Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ranga-kshetra 2

“Богът бе изоставил компанията на Нитянанда и бе отишъл сам в храма на Джаганнатх, но по-късно Нитянанда, Джагадананда, Дамодара и Мукунда дойдоха да Го видят, което много ги зарадва. След тази случка Бог Чайтаня Махапрабху изля милостта си над Сарвабхаума Бхаттачария, показвайки му изначалния си облик на Господ. След като дари с милостта си Сарвабхаума Бхаттачария, Богът замина за Южна Индия. Стигайки до Курма Кшетра, той дари спасение на човек на име Васудева. След като посети Курма Кшетра, Богът посети южно-индийския храм Джияда Нрисимха и поднесе молитвите си на Бог Нрисимхадева. По пътя си Той представяше възпяването на Харе Кришна маха-мантра във всяко село. Веднъж Богът обърка гората на брега на река Годавари за Вриндавана.Годавари е в Южна Индия, а Вриндавана е в горната централна част.”На това място Той се срещна с Рамананда Рая.”[1]

Тази среща с Рамананда Рая е много известна случка, защото на това място те започнали дискусия, касаеща целта на живота. Смятам, че тази дискусия е много на място дори сега – каква е целта на нашия живот. Те започнали с някакви обществени дейности и стигнали до нещо, невъзможно за описване с думи. Имаме ли тази книга на български? “Търсейки съвършената цел на живота”[2]? Да. Тогава, моля ви, четете я.

“Той посети местата известни като Тирумала и Тирупати, където надлъж и шир проповядваше възпяването на Божието свято име. След като посети храмовете в Тирумала и Тирупати, Шри Чайтаня Махапрабху трябваше да обуздае някои атеисти. След това Той посети храма Аховала Нрисимха.”[3] Разбира се, много е лесно да се посети храм на Нрисимха в Южна Индия. Във всяко село ще намерите поне по няколко светилища или храмове на Нрисимха.

“Когато Шри Чайтаня Махапрабху стигна до земите Ранга Кшетра на брега на Кавери, Той посети храма на Шри Ранганатха, където бе надмогнат от екстатична любов към Бога.”[4]

Ранга Кшетра е огромен храм. Той има най-големия портал, гопурам, в цяла Азия. Порталната кула е цялата украсена с орнаменти и статуи на различни богове и истории от Махабхарата. Това е огромен комплекс, а пред него има малък параклис, издигнат от Гаудия Матх, удостоверяващ, че Чайтаня Махапрабху също е посетил това място и там има Негово мурти.

Когато посетихме това място, беше вълшебно! Градът е доста голям, има да се пътува от единия до другия край. Храмовият комплекс е като отделен малък град в града. Това е много известен и важен център за Шри ваишнавите, Рамануджа сампрадая. Там се обожава огромно и величествено мурти на Вишну. Този храм има седем кръга, през които трябва да се премине. Около храма, около първия кръг е обичайният живот, индийската шумотевица. После влизате в първия – и няма повече храна. Отвън можете да намерите на практика най-добрата парата в Индия, но като влезете, вече няма храна. Други магазини можете да намерите, например за сари, за това и онова, обаче храна – не. Ако влезете още една стъпка навътре – още по-малко бизнес и повече духовност. После в следващия кръг има само пособия за пуджа. В следващия – само цветя и приношения за муртите. И накрая когато влезете във вътрешния кръг на храма, във вътрешния двор, който е като поле, там седят десетки поклонници и брамини, напяващи своите мантри, и атмосферата е много божествена. И в средата е това грамадно мурти на Вишну. А в един страничен двор откривате самадхито на Рамануджа Това е много поразително място и без съмнение когато Махапрабху го е посетил, също е изпаднал в екстаз.

 [1] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.100-104

[2] От Бхактиведанта Свами Прабхупада

[3] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.105-106

[4] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.107Leave a Reply