Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Трябва да възпяваме Името с любов, с нежност. Не е достатъчно да го повтаряме безсъдържателно, не е достатъчно да го повтаряме като рутина, но като радостен вик: „Кришна!” или като вик за помощ: „Кришна!” Трябва да е вложена обич, инак не действа. Ако произнесете името на някой човек – чието и да било име – без обич, той няма да отвърне. Кажете ли на едно дете: “Божидаре, ела тука да те набия!” той ще е глупак да дойде, ако му внушавате идеята, че ще бъде наказан. Така че качеството на мантруването е изключително важно. И тогава, в резултат на това качествено, емоционално мантруване, благословиите ще дойдат при вас. Къде е състоянието на блаженство и духовно освобождение? Нима е утре? Нима е някъде другаде? В следващия живот? След напускането на материалната сфера? Не, би трябвало да е тук и сега. Милостта на Кришна винаги присъства, ала вие трябва да пречистите виждането си, за да я усетите.

Кришна има различни видове флейти – различни флейти за различни цели. Вамши, вамшули, вену и много, много други. Една е направена от бамбук, друга е направена от мрамор, трета – от злато. Някоя е украсена със скъпоценни камъни, а друга лее нектар. Една е къса, друга – дълга. И Той използва различните флейти с различни цели, понеже Кришна, както вече говорихме, е всепривличащ. Затова Той използва различните си флейти, за да призове всички различни дживи обратно у дома.

Дори певците на ведически химни всъщност следват звукa от флейтата на Кришна. Дори Гаятри мантрата е просто звук от флейтата на Кришна. Ала Той не свири за брамините; Той свири за кравите. Свири за гопите. Така да се каже, за хора с прост ум. И те са готови да го последват. Така че ви предлагам – недейте да имате преусложнен ум, защото тогава ще бъде много трудно дори да чуете, какво да говорим да последвате звука от флейтата на Кришна! Простотата е обяснението или определението за Кришна Съзнание. Затова можем да пеем махамантрата като щастлива молитва. Това не е някаква трудно изпълнима духовна практика. Не е изкупление или себе-изтезание. “Измъчвам се като повтарям тази мантра. Махамантрата е болезнена.” Не, това е изпълнена с щастие молитва: „Кришна!”

Но вие знаете толкова много повече за това от мен, така че за какво да ви го повтарям…

Като блажена молитва трябва да пеете тази махамантра. Тогава дори най-дълбоката болка в сърцето ви ще се промени. Защото да обичаш е равно на това да те боли. Без болка няма любов. Няма ли болка, няма и любов. Тя трябва да пронизва сърцето ти, да го разкъсва, да ти отнема праната (жизнения дъх). Да умираш от тези опустошителни чувства. Но ако мантрувате добре, по милостта на святото име тези болезнени емоции могат да се променят. Трябва да го опитате за себе си, аз не мога да ви кажа нищо повече за това. Трябва да опитате.Leave a Reply