Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Дамодар: Аз имам четири въпроса и не зная дали да ги задам всичките. Първият е: какво е Бхакти?

Тиртха Махарадж: Какво е Бхакти? Не знам! Нямам представа. Вторият въпрос?

Дамодар: Каква е основната разлика в обожанието на Вишну и на Кришна?

Тиртха Махарадж: Човек може да изостави обожанието на Кришна, но никога не може да изостави обожанието на Вишну. Защо!? Защото Вишну никога няма да те разочарова. Когато и да Го помолиш за нещо, Той ще го вземе под внимание и ще се погрижи. Обаче Кришна е съвсем различен тип. Първо те кани, а сетне те изпраща обратно вкъщи. Казва ти: “Ела при Мен, включи се в Моята кампания и ще бъдеш щастлив,” присъединяваш се, а къде е щастието? Той има много специален подход, винаги те изпитва. И премахва всички препятствия, всички привързаности, които имаш. Обаче всички. Всички онези, които толкова много харесваш – дори те ще ти бъдат отнети. Затова някои от Неговите преданоотдадени се обезсърчават. И когато ги призове Светлата Богиня вместо Тъмния Бог, те са готови да изоставят служенето към Него. Което никога не се случва на Вишну с Неговите поклонници. Никой не се отказва от служенето към Вишну. Ала някои се отказват от служенето към Кришна – заради служенето към Радха.

Вероятно това беше донякъде заплетено обяснение. Но ти ми зададе дълбок въпрос и аз трябваше да дам дълбок отговор.

Дамодар: Може би третият въпрос ще бъде дори още по-дълбок.

Тиртха Махарадж: Давай!

Дамодар: Какво е мястото на Бог Чайтаня всред Вишну и Кришна?

Тиртха Махарадж: Той не е включен в този списък. Защото в Неговата личност разделената индивидуалност на божествеността се слива отново. Знаете какво е значението на Гоура. Говинда Радхе. Той обединява. Той е Богът на единението, можем така да го наречем. Той е онзи необикновен аспект, в който двете отделни същества Радха и Кришна се търсят един друг. И когато Тяхното търсене става толкова интензивно, когато Те станат толкова близки, че на практика се сливат – това е Чайтаня. Можем да кажем, че Той е двойна инкарнация, двоен аватар. И можете да видите как тези две личности се проявяват в Него. Външно Той е монах, следващ изключително стриктно всички правила и предписания. Ала вътрешно е досущ като гопи. Когато се намира в настроението на Своята екстатична медитация, Той участва във вечния танц на Кришна. А когато си възвърне нормалното състояние на съзнанието, тогава отново се държи като човешко същество, като мъж. Така че това е един много деликатен аспект от разбирането за Бога. Ала се казва, че когато Кришна започне да търси самия себе си крайно интензивно – тогава е времето да дойде Чайтаня.

Трябва да прочетете тази прекрасна книга „Търсейки съвършената цел в живота”[1] , в която Махапрабху разговаря с Рамананда Рая. Махапрабху също е много добър шахматист, досущ като Кришна. Понеже Той започва с: “Би ли ми казал нещичко за целта на живота?”, започвайки от Адам и Ева. Но какво иска всъщност да чуе? Иска да чуе върховната истина за раса. Него изобщо не го интересували първоначалните отговори на Рамананда Рая: “Обожавай Бога – това е целта на човешкия живот.” Той казал: „Добре, но това е някак повърхностно, влез по-надълбоко! Какво друго би предложил?” И през цялото време Рамананда навлиза все по-навътре, дава нови и нови идеи. И винаги цитира шастрите. Но Махапрабху все още не е удовлетворен: “Има ли още нещо, което да предложиш?” В крайна сметка Рамананда казва: “Да, има още една стъпка, обаче не мога да цитирам никоя шастра.” И той започва да дава отговора, но тогава Махапрабху го спира: “Щом не можеш да цитираш шастрите, не казвай истината!” От това можем да разберем, че действителната истина е отвъд шастра. Тя не е разкрита, не е записана. Най-висшите аспекти на истината ги няма в книгите. Истината е жива! Зависи от вашата реализация доколко можете да се доближите до божествеността. Това няма нищо общо с някакви теории, съдържащи се в книгите.

Такава е позицията на Чайтаня – най-висшият божествен обединяващ аспект на мъжкото и женското, на черното и бялото, на Радха и Кришна. Бог е Той, Богинята е Тя. Понякога Те са разделени, понякога са заедно. Четвъртият въпрос?

 

(следва продължение)[1] От А.Ч.Бхактиведанта Свами ПрабхупадаLeave a Reply