Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София)
Мъжете имат четири роли. Едната е на воина. Мъжът трябва да бъде истински мъж. Обикновено смятаме, че мъжът трябва да е боец. Затова, ако отидете на тренировка по бойни изкуства, ще срещнете там основно мъже. Понякога ще намерите и жени – с мъжки характери. Това е една класическа роля за мъжа. Бог също е боец. Ние обожаваме Кришна като Бога – воин. Той е готов да се сражава за справедливостта. Кришна е готов да се сражава за вас! Това е една божествена роля за човешките същества.
Втората основна роля за мъжа е царят. Цар не означава само наслаждаващ се от висш ранг, но закрилник, доброжелател. Той се грижи за поданиците си, не само да събира данъци от тях и да ги тормози, но се и грижи. В Индия навремето имало един махараджа; когато и да излезел от палата си, раздавал златни и сребърни монети колкото тежал самия той. Колко пъти президентът излиза от двореца си? А колко раздава? Онзи човек не само прибирал, но и раздавал. И царят не трябва да се грижи само в материално отношение, но и в духовно, защото се казва, че царят поема една осма част от кармичните последици на поданиците си. Добре ли е да си цар? Замислете се: колкото повече поданици имате, толкова повече кармични реакции на главата ви. Ето защо поданиците трябва да се покоряват на закона. А царят трябва добре да си изпълнява задълженията. Ние обожаваме Бога и като цар. Кришна е нашият Бог, Той е и нашият цар. Затова поставяме на главата Му корона. Но Той не е като земните царе, които отнемат само една осма от кармата ви. Той е трансцедентален, божествен цар. Той може да отнеме на сто процента вашата карма. Хубаво ли е да сме поданици на такъв цар? Готови ли сме да Му плащаме данъците си? Той е добър цар.
Третата роля за мъжа е любовникът. Срещали ли сте такъв тип любовници? Като трубадурите от Средните Векове? Това е като някакъв остарял антагонизъм в двадесет и първи век. Но тези любовници не са били физически любовници, а духовни. Без любим не може да има влюбен. Ние обожаваме Кришна като любовник Има различни видове любовници. Някои са в малък мащаб. Те са верните, преданите, които обичат само един. След това идват любовниците със средни възможности; те се стремят да обичат все повече и повече. Но както знаете, човешките способности са ограничени. Ала способностите на Бога са безгранични. Кришна е толкова привлекателен, че не само една, две или няколко жени тичат подире Му, а всички жени в трите свята са влюбени в Него. Може би е малко смайващо да чуем, че можем да се влюбим в Бога. Но е по-лесно да го разберем когато жените се влюбват в представителите на Бога. Можете да се влюбите в представителя. Защо? Защото той представя някого. И сега, без да навлизаме в подробности, дамите имат високи очаквания. Понякога тези очаквания единствено Бог може да осъществи! Човешко същество на тази земя не може да ги сбъдне. Затова ние обожаваме онзи Бог, който е способен да заплени всички ни. Той е Върховният Любовник. А ние можем да бъдем неговите върховни любими… Е, може би не върховни, но можем да бъдем Негови любими. Това е романтичният аспект на човешката природа. Какво остава? Мистичната роля.
Мистичната роля е вълшебникът. Магьосникът, монахът, свещеникът – това е мистичната роля на човешкото същество. Той не тича подир любовта, не се стреми към силата, не гони властта. Но търси единение с Бога, unio mystica – мистично сливане, среща с Всевишния. Тази четвърта роля се счита за най-висша при мъжете. И ние обожаваме Кришна като най-висшия магьосник, върховния вълшебник.
Веднъж един фокусник дошъл в Кришна Баларам мандир на посещение при Шрила Прабхупада* . Това се случило във Вриндавана, а знаете ли, във Вриндавана има добри магьосници. Този човек из един път започнал да сътворява скъпоценни камъни. Или пък изваждал рупии от ушите на Шрила Прабхупада. Въобще правел смешни шеги. Бхактите били леко объркани, но Прабхупада се смеел и се наслаждавал на представлението. Сетне изведнъж променил настроението си и казал: “Не. Твоята магия е нищо в сравнение с моята. Ти си способен да създаваш някакви си камъни и рупии, но аз мога да променя тези младежи и девойки и да ги избавя от смъртта. От тлението мога да ги изведа към безсмъртието.” Мритьор маа амритам гамая. Това е истинската магия – от смъртта да достигнете до вечността. Затова този четвърти тип се счита за най-висш. И ние обожаваме Кришна като върховния магьосник. Защото за Него невъзможното е възможно.
Мисля, ако се съгласим, че Бог е най-добрият боец – Той се сражава за вас, бори се да ви освободи ; ако се съгласим, че Той е най-добрият цар, който съвършено се грижи за вас; ако се съгласим, че Той е най-добрият любовник, който ни пленява; и ако се съгласим, че Той е най-великият вълшебник, който ни омагьосва с божественото си обаяние – тогава защо да не се оставим, защо да не се предадем на такава сладка и могъща грижа?!
*Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) – духовен учител,  велик проповедник на любовта към Бога. Разпространява бхакти в западния свят. Основател на Международно общество за Кришна съзнание (ИСКОН)


Comments are closed.