Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“О Брахма, съсредоточи се твърдо върху това заключение и винаги го следвай. Тогава няма да бъдеш завладян от гордост нито по време на частичното, нито по време на пълното унищожение на вселената.”[1]

Тук е споменато: „частичното и пълното унищожение на вселената.” Мнозина очакват гибелта на вселената, нали? Вероятно сте чували за наближаващата 2012 година; хората очакват някакви големи трусове в живота, като че ли през 2008, 2009 или която и година да вземете, няма сътресения. Обикновено хората си избират някакво време, мислят си за него и треперят.

Разбира се, материалният свят винаги е в преход. От зле върви на по-зле. Това е един исторически потъващ кораб. Не можем да очакваме твърде много нито от Кали-юга, нито от материалния свят. Но от потъващия кораб можем да скочим в океана! От едната страна това е материалният океан, а от другата е океанът от нектар. Изберете от коя страна ще скочите.

Останалите религии и традиции обикновено говорят за общо унищожение на света. Но тъй като нашата традиция и духовна наука е много подробна по отношение на процеса на сътворение, също така обстойна е и по въпроса за унищожението. Така че за онези, които вярват в космическото разрушение, бхакти-йога би била най-добрата възможност. Защото на другите места имат само едно космическо унищожение, а ние имаме четири. Това е подобрение в космическите разрухи. Знаете ли кои са тези четири вида космическа разруха? Какво бе споменато тук? Частичното и пълното унищожение. От това разбираме, че има поне две – частично и пълно. Кое е частичното? Казва се, че в края на деня на Брахма някои определени нива и региони от космическата структура просто биват разрушени. Един ден на Брахма трае достатъчно дълго, ала настъпи ли нощта, до едно определено ниво от структурата настъпва някакъв хаос. Това отново показва, че на практика цялата религиозна структура се основава на мистицизма на светлината. Има ли светлина, има и живот; настъпи ли мрак, настъпва и разрухата. И знаете, животът на Брахма преминава като нашия живот – дни и нощи. Редуват се ден и нощ и съответно се редуват нива на разруха и съзидание. Ала животът на Брахма също има своя край. Колко дълго живее Брахма? Сто негови години. Това е дълго, дълго, много дълго. Но след края на живота му, цялата вселенска конструкция се разпада на елементи, връща се в еднородно състояние. Ето защо това разрушение се нарича или окончателно, или елементарно. Виждате тези два периода – единият е по-краткосрочно унищожение и съзидание, а другият е един вид финално, окончателно разпадане на материята.

А кои са двете допълнителни? Има още две. Можете ли да си представите нещо отвъд това? Що за разруха би могла да се случи отвъд това? Имате ли идеи? Тогава ще ви помогна, ако не възразявате. Съществува постоянно унищожение на света, а има и частен край на света, така можем да ги наречем. Постоянно? Та в проявеното състояние светът съществува; как можем да говорим за постоянно унищожение? Постоянен край на света – това е неспирното идване и заминаване на живите същества, раждането и смъртта. По природа този свят е непостоянен – всичко се променя, движи се. Така че това идване и отминаване на живите същества – то е постоянната разруха на света. Добре – има частично, унищожение, има окончателно унищожение, има постоянно унищожение, а има и частно унищожение. Какво означава това? То е когато вие си тръгнете от тази вселена. Тогава целият този материален живот се превръща в сън.

Когато някой постигне освобождение, той може да изостави този свят изцяло, напълно. Не ви засяга, не ви касае – нито сътворението, нито унищожението. Затова Кришна казва: “Придържай се, насочвай вниманието си към напътствията, спазвай напътствията и тогава никога няма да бъдеш смущаван – нито от гордостта, че си творец, нито от страха пред унищожението на света.”[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.37Leave a Reply