Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Кришна казва в „Шримад Бхагаватам”: „Аз съществувам като Параматман във всички сътворени същества – отвътре и отвън.” Това е мистичната и невъобразима мощ на Бога – че присъства и вътре и вън. Тази Му черта се нарича Шйамасундара.
Такъв е невъобразимият облик на Бога. „Шйам” означава „тъмен”; „Сундар” означава „красив”. Тъй че от този невъобразим аспект можете да си изберете кого харесвате – Шйам или Красивия. Шйам в смисъл че е скрит, невидим, неразгадаем. Посредством разбиране е невъзможно да Го доближим. Но красотата Му ни запленява. Мой Господи, Ти си толкова велик, толкова прекрасен, че не мога да Те проумея, но просто съм привлечен към Теб. Това е Бхакти – привлечен съм към Теб.
Въпрос на Шйамасундара Прабху: Гурудев, имам въпрос. Този парадоксален облик на Шйамадундара е едновременно личностен и безличностен – което означава абсолютен. Когато си избираме само един от аспектите на абсолюта, това не го ли превръща в нещо относително?
Гурудев: Парадоксите са за сложния ум на бхактите от мъжки пол. Ако сме попаднали в такава неблагодарна ситуация – да имаме подобен усложнен ум – можем да пропилеем целия си живот разсъждавайки върху парадокса и да пропуснем целия смисъл – да Го обичаме. Тъй че бъди простодушен. Чрез любовния подход всички загадки, които не можеш да проумееш с мъничкия си мозък, ще ти бъдат разкрити. Това е нашият бхакти процес – стремим се да достигнем до по-високо ниво на разбиране посредством чувствата. Защото Той определено Е по-висш от нас. По-ниското не може да достигне по-високото, не може да го улови. Има една индийска поговорка: като джудже което се опитва да стигне луната. Невъзможно е! Скача, скача, но луната не идва. Но Кришна може да дойде при теб, Той може да те осветли – ТЪМНИЯТ Бог може да те озари. Това е начинът.
Можем още да добавим, че Шйам (тъмният) е Сундар (красив) когато е наобиколен от бхактите.
Разбира се това е мистична тъмнина. Не забравяйте, че когато възрастните гопи се оплаквали от Кришна на Майка Яшода че „Той краде маслото ни, понеже накитите му сияят и вижда в тъмното,” Майка Яшода предложила: „Добре, тогава ще му сваля накитите”. Тогава гопите възкликнали: „О не, не можеш да сториш това! Пък и бездруго тъмната му кожа блести и Той пак ще вижда!!!”
Тъй че дори само Шйам – без Сундар – дори само Шйам е достатъчно загадъчен. Това е такъв мрак, който озарява цялата вселена. И просто можеш да пропуснеш този Сундар – Шйам е достатъчен да се медитира върху Него. Достатъчен да ти счупи ума.
Въпреки това можеш да го зовеш „Шйам” с емоционален заряд. Тъй че Той е отвъд човешката логика. Но може да разкрие себе си в чистите сърца на преданите.
Въпрос на Шйамасундара Прабху: Гурудев, аз точно това имах предвид. Понеже парадоксът е невъобразим. Но ако се вземе само едната страна на тази невъобразимост, тя привидно започва да се превръща в нещо въобразимо. Или не е така?
Гурудев: Е, аз ти казах, че дори Шйам е трудно да си Го въобразим, тъй че не ни трябва да задълбаваме повече. Ти си прав според човешката логика. Но Той е отвъд човешката логика, Той си има божествена логика. Какво е въведението на „Шри Ишопанишад”? „От пълното цяло колкото и пълни цели да отнемеш, то си остава ненакърнено.” Той е парадоксален сам по себе си – колкото и малки парадоксчета да отделяш от Него – пак ще си остане същата парадоксална личност. Тъй че просто ги забрави тези парадокси! Чрез бхакти всички парадокси се хармонизират.


Leave a Reply