Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 19th, 2010

„Бхагавад Гита” не е популярна. Защото тя не подкрепя съвременната пропаганда: „Наслаждавай се на живота, прави каквото ти се иска, всичко е позволено, всичко теб чака…” Уви, този западен стил на живот дори не е наясно как да се наслаждава на живота. Коя е най-скъпата подправка? Шафранът. Защото се събира от цветчета, които са много мънички – от техния тичинков прашец. Той е по-скъп от злато. Представете си, в такава малка тичинка има съвсем малко количество етерично масло. Въпреки това маслото от тези миниатюрни цветчета се пресова. И махараджите в Индия обикновено са го използвали за масажно масло.

Така че какво знае западната култура за насладите на живота, след като махараджите са помазвали тялото си с масло от шафран?! Просто си помислете! Ние си нямаме и понятие от наслаждение на живота. Какво да говорим за наслаждение на трансцедентални удоволствия! Защото какво се случва в този свят? Всички тичат след някакви наслади. Това е естествено желание на душата, понеже тя е сат-чит-ананда, така че ананда присъства, но поради ограниченията на илюзията е непроявена. Затова ние търсим това щастие. Единственият проблем е, че го търсим на погрешно място.

Защото искаме непосредствен резултат. Когато езикът ви е гладен, искате да му дадете някаква храна и се задоволявате начаса. Или когато искате да видите нещо красиво, оглеждате се, търсите и си мислите: о, това е хармонично, това е хубаво. Естествено хората имат и други сетива, от които се опитват да извличат удоволствие.

Но обичайно каквото и да получим от този досег със сетивата – имам предвид сетивните органи и обекти – е мимолетно, ефимерно, идва и си отива, въпреки че желанието, жаждата си остават в душата. Това се нарича „тришна” – тази жажда, жаждата за живот, жаждата за съществуване. Променете една буква – Кришна – и жаждата ви ще бъде удовлетворена. Докато не направим тази замяна на буквите, жаждата ще остава у нас.“Bhagavad Gita” is not popular. Because it does not support the present-day propaganda: “Enjoy life, be happy as you like, everything is possible, everything is waiting for you…” But unfortunately this western life-style does not even know how to enjoy life. What is the most precious spice? Saffron. Because it is collected from flowers, which are very small – from their bloom-pollen. It’s more precious than gold. And you can imagine in such a little pollen, there is some oil content inside, but very little. Still they can press this oil from this part of the flowers. And the maharajas in India used to put it on the body as massage oil.

So, what is the western culture enjoying life, if the maharajas were anointing the body as massage oil with saffron oil?! Just imagine! We don’t have any idea about enjoying life. What to speak of enjoying transcendental pleasures. Because what is happening in the world? Everybody is running after some enjoyment. This is a natural desire of the soul, because the soul is sat-chit-ananda, so ananda is there; but due to the limitation of illusion this ananda is not revealed. Therefore we are searching for this happiness. The only problem is that we search in a wrong place.

Because we want immediate results. When your tongue is hungry, you want to give some food and then you are satisfied, immediately. Or when you want to see something nice, you just look, search and you feel: o, this is harmonious, this is nice. And of course, humans have other senses also, which they try to derive pleasure from.

But usually whatever we achieve through this contact of the senses – I mean sense organs and the sense objects – is fleeting, ephemeral, coming and going. Although the desire, the thirst in the soul remains there. It’s called “trishna” – this thirst, thirst for life, thirst for existence. Change one letter – Krishna – and your thirst will be satisfied. Until we do not make this change of letters, that thirst will stay with us.