Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Защото ако Аз някога пропусна да изпълня предписаните си задължения, о Партха, несъмнено всички хора ще последват пътя Ми.”[1]

Върховният Бог дава законите, Той е отвъд законите. Той няма какво да върши в този свят, ала при все това действа. Обсъждали сме с какви дейности се занимава – освен сътворението и подобни повърхностни неща – и сме стигнали до заключението, че основните занимания на Кришна са, например, да се грижи за кравите, да тича насам натам, да вика в празни кладенци и т.н. Това е много важно! А също и да свири на флейта и да танцува в кръга раса. Но за да не смущава човешките същества, понякога Той извършва и някои обикновени дейности. Защото ако Той не действа, всеки ще си рече: бездействието е пътят!

В следващия стих се казва: Ако Аз не изпълнявах предписаните си задължения, всички тези светове биха се сринали в разруха. Бих станал причина за създаването на нежелано население, и по такъв начин бих смутил мира на всички живи същества.”[2]

Хората могат да бъдат считани за партньори или отражения на божественото същество. И ако този пример важи за Кришна, значи важи и за нас. Това означава, че ако вие не изпълнявате предписаните си задължения, тогава рухването на света е сигурно. И ще се появи нежелано население. И със спокойствието на всички живи същества ще е свършено.

Как мислите, спокойствието на живите същества осигурено ли е? Зависи от нашата реализация. Ако гледаме реалностите в живота можем да кажем “не е”. Ако гледаме надеждата на човечеството, казваме “и да, и не”. Но ако говорите откъм оттатъшната страна – тогава е! Затова дейността е нужна за поддържането на мира, за поддържането на бъдещето на света и също за изпълнението на предписаните задължения.

Само по себе си това е цел, към която да се стремим. Защото тези правила идват пряко от Бога и ако изпълнявате Неговата воля, всичко ще бъде осъществено. Постигнете ли Него, постигнали сте всичко. Познаете ли Него, познали сте всичко. По такъв начин изключителната преданост към Кришна всъщност ще включва всичко. Защото Кришна, Върховният Бог, не е обикновен човек. Ако съсредоточиш вниманието си върху нещо изцяло, има опасност да се ограничиш. И тогава можем да кажем: “О, ти си станал фанатик.” Или: “Изгубил си нещо.” Но ако влезеш в близък досег с изначалния извор на цялата вселена, на цялото битие – какво можеш да изгубиш? Затова изпълнението на предписаните задължения е славно само по себе си. Какво да говорим за осигуряване на спокойствието на всички живи същества! Защото не забравяйте, ако сте близо до Бог, сте близо до всички. Ако живеете за себе си, не живеете за никого, но ако живеете за Бога, живеете за всички.

Затова такъв вид служене е много славно.

 [1] “Бхагавад Гита”3.23

[2] “Бхагавад Гита”3.24Leave a Reply