Archives

Calendar

November 2009
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for November 13th, 2009

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 4 of September 2005, Ahtopol)
Narada said: “Presently Kali-yuga is conquering the whole world and this helps unrighteousness. There is no truthfulness, no ascetism, no purity of body and mind, no compassion and no liberality to the poor.
The people are wretched and engaged only in filling their bellies. They make false statements. They are very slow, extremely dull, of poor luck and afflicted – always effected by the things happening to them. Those who pose as saints are constantly engaged in preaching false doctrines. Those who had apparently renounce the world, are rich in worldly possessions and have become family men. Women rule the house. Brothers of one’s wife are the only counselors. Out of greed people sell their own daughters. There are frequent quarrels between husband and wife. Hermitages, places of pilgrimage and rives are controlled by foreigners and temples here has been destroyed in large numbers by those wicked people. There is no yogi, nor one who has attain perfection, no enlighten soul and no man performs righteous deeds. All spiritual disciplines stand consumed by the wild fire of Kali-yuga. In this age of Kali people take to selling food-grains. Brahmanas sell their knowledge of the Vedas and women make their living by prostitution.”
Whatever is given here is a symptom of Kali-yuga. That there is no purity, there is no asceticism; that also means there is not so much devotion. All the values are lost, or almost, half lost. This time and this place is quite difficult for spiritual enlightenment. People don’t live according to the demands of their relative position, they cannot really fulfill the duties that are expected from them and there are many quarrels, many misunderstanding – these are the natural symptoms of Kali-yuga. Don’t let the Kali-yuga enter your life! Protect yourself from these descriptions.
And something very strange here – that people take to the business, take to the profession of selling food-grains; so it’s not distributed free, it’s sold! Foodstuffs should be provided for people! Not to be sold! But humans have invented such a strange instrument like money. And they think that by this they can solve the problems and buy everything they need.
Narada adds: “This present age is the terrible age of Kali. Righteous conduct, the path of yoga – union with God – and austerities had disappeared under it’s influence. Practicing bad habits and evil deeds, people are turning to be replicas of the demons of Agha. In this age the good men are frustrated and the unrighteous are overjoyed. Year after year this earth is gradually becoming a burden for Lord Shesha. No sign of good luck is to be seen anywhere. Cruel people had come to live in holly places of pilgrimage. Therefore the value of the sacred places is gone. Even those, whose mind is agitated with passion, anger, excessive greed and thirst for pleasure, outwardly they have taken an ascetic life. Therefore the value of ascesis is gone. There is no control of mind, there is greed and hypocrisy, and therefore people take heretic doctrines. They don’t study the sacred books and do not practice meditation. The learned pundits are indulged in sexual commerce like buffaloes. They are expert in making children, but not at all clever in achieving liberation. Devotion to Lord Vishnu is nowhere to be seen. In this way the substance of all things has disappeared everywhere. Such is, however, the spirit of the times. That is why the lotus-eyes Lord Vishnu tolerates all this, although he is so close to us in our very hearts.
All glories to Vrindavan, where Bhakti dances with joy! Here in Vrindavan nobody wants Gyana and Vairagya.” In Vrindavana nobody is searching for gyana and nobody is searching for vairagya, renunciation.
Therefore we have to come to Vrindavan, where our Bhakti-capacity is nourished. Because the most important part of the human being is the emotional part. The ultimate language of the human beings is emotions. That is a reflection of Bhakti. So whatever is done here, it is revealed because it’s up there. . But this is only in space – up and down. We should expand this – not only in space, but in time also. What is behind us is in front of us also. What is the future of our past? This is the present situation. And what is the past of our future? It’s also the present time. Therefore the present time is very important – how we live. If we leave surcharged by Bhakti, then we shall have very deep life. May be not an easy life – I want to warn you – but it will be very deep. Because somehow Bhakti concerns the ultimate levels of human existence. And not only the human existence, but spiritual existence, because this is the language of the heart, the soul.
So if we come to Vrindavan, then our Bhakti will be improved. It’s very much possible that you will loose your knowledge. No problem. It’s very much possible that you will loose your renunciation. Even that is not a big loss – if you gain devotion. But without devotion nothing is complete. If you want to make somebody fly, simply show some interest on him or her. By giving your energy, you can help the other person. By serving a person, you can enhance or complete his or her life. And how can we serve a higher authority like knowledge, or renunciation, or Bhakti ultimately? By following the advice. So if we follow the advice of Bhakti Yoga, then we will help Bhakti to grow.
This is the process: inquire about how to improve, how to perfect your lives. And in this way knowledge and renunciation, as natural consequences of Bhakti – like sons – they will be also nourished. In our vision, in our conclusion Bhakti is first. If there is devotion, knowledge and renunciation will come. But simply by knowledge, simply by renunciation, you cannot really achieve perfection. Therefore inquire about the nature of devotion. Cultivate your devotional capacities. We should express our devotion to the Divine Couple. Simply this is Bhakti Yoga – the emotional connection between humans and the Supreme.
It is the DESIRE that captured Krishna. This is lobha, transcendental lobha – the desire, the deep desire, without which you cannot achieve anything! If you perform all the rituals and all the rules and regulations without this BURNING desire what will be the result? Only some formal results. The young gopies are trying themselves in the ritual, but thinking always of Krishna. The main problem is that we think of ourselves and try Krishna. Therefore we should change the mentality: think of Him and try yourself.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. szeptember 4, Ahtopol)
Nárada így szólt: ” Napjainkban Földünkön az ateizmus barátja, a szörnyű Kali korszak uralkodik, minek következtében szinte teljesen kiveszett már az igazságosság, az önfegyelmezés, a testi és lelki tisztaság, a könyörületesség, valamint az önzetlen adományozásban megnyilvánuló nagylelkűség. Ily módon a nyomorult embereket kizárólag hasuk megtömése érdekli, minek érdekében könnyen kaphatók bármilyen hazugságra. Manapság rettenetesen lusták, ostobák, szerencsétlenek, valamint (betegségtől és gondoktól) kínzottak az emberek. A magukat vallásosnak feltüntetők hamis tanokat hirdetnek, míg a világi örömökről lemondott „aszkéták” dúskálnak a javakban, sőt, házas életet élnek. A családokban a nő parancsol, de a feleség fivérének is nagy a befolyása. A pénzéhes szülők eladják lányaikat, a férj és feleség közötti veszekedés pedig mindennapos. A zarándokhelyeket, remete-tanyákat és szent folyókat barbár, idegen törzsek foglalták el, akik gonosz módon, tömegével rombolták le az Istenség lakhelyéül szolgáló templomokat. Napjainkban már nincsen (valódi) jógi, tökéletességet elért misztikus, de megvilágosodott bölcs vagy (kizárólag) jámbor tetteket végző ember sem. Az erdőtűzként pusztító materializmus hamuvá égetett minden lelki gyakorlatot. Kali korszakában feltűnően sokan árulnak ételt pénzért, a bráhmanák eladják védikus ismereteiket, a nők pedig prostituáltak módjára viselkednek.”
Az itt leírtak a Kali-júga tünetei. Az, hogy nincsen tisztaság, nincsen lemondás; ez azt is jelenti, hogy az odaadás is ritka. Az értékek mind, vagy majdnem mind elvesztek. Ebben az időben és ezen a helyen igen nehéz a lelki megvilágosodás. Az emberek nem úgy élnek, ahogyan azt relatív helyzetük megkövetelné, nem teljesítik elvárható kötelességeiket, és nagyon sok a veszekedés, a félreértetés. Ezek a Kali-júga természetes tünetei. Ne engedjétek, hogy a Kali-júga belépjen az életetekbe! Védekezzetek az itt leírtakkal szemben.
És van itt valami nagyon furcsa, méghozzá az, hogy az emberek üzletelnek az élelemmel, nem ingyen osztják tehát, hanem árusítják! Az élelmet biztosítani kéne az emberek számára! Nem árusítani! De az emberek feltalálták ezt a furcsa dolgot, amit pénznek hívnak. És azt gondolják, hogy ezáltal megoldhatják a problémákat és megvehetnek mindent, amire szükségük van.
Nárada hozzáteszi: „A szörnyűséges Kali-korszakban élünk, melynek hatására kipusztult az igazságos cselekvés, a jógikus életmód, valamint az önfegyelmezés. Az emberek csalók és gonoszak; megannyi hasonmása Agha démonnak. A jelen éra szentjei szenvednek, míg az istentelen, bűnös személyek ujjonganak. A mai korszakban egyedül az az ember mondható műveltnek és bölcsnek, aki képes megőrizni nyugodtságát. Földünk – amely már azt sem érdemli meg, hogy pillantásunkat rávessük, vagy hogy (lábunkkal) megérintsük – évről-évre súlyosabbá válik a Sésa kígyó számára. Kedvező jeleket sehol nem lehet látni. A szent zarándokhelyeken könyörtelen emberek élnek, ezért azok elvesztik értéküket. Akiknek elméjét a szenvedély, a harag, a túlzott kapzsiság és az élvezet utáni vágy uralja, külsőleg aszketikus életet élnek, ezért az aszkézis értéke is elveszett. Az elme nem kontrollált, kapzsiság és képmutatás uralkodik, az emberek eretnek tanokat követnek. Nem tanulmányozzák a szentírásokat és nem gyakorolják a meditációt. A tanult panditok elmerülnek a szexuális élvezetekben, akár csak a bivalyok. Szakértők a gyermeknemzésben, de semmit nem tudnak a felszabadulás eléréséről. Sehol sem látni az Úr Vishnu iránti odaadást. Ily módon tűnt el mindennek a lényege. Bárhogy is, ilyen a kor szelleme. Ezért tolerálja mindezt a lótusz-szemű Úr Vishnu, habár oly közel van hozzánk saját szívünkben. Minden dicsőséget Vrindávannak, ahol a bhakti vígan táncolt! Itt Vrindávanban senki sem akarja a gjánát vagy vairagját.” Vrindávanban senki nem kutat a gjána, vagy a vairagja lemondás után.
El kell tehát jutnunk Vrindávanba, ahol a bennünk lévő bhakti-kapacitás fejlődhet. Mert az emberi lény legfontosabb része az érzelmek. Az emberiség univerzális nyelve az érzelmek nyelve. Ez a bhakti visszatükröződése. Bármi is történjen tehát itt, mindaz azért nyilvánul meg mert odafönn is megtalálható… De ez csak a tér, fenn és lenn. Terjesszük ki, nem csak térben, hanem időben is. Ami mögöttünk van, az van előttünk is. Mi a múlt jövője? Ez a jelenlegi helyzet. És mi a jövő múltja? Az is a jelen. Ezért a jelen idő nagyon fontos, fontos, hogy hogyan élünk. Ha bhaktival telve élünk, nagyon mély tartalmú életünk lesz. Lehet, hogy nem lesz könnyű – szeretnélek figyelmeztetni benneteket – de nagyon mély tartalmú lesz. Mert a bhakti jelenti az emberi létezés végső szintjét. És nem csak az emberi létezés, hanem a lelki létezését is, mert ez a szív és a lélek nyelve.
Ha eljutunk tehát Vrindávanba a bennünk lévő bhakti fejlődésnek indul. Nagyon is lehetséges, hogy elveszted a tudásod. Semmi gond. Nagyon is elképzelhető, hogy elveszíted lemondásaidat. Még ez sem nagy veszteség, ha elnyered az odaadást. De odaadás nélkül semmi sem teljes. Ha szeretnéd, hogy valaki szárnyaljon, egyszerűen csak mutass némi érdeklődést iránta. Az energiád ráfordítása által segíthetsz másokat. Másokat szolgálva, javíthatsz mások életén, teljessé teheted azt. És végül hogyan szolgálhatunk egy magasabb célt, mint például a tudás, lemondás, vagy a bhakti ? Az által, hogy követjük a tanácsokat. Ha tehát követjük a bhakti jóga javaslatait, elősegítjük a bhakti növekedését.
Ez a folyamat: tudakozódjatok, hogy hogyan fejlődhettek, hogyan tehetitek teljessé az életeteket. Ily módon a tudás és a lemondás, mint a bhakti természetese velejárói – mint a fiak – szintén kifejlődnek. A mi látásmódunk szerint, a mi végkövetkeztetésünk szerint a bhakti az első. Ha van odaadás a tudás és a lemondás is eljön. De egyszerűen csak tudás, vagy lemondás által nem érhető el a tökéletesség. Ezért tudakozódj az odaadás természetéről. Ápold az odaadás képességét. Fejezzük ki odaadásunkat az Isteni Pár felé. Egyszerűen ez a bhakti jóga, az érzelmi kapcsolat az ember és a Legfelsőbb között.
A vágy az amely foglyul ejti Krsnát. Ez a lobha, transzcendentális lobha, a vágy a mélységes vágy, ami nélkül semmit sem érhetsz el! Ha e nélkül az ÉGETŐ vágy nélkül hajtod végre a rítusokat, követed a szabályokat és előírásokat, mi lesz az eredmény? Csak néhány formális eredmény. A fiatal gópik a rituálékban teszik próbára magukat, de mindig Krsnára gondolnak. A fő probléma az, hogy mi önmagunkra gondolunk és Krsnát tesszük próbára. Változtassuk meg tehát a mentalitást: gondoljatok Rá és próbáljátok ki magatokat.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 4 септември 2005, Ахтопол)
Нарада казва: „Понастоящем Кали Юга владее целия свят и това усилва нечестивостта. Не съществува правдивост, нито аскетизъм, нито чистота на тялото или ума; няма състрадание, нито великодушие към бедните. Людете са порочни и се занимават само с това да пълнят стомасите си. Те изказват лъжливи заключения. Много са бавни, изключително глупави, лишени са от късмет и са уязвими – винаги се влияят от онова което ги спохожда. Тези, които се представят за светци, неспирно са заети с проповядване на фалшиви доктрини. Онези които привидно са се отрекли от света, богатеят със светски притежания и са семейни. Жените управляват дома. Братята на съпругата са единствените съветници на човека. От алчност хората продават собствените си дъщери. Има чести кавги между съпруг и съпруга. Ашрамите, светите места за поклонение и свещените реки се контролират от чужденци и множество храмове падат унищожени под ръцете на тези зли люде. Не съществуват нито йоги, нито такива които са постигнали съвършенство, нито просветлени души, нито праведни хора. Всички духовни дисциплини погиват в дивия пожар на Кали Юга. В тази желязна епоха людете се занимават с това да продават зърно. Брамините продават познанието си за Ведите, а жените продават телата си, преживявайки от проституция.”
Тук са дадени симптомите на Кали Юга. Няма чистота, няма аскетизъм; това също означава че няма и кой знае колко преданост. Всички духовни ценности са изгубени, или почти изгубени. Това време и това място са доста трудни за постигане на просветление. Людете не живеят според изискванията на относителната си позиция, неспособни са да изпълнят задълженията които се очакват от тях и има много кавги, много неразбирателства – това са естествените признаци на Кали Юга. Недейте да позволявате на Кали Юга да влезе в живота ви! Пазете се от тези описания.
И нещо много странно се споменава тук – че хората се заемат с бизнеса, с професията да продават зърно; значи то не се раздава безплатно, а се продава! Храната би трябвало да е осигурена на хората, а не да бъде продавана! Обаче людете са изобретили странния инструмент пари и си мислят че могат да разрешат всеки проблем и да си купят всичко с тях.
Нарада добавя: „Настоящата епоха е ужасната епоха на Кали. Добродетелното поведение, пътят на йога – единението с Бога – и аскетизмът са изчезнали под нейното влияние. Отдадени на лоши привички и зли дела, хората са се превърнали в копия на демоните от Агха. В тази епоха добрите люде страдат, а порочните благоденстват. Година след година земята постепенно се превръща в бреме за Бог Шеша. Никъде не се вижда едничък знак за добра съдба. Жестоки хора са се заселили по светите поклоннически места, затова сетите места нямат стойност. Дори онези, чийто ум е завладян от страст, гняв, прекомерна алчност и жажда за удоволствия, външно се преструват че живеят аскетично; затова и аскетизмът вече не струва нищо. Липсва контрол над ума, алчността и лицемерието се ширят, вследствие на което хората  приемат еретични доктрини. Те не изучават свещените книги и не практикуват медитация. Учените пандити са заети със сексуални сношения като биволи. Те са експерти в това да правят деца, но хич ги няма в постигането на освобождение. Никъде не се вижда преданост към Бог Вишну, затова и същината е изчезнала от всички неща. Такъв е, уви, духът на времето. Затова именно лотосоокият Бог Вишну търпи всичко това, макар да е толкова близо до нас, в самите ни сърца.
Вечна слава на Вриндавана, където Бхакти танцува в радост! Тук във Вриндавана никой не иска Гйана и Вайрагйа.” Във Вриндавана никой не търси знание, никой не търси отречение.
Затова трябва да стигнем до Вриндавана, където способността ни за Бхакти ще се подхрани. Защото най-важната част на човешките същества са чувствата им. Най-висшият език на човешките същества са чувствата. Това е отражение на Бхакти. Каквото и да се върши тук долу, то се разкрива понеже съществува и там горе… Обаче това касае само пространството – горе и долу. Трябва да го разширим  – не става въпрос само за пространство, но и за време. Онова което е зад над е и пред нас Кое е бъдещето на нашето минало? Това е настоящият миг. А кое е миналото на нашето бъдеще? Отново настоящия миг. Затова настоящия миг е много важен – как живеем. Ако живеем намагнитизирани с Бхакти, ще имаме много дълбок живот. Може би не лесен – предупреждавам ви – но много дълбок. Защото Бхакти някак досяга най-висшите нива на човешкото съществуване. И не само на човешкото, но на духовното съществуване, тъй като тя е езикът на сърцето, на душата.
Тъй че ако дойдем до Вриндавана, нашата Бхакти ще се развие. Много е вероятно да изгубим знанието си. Няма проблем. Много е вероятно да изгубим отречението си. Дори и това не е голяма загуба – ако добием преданост. Но без предаността нищо не е пълно. Искате ли да накарате някого да полети, просто проявете някакъв интерес към него, или към нея. Давайки му енергията си, можете да помогнете на другия човек. Като му служите, вие обогатявате, усъвършенствате живота му. А как бихме могли да служим на по-висш авторитет, каквито са например знанието, отречението или в крайна сметка Бхакти? Чрез следване на съвета. Значи ако следваме съветите на Бхакти Йога, ние ще помагаме на Бхакти да расте.
Това представлява процесът: търсете как да подобрите, как да усъвършенствате живота си. По този начин и знанието, и отречението – които са естествени последствия от Бхакти, сякаш синове – също се бъдат подхранвани. Такова е нашето виждане; нашето заключение е, че най-напред е Бхакти. Има ли преданост, и знанието и отречението ще дойдат. Но просто чрез знание, просто чрез отречение не можете да постигнете съвършенство. Затова търсете природата на предаността. Развивайте способността си да изпитвате преданост. Изразявайте своята преданост към Божествената Двойка. Това е просто казано Бхакти Йога – емоционалната връзка между хората и Върховния.
ЖЕЛАНИЕТО е онова, което улавя Кришна. Това е лобха, трансцедентална лобха, дълбокото желание, без което е невъзможно да постигнем нищо. Ако изпълнявате всички ритуали и спазвате всички правила и забрани без това ИЗГАРЯЩО желание – какъв ще бъде резултатът? Само формален. Младите гопи пробват да следват ритуалите, но винаги мислят за Кришна. Основният ни проблем е, че ние мислим за себе си, а пробваме Кришна. Затова нека променим манталитета си: да мислим за Него, а да пробваме себе си.