Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 10th, 2010

Кришна има качествата на увеличително стъкло. Защото каквато и малка искрица добро да зърне у вас, Той ще я увеличи. И ние също трябва да следваме този пример на Кришна: ако видите нещо мъничко хубаво, уголемете го. Особено у другите – забележите ли нещо добро у другите, стремете се да го подкрепите.

Кришна е любящ, състрадателен Бог. Знаете, че обикновено душите са тези, които отчаяно търсят Върховния Бог. Но всъщност от Бхакти литературата научаваме, че и Кришна отчаяно търси своите изгубени слуги. А нима това е възможно без обич, без състрадание? В действителност това е причината Кришна да упражнява привличащата Си сила – да помогне на другите. В това е Неговото състрадание. То е и съвсем човешко, тъй като Той е пристрастен към Своето творение. Ако бяхте Бог, щяхте ли да сте доволни от някакво посредствено творение? Не, бихте искали специално. И дори и вашето творение да не е толкова съвършено, ще упражните допълнителната си сила за да го усъвършенствате. Или да вземем друг пример: ако бяхте гуру, щяхте ли да сте доволни от посредствени ученици? Не, ще искате най-добрите! Но какво ви се дава? Тъй или инак трябва да приемете онова, което ви се дава и да работите здраво за да го направите съвършено.

По същия начин ако сте достатъчно силни да имате онзи поглед, с който да инжектирате съвършенство в сърцата на другите – тогава това е истинско предаване на духовна енергия. Затова визията на духовния ми учител ме съгражда. Понеже той ми вярва, затова и аз ще съумея да живея според стандарта. Според мен това е много важен момент – ако получим тази любяща подкрепа, ако ни бъде дадено доверие и ни бъде прехвърлена божествената енергия на обичта – тогава ще можем да израстваме красиво.Krishna has the capacity of a magnifying glass. Because whatever small little spark of good He observes in you, He will magnify that. We should also follow this example of Krishna: if you see something little good, just enhance that. Especially in others – if you observe something good in others – try to support that.

Krishna is a loving God, compassionate. You know that usually this is the jivas who make the desperate search for the Supreme Lord. But actually from Bhakti literature we can understand that Krishna is desperately searching for His lost servants. And how is that possible without affection, without compassion? Actually this is the reason why Krishna manifests His attractive power – to help others. This is His compassion. And also very human, because He is partial with His creation. if you would be a God, would you be satisfied with some average creation? No, you want special. And even if your creation is not so perfect, you will exercise your power to make it more perfect. Or take another example: if you are a guru, would you be satisfied with an average disciple? No, you want the best! But what is the offer? So we should accept the offer and work very hard to make it perfect.

And in the same way, if you are powerful enough to have such a vision that you can inject perfection in the hearts of others – then this is real transmission of devotional energy. Therefore the vision of my spiritual master can build me up. Because he trusts me! Therefore I can live up to the standard. I think this is a very important point – that if we get this loving support, trust and transmission of this divine loving energy – then we can grow very nice.