Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 23.06.2017 вечер, София)

Съгласни ли сте да дадем малко таттвада поговорим малко за предания, за ученика? Знаете, че в санскрит имат хиляди имена за всички различни изрази. И ако зададем въпроса „кой е ученик”, има множество различни аспекти на тази тема.

Един отговор е шишя. „Който да бъде научен” – това е значението на шишя. Но ако искаме да намерим синоними на шишя, има още какво да узнаем.

Един синоним е адхяя. Адхяя означава „да достигнеш”. Истинският ученик е такъв, който достига – например до знанието – това е ведадхяя, някой, който постига божествено знание.

Друг израз е арбха – „мъничък”. Досущ като дете. Детето е много чаровно. Всички грешки и недостатъци на детето са чаровни. Ако си на две години и правиш грешки, всички се радват на това. Ако си на двадесет и допускаш същите грешки, това вече не носи толкова радост край теб. И така, арбха означава „малкият”; всеки обича малките, въпреки грешките и несправянето им.

А кой е най-големият фен на детето? Бащата! Това е като архетипна роля – да бъдеш баща, да имаш тези бащински чувства, тази бащина любов, която понякога е малко строга и сурова, но е любов, обич. А за да проявим такава бащина обич се нуждаем от малчуган; без малчуган не можем да разкрием чувствата си. Защото отношението на истинския ученик е винаги като на малчуган: „Аз съм начинаещ, аз съм младши. Имам нужда от твоето внимание.” Така че истинският ученик трябва да притежава тази чистота, тази невинност. Ако те липсват, не можете да се справите.

Следващото е чета или чела – това означава „слуга”. Чела – има един много горчив израз, където се използва често: кали-чела – което значи „слуга на Кали”. Човекът с материалистичен ум е кали-чела, слуга на илюзията, слуга на епохата Кали.

Още една дума е чатра – „който носи чадър”. Това е нещо важно, защото чадърът, очевидно, осигурява закрила. Става за дъжд, става и за слънце. Това означава, че върши работа и при добри, и при лоши преживявания, при възходите и паденията в живота. А истинският ученик се радва на закрилящия щит, на закрилящия чадър на учителя си. Така че чатра означава да си под защита.

А ако си под защита, тогава си и патталика – което значи „знаещият тайните”. Защото това е съкровена връзка. Да се радваш на защитата, да се радваш на вниманието на някой по-старши, да бъдеш мъничък – това означава да притежаваш някои тайни. Но как можем да разберем тайните? Теоретично няма как да се доближим до тях. Единствено чрез опит можем да се доближим до тайните. Единствено чрез учене можем да се доближим до тайните.

Затова следващата дума за ученик е патха-шалин – това означава „който ходи на училище”. Така че учете, изучавайте и тогава ще знаете тайните. Патха значи „да четеш, да учиш”; а шала е „стая, зала”. Така че зала, в която се изучават Ведите е място за ученика.

А когато учите, рано или късно ще ви споходи някакво знание, нали така? Знанието е видя. Видя-анупалин – пала означава „да пазиш”, анупала – „изцяло да закриляш”; „защитник на знанието” – това е друга дума за шишя. Така че той не просто се сдобива със знанието и тайните, но ги и отглежда, закриля ги – това е нашият дълг, да продължаваме.

И не само да ги закриля – като палана-шакти, защитната сила – но също и да им служи, затова видя-анусевин е друг израз за ученик. Видя-ану-сева – напълно да служиш и да следваш божественото знание. Тук служене означава да следваш, служене означава да отглеждаш, служене означава да цениш признателно божественото знание.

Врата-ачария е следващият. Знаете какво е врата – „обет”. А ачар е „практика, практическо приложение”. Така че тези, които следват своите обети, врата, те са истинските шишя. Ако притежаваме послушанието на невинните, тогава сме врата-ачарии; иначе, ако се представяме за знаещи, ние сме „но”-ачарии. „Да, Гурудев, но…” – това е „но”-ачария. По този начин потича обратната вълна при учениците. Защото досега говорихме за добрия ученик. Сега нека бъдем повече реалисти: какво да кажем за лошия ученик? Чували сте толкова много слухове за лоши гуру, нали? Сега нека обсъдим една дори още по-сладка тема – за лошия ученик.

(следва продължение)Leave a Reply