Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Arjuna with bow and arrow and Dronacharya

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

Въпрос на Ямуна: Махарадж, стрелбата с лък изглежда заема специално място в цялата хиндуистка традиция. Има една мантра, в която се казва, че Бог е целта, ом е стрелата и т.н. Би ли ни казал повече за значението – защо се сравнява със стрелба с лък? Може би не случайно Кришна изрича „Бхагавад Гита” пред Арджуна, който е най-добрият стрелец в света. Би ли казал моля нещо повече за стрелбата с лък в традицията – и като практика, и като медитация.

Свами Тиртха: Каква е целта на един стрелец? Да улучи мишената. Това изисква целенасочено внимание. Макар самият аз да не съм голям стрелец, улучването на мишената действително изисква много интензивен тип медитация. Това е вид йога, защото когато съумееш да улучиш целта, ти се свързваш с нея, нали? Когато има връзка между теб и целта, стрелата полита от само себе си. И въпросът не е в техниката, нито в остротата на зрението; нещо друго е. Така че налице е концентрация, налице е пранаяма – защото трябва да задържиш дъха си. Има толкова много аспекти – и практически, и мистични. И всъщност нашата душа, нашата идентичност е целта. Мантрата ом, или на практика всяка молитва, всяко служене, всяка мантра – това е лъкът. И както ти каза, Брахман, или Върховният, е целта.

Можем да си мислим, че достигането на целта се случва чрез собствените ни усилия. Които без съмнение са необходим елемент, но окончателното постигане ще ни споходи по благословия. Как Арджуна станал най-добрият стрелец? Постигайки милостта на своя учител. Той бил добър, но станал най-добрият чрез по-висшия принцип. Така че целенасочеността е същината на стрелбата с лък.

Вероятно знаете историята когато Дрона обучавал учениците си в стрелба с лък. Той бил бойният учител на Пандавите и Кауравите. Веднъж сложил дървена птица на едно дърво, а учениците трябвало да уцелят птицата. Когато първият застанал, учителят попитал: „Какво виждаш, сине мой?” „Виждам пейзажа, виждам дървото, виждам и птицата.” Дрона казал: „Не ставаш.” Застанал вторият и учителят попитал: „Е, скъпи синко, какво виждаш? Виждаш ли птицата?” „Да, виждам птицата.” „Виждаш ли дървото?” „Да, виждам дървото.” „Лошо. Махай се!” Тогава накрая дошъл Арджуна. „Мой скъпи синко, виждаш ли птицата?” „Да, виждам птицата”. „Виждаш ли дървото?” „Не, не виждам дървото.” „Виждаш ли мен?” „Не, не те виждам.” „Виждаш ли цялата птица?” „Не, не виждам цялата птица.” „Какво виждаш?” „Виждам единствено окото ѝ”. Защото това била мишената – окото на птицата. „Ето това е, сине мой! Стреляй!”

И така, за да достигнем целта трябва да сме фокусирани, с насочено в една точка внимание. Нищо наоколо, само целта.

Ямуна: Трябва ли да забравим за гуру, за да достигнем целта?

Свами Тиртха: Не, ние отговаряме на предизвикателните му въпроси. Как бихме могли да го забравим!

Целенасочен – това е израз от йога. И всъщност можем да кажем, че йога е най-доброто бойно изкуство, защото тук трябва да надмогнем най-големия си враг. А кой е той? Самите ние. Затова бъдете целенасочени.

 Leave a Reply