Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
krishna

(продължава от предишния брой)

Едно специално качество на Кришна е Неговата красота. Той е толкова хубав, че не можем да си представим. След това втората специална характеристика на Кришна са забавленията Му. И след това Неговият антураж, преданоотдадените Му. И Кришна винаги е описан с флейта – това е четвъртата специална черта на Кришна, последната. От това можем да разберем, че тази Кришна концепция за Бога е самата красота. Той е най-великият любовник. Или можем да кажем, че Той е Богът на божественото щастие. Расарадж – Той е царят на раса. Раса е щастието, което споделят душата и Върховният. Така че ако питате: защо Кришна? Това е причината. Защото Той е богът на любовта, божествената любов.

Разбира се, ние трябва и искаме да уважаваме всички божествени личности от тези нива, така да се каже. Но ако навлезете в традицията на вярата в Кришна, ще намерите окончателната дълбина на божествените чувства, на духовните чувства.

От една страна можем да кажем, че това е въпрос на личен избор – какъв вид божествена личност ще обожаваш. Но ако изследваме коя е най-великата сила във Вселената – а, мисля, можем да се съгласим, че това е силата на любовта, на обичта – тогава, ако се свържем, ако потърсим Бога на тази прекрасна, креативна, поддържаща, любяща сила, то това е кришна-бхакти.

Така че дали ще тръгнете от теоретично изучаване, или просто харесвате бхактите на Кришна, или пък опитвате прасадам, ще бъдете убедени.

Шрила Шридхара Махарадж казва: “Кришна концепцията за Бога”. Бог или божествеността – това е общо название. Това е нещо отвъд материалните ограничения; божествената светлина е отвъд материята. Но тя е толкова висша и толкова мощна, че ни заслепява, затова си мислим, че тази ясна светлина няма източник, че е само светлина. Обаче източник има. Ако преминем по-нататък ще открием всички слоеве и градации на божествеността. И тогава, от тази общ, но мъгляв образ на енергия или нещо неразбираемо, ще сме способни да се фокусираме все повече и повече върху личностния аспект на Върховния. А когато разберем, че Бог е личност, цялата тази картина става много по-ясна. И специалните лила, специалните забавления на Кришна са толкова очарователни, че ние искаме да се включим в тези забавления. Затова – Кришна! Защото Той е всепривличаш; не е привлекателен само за някои, а е привлекателен за всички.

Въпрос на Парамананда: Само искам да добавя нещо към този въпрос: защо Радха?

Тиртха Махарадж: Заради радостта.

Въпрос на Ямуна: Как можем да сме сигурни, че не съществува някой друг, който да притежава повече от тези шестдесет и четири качества?

Тиртха Махарадж: Търси! Ако откриеш нещо повече, кажи ми.Leave a Reply