Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
„Рита ‘ртхам ят пратийета/ на пратийета чатмани/ тад видят атмано маям/ ятхабхасо ятха тамах  – О Брахма, всичко, което изглежда, че има някаква стойност, не е реално ако не е свързано с Мен. Знай, че това е заблуждаващата Ми енергия, отблясъкът на светлината в мрака.”[1]

Това е вторият стих от чатуршлоките на „Шримад Бхагаватам”. Те се намират във Втора Песен, Девета Глава, стихове от 33 до 36, а ние сега взимаме 34. „Шримад Бхагаватам” е считан за зрелия плод на Ведите. Дървото на Ведите ражда различни плодове като дхарма, артха, кама и мокша. Това означава религия, икономическо развитие, сетивно наслаждение и освобождение. Но зрелият плод на това дърво е връзката с Бога, а есенцията, сокът на тази връзка е бхакти, према-бхакти. Тези стихове съдържат есенциалното значение. Трябва да знаем, че този път Кришна отговаря. Преди в „Гита” Арджуна просто слуша, но сега Брахма е слушащият и преди Кришна да започне Своето слово, Брахма Му задава четири въпроса. И Кришна дава четири отговора. Моментът е много важен, защото сме тъкмо преди сътворението. Брахма е там с всичките си енергии, точно преди да се захване с великата си задача, ала все пак донякъде объркан.

Въпросите на Брахма са: какви са формите на Бога, как да Го видим скрит в природата и как да Го видим пряко? Вторият въпрос е: какви са отличителните характеристики на енергиите на Бога като маха-мая и йога-мая? Третият въпрос е: какви видове дейности провежда Той чрез тези различни енергии? Това са теоретични въпроси: как да Те видим, какви са Твоите енергии и как функционират те? И накрая той задава и един практичен въпрос: а какво да правя? Защото можем безспир да задаваме теоретични въпроси, но в крайна сметка трябва да свършим нещо.

Първият отговор на Кришна е много показателен. Защото още в първия стих Той описва себе си и времето, вечността. Това означава също и че “Знанието или тайните за Мен са най-големите тайни”. Понеже Брахма пита: “Как да те видим индиректно и пряко?” “Аз съществувам – преди сътворението, по време на битието, и след унищожението също ще пребъда.” Така че това е най-голямата тайна: “Аз съм.” Съвсем подобно на „Бхагавад Гита”: “Аз съм, ахам.”

Вторият отговор на Кришна гласи, че тази велика тайна трябва да се разглежда в контекста на определена картина. Затова Той ще опише функциите на своите енергии. А третият отговор е, че тайното предано служене е интегрална част от тази картина. Целта е тайното предано служене. И накрая Кришна ще даде отговора: “Постарай се да разбереш какво ти казвам.” Това е четвъртият отговор.

И така, първият е: “Аз съм тайната”; вторият: „трябва да разбереш това вътре в цялата картина”; третият: „търси същината, търси най-висшата цел” и четвъртият: “стреми се да проумееш какво ти казвам.” Ако преведем отговорите на Кришна, толкова е простичко.

Но в действителност, ако се абстрахираме от четвъртия отговор – “Моля те, използвай ума си, ти си най-добрият интелект в тази вселена, опитай се да разбереш какво ти казвам” – встрани от това, какво казват първите три? Първите три описват основните теми на „Шримад Бхагаватам” – самбандха, абхидея и прайоджана. Самбандха означава, че ние принадлежим на Бога, че сме вечно свързани, че мястото ни е там. Абхидея са средствата за постигане, пътят, който трябва да следваме. И накрая прайоджана означава целта. Така че тайната е „Аз съм.” Второто е: „Това трябва да бъде осъзнато като част от една структура.” И “Трябва да откриете най-висшата цел – а тя е чистата любов.” Самбандха – “вие Ми принадлежите”; абхидея – “трябва да направите нещо в тази връзка”; и накрая прайоджана, окончателната цел – “търсете чистата любов.”[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.34Leave a Reply