Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София)
Биологичната конструкция на човешкото тяло, можем още да я наречем биологично его – това е материалната конструкция, различните елементи, различните видове материя които в крайна сметка придават форма, структура на тялото. Това биологично ниво изобилства от импулси и сетивни възприятия. Същото е както и всичко останало в природата. Животните например действат на този принцип – биологични инстинкти, зададени от природата. Те са готови да убиват когато са гладни – определени типове животни. Хората са по-лоши от животните; те са склонни да убиват дори когато не са гладни. Тъй че людете ИМАТ шанса да надхвърлят ограниченията на природата.
Отвъд биологичното его, биологичния строеж на човека съществува – можем да го наречем – културното его на личността. Културното его се състои от различните впечатления, от знанието и образованието ви, от навиците наследени от родителите и семейството ви и т.н. Всичко това е много разнообразно, различно за всеки човек. И съществуват две нива на тъй нареченото културно его. Едното е същинското културно его, което е разсеяно, проникнало цялото тяло, подобно на съзнание. То присъства в цялото ви същество. Другото можем да го наречем интелектуално его, което главно е съсредоточено в мозъка. Можете да видите разликата между културното его на ниво съзнание и на интелектуално ниво. Разликата е, че ако отрежете главата, с интелектуалното его е свършено, но ако отрежете ръката, културното его продължава да съществува. Защото интелектуалното его е концентрирано, а културното его е проникващо. Но разбира се ние имаме впечатления, имаме чувства и спомени и толкова много други различни неща, които също са смесени с това културно его.
Тогава идва следващото ниво на нашето его, което можем да наречем духовното его и то е истинско и неизменно. Всички останали нива на нашето съществуване се променят от време на време. Но тази духовна идентичност не се променя. И ако разберем това истинско его, тази истинска идентичност, ако наистина съживим изначалното си съзнание, тогава идваме много близко до целта на живота.
Тази тема, тази структура на човешката система е много важна, понеже трябва да определим къде сме в истинската скала. Не бива да се само-идентифицираме ЕДИНСТВЕНО на биологическо ниво, тъй като всички животни го правят. Ако правим същото, значи също сме животни, макар и двуноги. Людете би следвало на правят много повече, да постигнат много повече. Човешкият живот е за по-висши постижения. А по-висши постижения означава да одухотворим тялото си, да одухотворим съзнанието си. Да дойдем до най-висшата и окончателна идентификация на себе си, на собствената си личност.
За да резюмираме цялата тема в едно изречение: фалшивото его не струва, истинското его е нещо добро. Съвсем простичко казано. От фалшивото отражение трябва да достигнем до истинския образ. Това е целта на себе-реализацията: от телесното да се достигне до духовното ниво, от материята да се достигне до душата, от самите себе си да достигнем до Бога. Този период на преход може да е кратък, може да е дълъг. Но ако сме наистина интелигентни, бихме направили пътя възможно най-кратък и бърз.
Защо ли? Защото междувременно има един малък проблем и той се нарича страдание. А ако сме интелигентни, не бихме искали да страдаме.
Опитайте се да се само-идентифицирате на най-висшето духовно ниво и тогава ще видите, че именно там се решават нещата. Ако сте силни и здрави в душата си, в духа си, тогава всичко по-ниски стъпала на съществуването ви такива като културно его, интелектуално его, биологично его също ще бъдат красиво хармонизирани. Тъй че ние имаме едно генерално и съвършено лекарство за всички заболявания. Харе Кришна.


Leave a Reply