Archive for August, 2009

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaja, 28.05.2005 pm, Sofia)
One of my favorite stories is… it’s not really a story, but it’s rather a temperament, a feeling, a mood… when Shrimati Radharani is depressed. Usually we want to hear stories where there is jubilation. And jubilation comes from yoga or sambhoga – when they meet, when the lovers are together. So love story was not invented in Holliwood.
This is the original story. But as the really touching movies always speak about separation – because fulfilled love is not really interesting – unfulfilled love, that is really interesting! There is sadness. There is pain. Still that pain is so deeply emotional that we like the story. Such a love story becomes hit on the movies. Millions of people go and watch the story. So something about these emotions… When Radha and Krishna meet – there is jubilation, and it’s very intensive and very high feeling. But when They are separate… then the feelings are even more deep. Just imagine, now we sitting here and exchanging these views – it’s ecstatic! It’s very good, very satisfying. But when you will go home and when you will miss the company of Shrila Sadhu Maharaj – then you will be able to really appreciate the value. To be in yoga, to have the company – it’s very nice. But when we don’t have that connection – it’s even more penetrating feeling. So the meeting of Radha and Krishna is intensive and high, no doubt. But Their separation…! When there is NEED – then it’s much more interesting.
And sometimes these feelings are so intensive that Radhika is close to death. Her temperature rises and then dropts almost to ice-cold. Whole body is dried up – no water element inside… Life energy is almost gone… No breathing or almost no breathing…. Everybody is completely sad in Vrindavan… Because Vrindavana has no king, this is not a kingdom – this is a queendom. There is only one Queen in Vrindavan. Without the Queen the whole village is just dying!
And other times, when Krishna turns Her down too much, then She’s just crushing on the ground… unable to speak… so deeply touched by emotions, so much frustrated, that She is able only to draw some figures in the sand. This is my favorite…
And when I see the devotees in the same depressed mood – that just melts my heart completely. So I try to do my best – in order that they could come closer to these feelings, the divine depth of separation.
The only problem with separation is thinking that this is the only path.


Az egyik kedvenc történetem… nem is igazán történet, inkább egy viselkedési forma, egy érzés, egy hangulat… amikor Srimati Radharáni szomorú. Általában olyan történeteket szeretünk hallani, ami örömteli. És az öröm a jógából, vagy szambhógából származik, amikor találkoznak, amikor együtt vannak a szerelmesek. A szerelmi történeteket tehát nem Hollywoodban találták fel. Ez egy ősi történet. Azonban, mint ahogy az igazán megható filmek mindig az elválásról szólnak – mert a beteljesült szerelem nem is igazán érdekes – a beteljesületlen szerelem az, ami valóban érdekes!
Szomorúság és fájdalom jellemzi. Mégis az a fajta fájdalom olyan mély érzés, hogy szeretjük az ilyen történeteket. Az ilyen szerelmi történetek a mozik slágerei. Milliók mennek el megnézi. Néha tehát ezekről az érzésekről… Amikor Rádhá és Krsna találkozik ott az öröm és ez egy nagyon intenzív és magas szintű érzés. Amikor azonban nem tudnak találkozni… akkor az érzések még ennél is sokkal mélyebbek. Gondoljatok csak bele, itt ülünk és eszmét cserélünk a különböző megközelítésekről, extatikus! Nagyon jó, és elégedetté tesz minket. Amikor azonban haza mentek és hiányoljátok majd Srila Szadhu Maharádzs társaságát, akkor tudjátok majd igazán megbecsülni az értékét. Jógában lenni, együttlétben, az nagyon jó. Amikor azonban nincsen összeköttetés az még áthatóbb érzés. Rádhá és Krsna találkozása nagyon intenzív és magas szintű, semmi kétség. De amikor elválásban vannak…! Amikor szükség van, az sokkal érdekesebb.
És néha ezek az érzések annyira intenzívek, hogy Rádhika közel áll a halálhoz. A testhőmérséklete nagyon magas lesz, majd hírtelen lecsökken, szinte jéghideggé válik. Az egész teste kiszárad – eltűnik belőle a víz elem… Élet energiája majdnem megszűnik… Szinte nem is lélegzik… Egész Vrindávanra szomorúság borul… Mert Vrindávannak nincsen királya, ez nem egy királyság, ez egy királynőség. Vrindávanban csak egy királynő van. Nélküle pedig az egész falú haldoklik!
Máskor pedig, amikor Krsna kikosarazza, csak hempereg a porban.., képtelen megszólalni… olyan mélyek az érzései, annyira csalódott, hogy csak ábrákat rajzol a porba. Ez a kedvencem…
És amikor a bhaktákat ugyan ebben a szomorú hangulatban látom az teljesen megolvasztja a szívem. Megteszek tehát minden tőlem telhetőt, hogy minél közelebb kerülhessenek ezekhez az érzésekhez, az elválás isteni mélységeihez.
Az egyetlen probléma az elválással kapcsolatosan az, ha azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen lehetséges út.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.05.2005 вечерта, София)
Една от любимите ми истории е… то не е точно история, а по-скоро темперамент, чувство, настроение…. когато Шримати Радхарани е тъжна. Обикновено обичаме да слушаме истории, в които има радост. А радостта идва от йога или самбхога – когато влюбените се срещат, когато са заедно. Знайте че любовните истории не са измислени в Холивуд. Това е оригиналната история. Но както в истински трогателните филми винаги се говори за раздяла – понеже осъществената любов не е толкова интересна – неосъществената любов, тя е интересната! Има тъга. Има болка. Но все пак тази болка е толкова дълбоко емоционална, че на нас историята ни харесва. Подобна любовна история става хит в киното. Милиони хора отиват да видят филма. Свързано е с тези чувства… Когато Радха и Кришна се срещат – това е радост, много силно и много възвишено чувство. Но когато са разделени…. тогава чувствата са дори още по-дълбоки. Само си представете; ето сега ние седим тук заедно, обменяме тези мисли – и е екстазно! Много е хубаво, много удовлетворяващо. Но когато си идете у дома и започне да ви липсва компанията на Шрила Садху Махарадж – тогава ще можете наистина да оцените скъпоценността й. Да бъдем в йога, да имаме общуването е много хубаво. Но когато ни липсва тази връзка, чувството е дори още по-проникновено. Така че срещата между Радха и Кришна е много интензивна и възвишена, в това няма съмнение. Но Тяхната раздяла… Когато има НУЖДА – тогава е много по-интересно.
И понякога тези чувства са толкова силни, че Радхика е близо до смъртта. Температурата Й се покачва, след това спада почти до ледена студенина. Цялото Й тяло е пресъхнало – в него липсва елементът вода…. Жизнената енергия почти Я напуска… Тя не диша, едва диша… Всички във Вриндавана са напълно съкрушени… Защото Вриндавана си няма крал, това не е кралство, това е краличество. Вриндавана си има една-единствена Кралица. И без тази Кралица цялото селце загива!
Друг път, когато Кришна Я е огорчил твърде много, Тя просто се свлича на земята… неспособна да промълви и дума… толкова дълбоко поразена от чувства, толкова разочарована, че може единствено да драска някакви фигури в пясъка… Това ми е любимата история….
И когато видя бхактите в същото угнетено настроение, това направо ми разтапя сърцето. И аз правя всичко възможно, та те да се доближат до тези чувства, до божествените дълбини на раздялата.
Единственият проблем с раздялата е мисълта, че това е единственият път..


(from lecture of B.K.Tirtha Maharaja, 04.2005, Sofia)
Intention is natural for the soul. Bad intention means disharmony in the natural functions. In final sense we can trace back everything to the false identification. Shrila Shridhara Maharaj says: “When I start to work on a separate interest, not respecting the central or the ultimate interest of Krishna, then we can call this bad intention.” If I try to use something for my own sake, irrespective of the divine structure. And practically it manifests with the misuse of freedom – of the little freedom that we have. Because you can use your energy in harmony with the divine will; and you are free not to use it in this harmony.
It means that you are not working for the spiritual benefit of others, but you feel that your immediate interest is more important than other people’s spiritual growth. This we can call distorted vision or distorted structure of values. Again this is a complicated question, because every person needs some space, some growth; everybody has some specific interestes – his or her own. We need a little space for ourselves, a little freedom for ourselves. And naturally it will have some interference with others. By living you interfere with the life of others. Because I breathe the air from you! I take some energy from the world, from the universe which you cannot take because I have taken. So there is interference – if there is no harmony. But if I am pure in my intention, then I can breathe in such a way that you can also breath. The principle in this respect should be: live and let others live. And don’t forget about the definition of a saintly person – of cource there are many definitions, but one is that a saintly person is living for the sake of others. My saint is not breathing against me, he is breathing for me.
So bad intention in the practical sense can be traced back to illusion. We forget about the universal principles and push too much on our personal interests. How many times we had repeated “Trinad api sunichena”?! “Be more humble than a blade of grass, be more tollerant than a tree, offer respects to anybody without expect anything for yourself.” I think this is a common ideal for all vaishnavas. Everybody agrees: “O, this is very nice!” And where is the practical performance of that? We are very far away from that!
So bad intention means you forget to work for the spiritual benefit of the others. That we can call himsa, violence. And physical violence is not so sinfull, because you hurt only the body. But the spiritual violence – that is really sinfull. Because in this way you try to influence the soul, give trouble to the soul.
Bad intention is just like a wirlpool. You start a bad though and it will just overpower your mental capacities and bring you down, down, down to the bottom. I don’t think that a real vaishnava can have such a bad thought: “I will give troubles to others!” This is beyond my imagination. But may be I am too naïve. And I don’t know what the Kali yuga will bring in that respect…
And how to avoid practically this bad intention – everybody should have the same ideal: “Trinad api sunichena.” And we should cultivate our desires, we should cultivate our feelings. It is said that you should cherish beautiful, warm feelings with the devotees in the heart.
So we should come to a very high level of understanding each-other correctly. We must have very open and very trustworthy atmosphere and have very open comunication. But of course without trustworthy atmosphere you cannot have open comunication. So I think this is the first.
We read in the scriptures that the vaishnavas are pearls, pearl beauties of the world. And then we don’t believe that the vaishnava seating next to me is also that type?! We should get rid of the bad conditionings that we have. We are very much inclined to see the mistakes or the fears. We are ready to imagine demons even in the open sunshine.
You should protect yourself – don’t enter into such conversations where two devotees come together and they start to speack about the third one – but not in a nice way. Immediately they start to criticize the third one, and the fourth one, and the fifth one… This is NOT sadhu-sandha. This is gosip. Don’t enter that – because that will spoil, that will poison the atmosphere. Because if you speak bad abouth the third one, you can imagine what is happening with you when you are not present. The same is going on. So we should CUT this tendency. We should create the atmosphere of trust.
Then the next step, the know-how to create that atmosphere is to stop criticism. And the second one is open discussion. If I have a problem with you – I should go TO YOU, not to him. We should be open, pure enough and brave enough to talk to each-other.
If somebody does not ask help from you – then you must be very humble and very powerful, very compassionate person to help. Otherwise people will consider this as violence, spiritual violence. So if somebody does not ask you: “Please, tell me what are my mistakes”, then we should NOT give the mistake list, we should give the pro-list. Vaishnavas are also human beings. Usually. May be there are some divine angels also, but ususlly they are human beings, simple human beings. If you come with: “O, Gurudev has told you to wake up earlier and to do more service!” he will do, she will do but not with a light heart. But if you say: “O, Gurudev always appreciates your efforts. Krishna accepts your service so nice.” And this is not a flattering! Definitelly we should avoid that, because it is another type of cheating. But to really apprechiate the good qualities of the others and to focus on them – try that, you will see miracles. Not only in the others, but in your mind, in your mentality also. They will fly and you will have very good feelings.
We should see the tendency and we should educate ourselves to see the good. In this way devotees should become just like Krishna. And I have told you many times: Krishna is not interested in your mistakes and bad character. But He can see the little spark in you and He will give fresh air to that little spark, so that it grows and flames up. He is not concerned with your mistakes. He is only interested in your small little good efforts and He tries to strenghten that. We should have the same mentality – to see the good intentions, the good abilities, the good tendencies in others and neglect or forgive the shortcomings. What is more important – a small mistake or a big devotion?
If this is your service – to call the attention of the others on their mistakes, it’s a very difficult service. This is only for the high class devotees. Because this service is called “guru”. He has to focus sometimes on your mistakes also. The guru is not contaminated if he focuses on your mistakes. But if we concentrate on the mistakes of others, then we will be contaminated. And then the mistake will not be outside, in the other person, but inside my mind. Therefor we should try to avoid that by all means.
So become like Krishna! Always see the good in others. We should cultivate ourselves, we should educate ourselves. The humble souls never lose. Never.


A törekvés természetes dolog a lélek számára. A rossz szándék megbontja a harmóniát ebben a természetességben. Egyszóval mindent a hamis önazonosításra vezethetünk vissza. Sríla Sridhara Maharádzs azt mondja: „Amikor különálló szándékkal kezdek el cselekedni, nem tisztelve Krsna végső szándékát, azt hívjuk rossz szándéknak.” Amikor saját kedvem szerint próbálok meg használni valamit, tekintet nélkül az isteni elrendezésre. Praktikusan ez a szabadsággal való visszaélésben nyilvánul meg – mármint abban a kicsi szabadságban, amink van. Mert energiánkat használhatjuk harmóniában az isteni akarattal, de megkaptuk a szabadságot arra is, hogy másként éljünk vele.
Ez azt jelenti, hogy nem mások lelki hasznára dolgozol, hanem úgy érzed, hogy saját érdeked sokkal fontosabb, mint mások lelki fejlődése. Ez hívhatjuk eltorzult látásnak, vagy eltorzult értékrendnek. Ez ismét egy nehéz kérdés, mert mindenkinek szüksége van térre, fejlődésre; mindenkinek megvan a maga érdeklődési köre. Szükségünk van egy kis térre saját magunk számára, egy kis szabadságra. Ez pedig természetesen okozhat nézeteltéréseket másokkal. Már az által beleavatkozunk mások életébe, hogy élünk. Mert előled szívom el a levegőt! Energiát veszek el a világból, az univerzumból, melyet te már nem vehetsz el. Tehát nézeteltérés van, ha nincsen harmónia. Azonban ha a szándékom tiszta, képes leszek úgy lélegezni, hogy te is tudj. Az alapelv ebből a szempontból: élni és élni hagyni. Ne feledjük el a szent definícióját, természetesen sokféle megfogalmazás létezik, de az egyik az, hogy a szent személy másokért él. Az én szentem nem ellenem, hanem értem lélegzik.
A rossz szándék gyakorlatilag tehát az illúzióra vezethető vissza. Megfelejtkezünk az univerzális értékekről és túl sok hangsúlyt fektetünk személyes érdekünkre. Hányszor ismételtük már „Trinád api szunicséna”?! „Légy alázatosabb a fűszálnál, béketűrőbb a fánál, adj meg minden tiszteleted másoknak, anélkül, hogy azt magadnak elvárnád.” Azt hiszem ez minden vaisnava számára ismert ideál. Mindenki egyetért: „Ó, ez csodálatos!” És hol van a gyakorlati megvalósítás? Nagyon messze vagyunk még attól!
A rossz szándék tehát azt jelenti amikor elfelejtesz mások lelki hasznára dolgozni. Ezt hívjuk himszának, erőszaknak. A fizikális erőszak nem olyan nagy bűn, mert csak a testnek okozol sérülést. A lelki erőszak azonban valóban bűnös cselekedet. Mert ez által a lelket próbálod meg befolyásolni, a léleknek okozol nehézséget.
A rossz szándék épp olyan mint az örvény. Egy rossz gondolattal indul és aztán legyőzi az elmét, majd a mélybe húz. Nem hiszem, hogy egy igaz vaisnava képes lenne így gondolkodni: „Aggodalmat fogok okozni másoknak!” Ez túl van azon, amit el tudok képzelni. De lehet, hogy túl naiv vagyok. És azt sem tudom mit hoz még a Kali júga ebben a tekintetben…
Hogyan kerülhetjük el ezt a gyakorlatban – mindenkinek ugyanazon elv szerint kellene élnie: „Trinád api szunicséna.” Ápoljuk vágyainkat és érzéseinket. Úgy mondják szívünkben ápoljunk gyöngyőrű, meleg érzelmeket a bhaktákkal kapcsolatban.
El kell jutni arra a magas szintre ahol tökéletesen értjük egymást. A légkörnek nagyon nyíltnak és bizalommal telinek kell lennie és a kommunikációnak is nagyon nyitottnak. Természetesen bizalmi légkör nélkül nem lehet nyílt a kommunikáció sem. Ezért úgy gondolom ez az első.
Az írásokban azt olvassuk, hogy a vaisnavák gyöngyszemek, a világ igazgyöngyei. Ezek után nem hiszünk benne, hogy a mellettünk ülő vaisnava is az?! Szabaduljunk meg ettől a fajta gondolkodástól. Mindig készek vagyunk meglátni a hibákat vagy az aggodalmaskodni. Még fényes nappal is démonokat látunk.
Védd magad, ne csatlakozz olyan beszélgetéshez ahol két bhakta egy harmadikról beszélget, de nem szépen.
Azonnal kritizálni kezdik a harmadikat, negyediket, és az ötödiket… Ez nem szadhu-szanga. Ez pletyka. Ne csatlakozz ehhez, mert ez tökreteszi, megmérgezi a hangulatot. Mert ha rossz dolgokat mondasz egy harmadik személyről el tudod képzelni mi fog történni ha nem leszel jelen? Ugyanaz. Véget kell tehát vetnünk ennek az irányzatnak. Teremtsük meg a bizalom légkörét.
Aztán a következő lépés, ennek a légkörnek a megteremtésében az, hogy hagyjunk fel a kritizálással. A második pedig a nyílt beszéd. Ha van valami gondom veled, akkor HOZZÁD kell fordulnom, nem egy harmadik személyhez. Nyitottnak, elég tisztulnak, és elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy beszélgessünk egymással.
Ha valaki nem kéri a segítséget akkor nagyon alázatosnak, erősnek és könyörületesnek kell lenned, hogy tudj segíteni. Másképp az emberek erőszaknak érzik majd, lelki erőszaknak. Ha valaki tehát nem kér meg: „Kérlek mond el a hibáimat”, akkor NE adjunk egy hiba listát, sokkal inkább egy pozitív listát. A vaisnavák is emberi lények. Általában. Lehet, hogy van néhány angyal is köztük, de általában egyszerű emberi lények. Ha úgy állsz hozzá: „Gurudév megmondta, hogy kelj fel korábban és végezz több szolgálatot!” Az illető meg fogja tenni, de nem könnyű szívvel. De ha azt mondod: „Gurudév mindig értékeli az igyekezeted. Krsna biztosan elfogadja szolgálataidat.” És ez nem csak hízelgés! Azt mindenképpen el kell kerülnünk, mert az a csalás egy másik formája. Azonban tényleg értékelni mások jó tulajdonságait és azokra koncentrálni, próbáld ki és megtörténik a csoda. Nemcsak másokban hanem saját elmédben, saját gondolkodásmódodban is. Szárnyalni fognak és téged is jóérzés tölt majd el.
Látnunk kell ezt a tendenciát, és meg kell próbálnunk a jót látni. Ily módon Krsnához hasonlóvá válnak a bhakták. És már sokszor mondtam nektek: Krsnát nem érdeklik a hibáid és rossz tulajdonságaid. Hanem meglátja azt az apró szikrát benned és friss levegőt ad ennek a kis szikrának, hogy lángra kaphasson. Nem érdeklik a hibáid. Csakis az igyekezeted a jóra érdekli és azt próbája meg erősíteni. Nekünk is hasonlóan kell gondolkodnunk – a jószándékot kell meglátnunk, a jó képességeket, a jóra való hajlamot másokban és figyelmen kívül hagyni vagy megbocsájtani a hiányosságokat. Mi a fontosabb, egy apró hiba, vagy a nagy odaadás?
Ha az a szolgálatod, hogy felhívd a bhakták figyelmét a hibáikra, akkor nagyon nehéz szolgálatot kaptál. Ez csak az elsőrendű bhaktának való. Mert ezt szolgálatot úgy hívják „guru”. Néha a hibáidra is figyelnie kell. A gurut nem szennyezi be ha a hibáidra figyel. Azonban ha mi fordítjuk figyelmünket mások hibáira beszennyeződünk. Akkor a hiba nem kívül jelenik meg, a másik személyben, hanem a saját elmémben. Ezért mindenképpen el kell kerülnünk ezt.
Váljatok tehát olyanná mint Krsna! Mindig lássátok meg a jót másokban! Fejlesszük, oktassuk magunkat. Az alázatos lelkek sosem vesznek el. Soha.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.2005, София)
Намерението е нещо естествено за душата. А лошото намерение показва дисхармония в естествените функции. В крайна сметка можем да проследим всичко назад до фалшивото самоопределяне. Шрила Шридхара Махарадж казва: „Когато започна да действам от личния си отделен интерес, без да зачитам централния, върховния интерес на Кришна, тогава можем да наречем това „лошо намерение.” Ако се опитвам да използвам нещо за себе си, пренебрегвайки божествената структура. На практика това се изразява в злоупотреба със свободата – с мъничкото свобода която имаме. Защото можем да оползотворим енергията си в хармония с божествената воля; а сме свободни и да не я вложим в тази хармония.
Което означава да не действаме за духовното благо на другите, а да чувстваме че непосредственият ни интерес е по-важен от духовното израстване на останалите. Това се нарича изкривено виждане или изкривена ценностна система. Все пак въпросът е сложен, тъй като всеки човек се нуждае от някакво пространство, от място за развитие; всеки си има някакви спечифични интереси – само негови или нейни. Нуждаем се от мъничко пространство за самите себе си, от мъничко свобода. А по естествен начин това би имало някакво въздействие върху останалите. Само поради това че живеем, ние се намесваме в живота на другите. Понеже аз дишам твоя въздух! Взимам някаква енергия от света, от вселената, която ти не можеш да използваш защото аз вече съм я заел. Така че има вмешателство – ако липсва хармония. Но ако аз съм чист в намеренията си, тогава ще мога да дишам така, че и ти да можеш да дишаш. Принципът в това отношение би трябвало да бъде: живей и остави и другите да живеят. И не забравяйте определението за светец – разбира се, има много определения, но едно от тях е, че светец е онзи който живее за другите. Моят светец не диша против мен, той диша за мен.
Така че в практическо отношение лошото намерение може да се проследи до илюзията. Забравяме за универсалните принципи и наблягаме твърде много на своите лични интереси. Колко пъти сме повтаряли „Тринад апи суничена”? „Бъди по-смирен от стрък трева, по-търпелив от дърво, отдавай почитания на останалите без да очакваш нищо за себе си.” Считам че този е общият идеал за всички вайшнави. Всички са съгласни: „О, много хубаво!” А къде е практическото му приложение? Толкова далеч сме от това!…
И така, лошо намерение означава да забравим да работим за духовното добро на другите. Можем да наречем това химса, насилие. И физическото насилие не е толкова престъпно, защото наранява единствено тялото. Но духовното насилие е наистина греховно. Защото тогава се опитвате да въздействате на душата, да притесните душата.
Лошото намерение е като водовъртеж. Допускате една лоша мисъл и тя просто превзема способността ви да разсъждавате, завличайки ви все по-надолу, надолу и надолу до самото дъно. Не мисля, че един истински вайшнава би могъл да има такива лоши мисли: „Ще причиня тревога на останалите!” Това е отвъд моето въображение. Но може би съм прекалено наивен и не знам какво би могла да ни поднесе Кали Юга в това отношение…
А как на практика да избегнем такова лошо намерение – всички трябва да имаме един и същ идеал: „Тринад апи суничена.” И да отглеждаме желанията и чувствата си. Казано е, че трябва да питаем много топли, хубави чувства към преданите в сърцето си.
Така че нека стигнем до едно възвишено ниво, където да се разбираме по правилен начин. Трябва да имаме много открита и изпълнена с доверие атмосфера, да имаме открито общуване. Разбира се, без атмосфера на доверие не може да има открито общуване. Затова считам че това е първото.
В писанията четем, че вайшнавите са перлите на света. И въпреки това не вярваме, че точно този вайшнава, който седи до мен е от същия тип! Трябва да се освободим от лошите си обусловености. Твърде много сме склонни да забелязваме грешките и страховете. Готови сме да си въобразим демони дори в слънчевата светлина.
Трябва да умеете да се пазите – недейте да влизате в разговори, в които двама бхакти се събират и започват да говорят за трети – но по недобър начин. Незабавно започват да критикуват третия, четвъртия, петия… Това НЕ Е садху-сангха. Това е клюкарстване. Недейте да се оставяте да бъдете въвлечени в такова нещо – то ще развали, ще отрови атмосферата. Защото ако говорите лошо за някого, можете да си представите какво се случва с вас когато ви няма. Същото. Трябва да ОТРЯЗВАМЕ тази склонност. Нека създадем атмосфера на доверие.
Следващата стъпка, умението как да създадем такава атмосфера е да престанем с критицизма. И второто нещо е открития разговор. Ако имам проблем с теб – трябва да отида ПРИ ТЕБ, не при него. Трябва да сме достатъчно открити, чисти и смели, така че да разговаряме един с друг.
Ако някой не ви моли за помощ – тогава трябва да сте много смирени, много силни и много състрадателни за да му помогнете. Инак людете биха приели това за насилие, духовно насилие. Затова ако някой не ни попита: „Моля те, посочи ми грешките ми”, тогава не бива да вадим списъка с недостатъците, а списъка с положителните качества. Вайшнавите също са хора. Обикновено. Може да има и някой небесни ангели, но обикновено са хора, прости човешки същества. Така че ако започнете с: „Гурудев нали ти каза да ставаш по-рано и да вършиш повече служене!” те ще го правят, но не на драго сърце. Кажете им: „О, Гурудев толкова цени твоите усилия! Кришна винаги приема служенето ти!” И това не бива да е ласкаене! Ласкателството определено трябва да се избягва, защото то е просто друг тип измама. Но действително да оценявате добрите качества на другите и да се фокусирате в тях – опитайте и ще видите да стават чудеса! И не само с другите, но и със собствения ви ум, със собствения ви манталитет. Другите ще полетят, а вие ще изпитвате много красиви чувства.
Нека да гледаме каква е тенденцията и да се учим да виждаме хубавото. В това отношение преданите трябва да станат като Кришна. Казвал съм ви много пъти: Кришна не се интересува от грешките ви и от лошия ви характер. Но Той успява да види малката искрица у вас и да й даде свеж въздух, така че тя да се разрасне и разгори. Него не го вълнуват недостатъците ви. Вълнуват го единствено малките ви старания и усилия, и тях Той се опитва да подкрепи. Нека и ние имаме същия манталитет – нека виждаме добрите намерения, добрите способности, добрите склонности на останалите и да пропускаме или прощаваме недостатъците. Кое е по-важно – малката грешка или голямата преданост?
Ако служенето ви е такова – да привличате вниманието на другите върху недостатъците им, това е много тежко служене. То е само за най-висш клас преданоотдадени. Защото такова служене се нарича „гуру”. На него му се налага понякога да се фокусира и върху грешките ни. Гуру не се замърсява когато се съсредоточава върху недостатъците ни. Но ако ние се концентрираме върху недостатъците на останалите ще се омърсим. И тогава грешката няма да е отвън, в другия човек, а ще е вътре в ума ми. Затова нека се стремим да избягваме това по всякакви начини.
Така че станете като Кришна! Винаги виждайте доброто у другите. Нека се развиваме, нека се учим. Смирената душа никога не губи. Никога.


Recently I was checking in the dictionary the meanings of the word “krishna”. It is very interesting! One meaning is “black” – we know that. There are some other meaning like “naughty”. We know His nature, so that we also can understand. And then some others meanings; and finally there is one meaning in the dictionary that “krishna” means “arjuna”.
And “arjuna” means “white”! So – black means white! And Krishna means Arjuna! We know that Krishna is the speaker of “Bhagavad Gita” and Arjuna is the listener. And they are very good friends. Then I started to think: how is it possible that black is white!? And then it just came to me that this is a glorification of the sakhya-rasa. Because there are so much emotions in their friendship, that the black Krishna becomes white Arjuna! So they are so much united in their friendship, that the black becoms white. And – white becomes black!
So this is their deep emotional contact. Krishna means Arjuna, don’t forget this! But this was not the end of the dictionary. There were some other meanings. The last meaning of “krishna” is “iron”. Although we know that Krishna has this all-atractive power, still according to the dictionary He is only iron! Then who is the magnet?
The magnet has the atractive power! The special energy is in the magnet! And the iron Krishna is only responding to that energy. So who is that energy?! … By that energy surplus Krishna will have that atractive power. And this is not friendship anymore! This is a different rasa. But sometimes it’s useful to check the dictionaries.
Isn’t it a beautiful process – when black is white and white is black? Where the iron will have the magnetic power, when you can be atracted to that magnetic power – I think this is a beautiful process.
Other meaning of “krishna” is “evil”. When is Krishna evil? With the gopis! All the time!!! He is killing them! Always saying “come, come!” and then frustrating them! Isn’t that cruel?! But this again is a question of delicate taste, refined taste. Because Hе’s being cruel is not ordinary cruelty.
So Krishna is cruel sometimes, He doesn’t keep His word… And so many other things He does. But for these reasons He is glorified. Because His divine nature is manifested more in this way. He is not an ordinary God who is always good. That is very boring. Krishna is always interesting! Every day He has something new to say to you. Especially when you think that finally you have understood something – that moment He will crush your ideas! So, He keeps you on the move. Because devotional life is movement. Waves must be there!
When He is cruel – that is sweet. So much so that nobody can leave Him.


A minap megnéztem a szótárban a “krsna” szó jelentését. Nagyon érdekes! Az egyik jelentése „fekete” – ezt már tudjuk. Van néhány más jelentés is, mint például „pajkos”. Ismerjük Krsna természetét, így hát ezt is meg tudjuk érteni. Majd néhány újabb jelentés, végül pedig van még egy magyarázat a szótárban mégpedig, hogy „krsna” azt jelenti „ardzsuna”. „Ardzsuna” pedig azt jelenti „fehér”! Tehát a fekete azt jelenti fehér! Krsna pedig azt jelenti Ardzsuna! Tudjuk, hogy Krsna a „Bhagavad Gítá” elbeszélője, Ardzsuna pedig a hallgató. Ők ketten nagyon jó barátok. Aztán elkezdtem gondolkodni: hogyan lehetséges, hogy a fekete fehér!? Majd hirtelen rájöttem, hogy ez a szakhja-rasza dicsőítése. Mert olyan mély a barátságuk, hogy a fekete Krsnából fehér Ardzsuna lesz! Annyira összetartoznak a barátságban, hogy a feketéből fehér lesz. A fehérből pedig fekete!
Ez az ő mély érzelmekkel teli kapcsolatuk. Krsna azt jelenti Ardzsuna, ne feledjétek ezt! De ekkor még nem értem a szótár végére. Volt még néhány egyéb jelentés is. A „krsna” szó utolsó jelentése „vas”. Bár tudjuk, hogy Krsna mindenkit vonzó, mégis a szótár szerint Ő csak vas! De akkor ki a mágnes?
A mágnes rendelkezik a vonzerővel! Ez a különleges energia a mágnes! És a vas Krsna csupán válaszol az energiára. Ki tehát ez az engergia?!… Mert ezzel az energiatöbblettel lesz Krsna vonzó. És ez már nem barátság többé! Ez már egy másik rasza. De néha hasznos belenézni a szótárba.
Hát nem egy csodálatos folyamat – amikor a fekete fehér és a fehér fekete? Ahol a vas rendelkezik a vonzerővel, amikor ennek a vonzerőnek a hatása alá kerülhetsz – azt gondolom ez egy csodaszép folyamat.
„Krsna” másik jelentése „gonosz”. Mikor gonosz Krsna? A gópikkal! Egyfolytában!!! Kínozza őket! Mindig hívogatja őket, „gyertek, gyertek!” aztán pedig csalódást okoz nekik! Nem kegyetlenség ez?! De ez ismét a kifinomult ízlés kérdése. Mert az Ö kegyetlensége nem hétköznapi kegyetlenség.
Krsna tehát kegyetlen néha, nem tartja be a szavát…és még sok minden mást is csinál. De ez az amiért dicsőítjük. Mert isteni természete ilyen módon még inkább megnyilvánul. Ö nem egy átlagos Isten, aki mindig jó. Az nagyon unalmas. Krsna mindig érdekes! Minden nap tud valami újat mondani neked. Különösképp amikor azt gondolod végre megértettél valamit – abban a pillanatban szétzúzza az elképzeléseidet! Mozgásban tart. Mert a lelki élet lendületes. Kell lenniük hullámoknak!
Amikor kegyetlen – az édes. Olyannyira, hogy senki sem képes elhagyni Őt.


Наскоро проверявах в речника значенията на думата „кришна”. Много е интересно! Един от преводите е „черен” – това го знаем. Има някои други значения в смисъл на „палав, немирен”. Познаваме природата Му, така че това също е разбираемо. След това има още други значения; но накрая има един превод че „кришна” означава „арджуна”. А „арджуна” значи „бял”! И така – черно значи бяло! А Кришна значи Арджуна! Знаем, че Кришна е този който изпява „Бхагавад Гита”, а Арджуна е който я слуша. Знаем и че те са много добри приятели. Тогава се замислих: как е възможно черното да означава бяло!? И просто ми хрумна, че това е възслава на сакхйа-раса! Защото в тяхното приятелство има толкова много чувства, че черният Кришна става бял Арджуна! Те са толкова свързани в приятелството си, че черното става бяло! А бялото става черно!
Така че такава е тяхната дълбока емоционална връзка. Кришна означава Арджуна, недейте да забравяте това! Но това не беше краят на речника. Имаше и още някои значения. Следващото значение на „кришна” е „железен”. Макар да знаем, че Кришна притежава всепривличаща сила, според речника Той е едва „железен”. Кой тогава е магнитът?
Магнитът притежава привличащата мощ! Специалната сила е в магнита! А железният Кришна само отвръща на тази енергия. Кой тогава е тази енергия?… Чрез добавъчната сила на тази енергия Кришна има своята всепривличаща мощ. И тук вече не става дума за приятелство. Това е друга раса. Затова понякога си струва да се погледне в речника.
Нима не е това красив процес – когато черното става бяло, а бялото-черно? Когато желязото ще се сдобие с магнетична мощ, а ние ще бъдем превлечени от тази магнетична сила. Според мен това е прекрасен процес!
Друго значение на „кришна” е „лош”. Кога е лош Кришна? С гопите! През цялото време!!! Та той ги погубва! Непрекъснато им казва „елате, елате”, а после ги разочарова! Нима не е жестоко? Но това отново е въпрос на деликатен вкус, на пречистен вкус. Защото Неговата жестокост не е обикновена жестокост.
Така че Кришна понякога е жесток, Той не спазва обещанията си… И още толкова много други неща прави. Но заради тях Го възхваляват, тъй като по този начин божествената Му природа се разкрива още повече. Той не е някакъв обикновен Бог който е вечно добър, та чак скучен. Кришна винаги е интерен! Всеки ден Той има да ни каже нещо ново. Особено пък ако си помислим, че най-сетне нещо сме разбрали – още в същия миг Той ще разбие идеите ни на пух и прах! Така Той ни държи в движение. Защото животът в преданост е динамика. Нужни са вълни!
Дори когато Той е жесток – това е сладко. Дотолкова, че никой не може да Го остави.


People have different understandings about guru. In many cases we want to enjoy his protection. And in many cases we forget to pay the price, to give something. But this is quite normal: untill we are children in spiritual life we only learn how to take, take, take. But guru with his example teaches us how to give, give, give. And real guru does not demand service for himself.
Real guru never says: “Worship me, serve me.” He always says: “Worship the Lord and serve the devotees.” And in our spiritual tradition our position is das or dasi, servant. That means, everybody is higher than us. So we should be very respectful and humble with everybody.
Can we explain how guru appears in our life? I don’t think that we can explain. He is just like a lightening – coming and bringing the light. What was so difficult and so dark before, now is very obvious and very easy. Why? Guru makes a miracle over you? He is a magician, saying some magic mantras over you? Yes, there are some mantras… But the magic is on a different level. Guru has the potential to bring the magic out of you. He is just like catalizing you. Because the main thing is in the disciple, in the reception of the disciple. Guru has something to give. But the disciple has to be ready to accept. And if you are ready to accept, then the miracles start to happen. Sometimes the recognition of guru is very fast, other times it takes some time – but whenever it comes, fortune in our life starts.
What do you say when you surrender: “I’m your eternal servant.” Not momentary servant. Today yes, tomorrow – may be… No, I’m your eternal servent. Eternal means “from today on. I’m always following you.” This is also one sense of eternity.
And as we were discussing, the disciple can always say “no”. But the guru can never say “no”. Because he is representing divine mercy. How can mercy say “no” to you?! Mercy cannot say “no”! Mercy can only say ”yes”. So you also should be merciful with your spiritual masters. You should also say “yes”.
The special power of the devotee is surrender. And we are so fortunate if there is a person, to whom we can surrender. What is the feeling of a devotee when he surrenders? He will feel: “O! Now I have my home. I have my protection. I have my master.” This is a fantastic feeling! “I was searching for friends and I had met my brothers and sisters. I was searching for God and I had met love! I was living in darkness, but somebody with gentle fire brought me illumination.”
If you surrender you will be able to fly! Try it! You will not walk – you will run! You will not swim – you will fly! You will not live – you will achieve existence. You will not simply be happy but you will enjoy. Therefor the guru connection is very special. By his mercy you will get your wings. Guru does not want to push you down into the mud. He wants to make you fly. He wants to give your soul the wings to fly.
It is a different life if you meet your master. Dimensions start to change. Time is not passing by, but you can perceive eternity. And space will be reshaped, space will lose its original form. So you can feel, you can perceive very special feelings in the company of Sri Guru. There is divine atmosphere around the spiritual master. Because he is representing the spiritual sky.
When I was trying to join the devotees somehow my brothers were so generous, that they arranged a meeting with my future spiritual master. And all of a sudden a white angel walked into my room. It was so obvious what to do after. And he asked: “How translation is going on?” And I said: “Slowly.” He said: “That’s not good, it should be fast.” And from this very moment things start to happen. So beware! If you don’t want to dance – don’t meet spiritual masters. Because they want to dance. And they are searching for partners for this dance. So if you are not ready to dance…
But of cource we are all ready to dance. Because the heart and soul are always smiling, singing and dancing. And the presence of Sri Guru, the presence of Gurudev is very sweet and at the same time it’s very substantial. But the real meaning of his you can appreciate in the absence, unfortunately. Therefor I can suggest to everyone: do it untill you can do. Don’t lose a moment! Whatever service you can do tomorrow – do it today. Don’t miss the opportunity. Devotional life is not provided. It’s not sure that tomorrow you can do the same. So we should do it today.
And to miss or to be separated from the spiritual master – this is the greatest disaster for a disciple. Still I feel very fortunate myself. Because after the departure of the spiritual master he returns to the disciple. He returnes in a very special form. He returns in the form of disciple. He multiplies himself and returns in a number of disciples. So my one eye is crying and the other eye is smiling. Because my master had passed away, but you had come to me. And I try to serve him through you. So you are my spiritual masters. Therefor when somebody asks me: “How many disciples you have?” I always say: “None.” I have no disciples. I have only masters to serve.
I don’t know if you agree or not, but please, think! What is better – to lead or to serve? Try to choose it for yourself.