगर आप हाथ काट देते हैं तो भी सांस्कृतिक अहम् बना रह सकता  है. क्योंकि बौद्धिक अहम् केन्द्रित है (एक जगह जमा हुआ है ) लेकिन सांस्कृतिक अहम् फैला हुआ है |  पर,निसंदेह , हमारे ऊपर कुछ प्रभाव  हैं ,हमारी अपनी भावनाएं और यादें हैं साथ ही  और भी बहुत सी विविध चीज़े हैं ,जो इस सांस्कृतिक अहम् के साथ जुडी हैं.
इसके बाद हमारे अहम् का अगला स्तर आता है..और हम कह सकते हैं कि वो है…अध्यात्मिक अहम्,जो  वास्तविक है और जो बदलता नहीं है | हमारे अस्तित्व  के दूसरे सभी  स्तर समय -समय पर बदल जाते हैं ,पर यह अध्यात्मिक पहचान बदलती नहीं है |अतः यह वास्तविक अहम् ,यह वास्तविक पहचान -यदि इसे हम सच में समझ लेते  हैं ,यदि हम उस मूल चेतना को पुनः जीवित  कर लेते हैं ,तो हम अपने जीवन के लक्ष्य के बहुत निकट आ सकते हैं |
मानव संरचना  का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यूंकि हमें अपने आप को एक खास पैमाने पर पहचानना है | हमें केवल  शारीरिक स्तर पर अपनी पहचान नहीं बनानी  है क्योंकि सभी जानवर ऐसा ही करते हैं| यदि हम भी ऐसा करते हैं तो हम भी जानवर ही हैं,पर  दो पैर वाले |मानव को कुछ और ज्यादा करना है ,कुछ ज्यादा प्राप्त करना है | मानव जीवन ज्यादा ऊँची  उपलब्धियों के लिए है   और इन   ऊँची  उपलब्धियों  का  मतलब है कि आप अपनी देह  को  अध्यात्म के करीब लाएँ ,अपनी चेतना को आध्यात्म से जोड़ें | आप  , अपने आप  की और अपने व्यक्तित्व की  चरम  और अंतिम पहचान तक पहुंचे |
:इस विषय का एक वाक्य में सार है : झूठा अहंकार गलत है वास्तविक अहम् अच्छा है |  सरल शब्दों में यही   कहा जा सकता है  और  इस  झूठे  प्रतिबिम्ब से हमें असली की ओर पहुचना है| आत्म बोध का यही  लक्ष्य है-शारीरिक  स्तर  से अध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना, भौतिकता से आत्मा की ओर पहुंचना  ,अपने आप  (स्व) से(ऊपर उठ कर )  ईश्वर की ओर  पहुंचना | परिवर्तन की यह अवधि छोटी भी हो सकती हें,बड़ी भी.लेकिन यदि हम सही में समझदार हैं तो हमें इस मार्ग को जितना संभव हो उतना  छोटा ओर तेज बना लेना है.
क्यों ? क्योंकि इस बीच एक छोटी सी समस्या आजाती है- इसे  पीड़ा/कष्ट कहते हैं | अत: यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं |
खुद को  अंतिम पर  सर्वोच्च  अध्यात्मिक    मंच पर  पांए   और तब आप  देखेंगे  कि चीजें उसी सर्वोच्च स्तर  से ही निश्चित  होती हैं | यदि आप आत्मा और भाव के स्तर पर  सुदृड़ हैं ,स्वस्थ हैं,तब आपके  अस्तित्व के  निम्न स्तरों  जैसे -सांस्कृतिक अहंकार,बौद्धिक अहंकार ,ओर जैविक अहंकार  ,सभी का सरलता  से सामंजस्य   हो  जाएगा   |  अतः  हमारे पास सब रोगों की एक  एक साधारण पर   चूक दवा है  और वो है -हरे कृष्ण