Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Обикновено всеки, като се запознае с преданоотдадените разбира, че е много благотворно да поиска някакво служене. Спомням си как веднъж Гурудев се срещна с някои нови бхакти, нови приятели. Имаше един много симпатичен младеж и те се заговориха за един град, който и двамата познаваха. По едно време Гурудев спомена: “А сещаш ли се за онази чудесна възрастна дама, която работи в библиотеката? Би могъл да я посетиш.” Разговорът продължи нататък и в крайна сметка приключи. Тогава момъкът се сепна и каза: “О! Колко съм глупав! Забравих да си поискам някакво конкретно служене.” А аз му казах: “Но ти не чу ли? Той ти каза да посетиш старата дама в библиотеката. Това е специфично, пряко служене за теб!

Така че понякога гуру просто споменава нещо. И зависи от схватливостта на ученика дали ще го разбере или не. Обикновено те не разбират. Дори да им дадеш инструкция на хартия, черно на бяло; какво да говорим за изнасяне на лекция и присъствие на лекция! Брахма е дал на всеки по две уши. През едното влиза – през другото излиза. Такова е обичайното състояние на ученика. През едното ухо влиза, през другото излиза. Променете това! Трябва да имаме хиляди уши, за да слушаме за прекрасните качества на Кришна и да доловим няколко капчици от напътствията на духовния учител. И трябва да имаме милиони езици, за да възхваляваме качествата на Кришна или да възпяваме светите имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Може би един от тези милиони езици ще произнесе истинското име.

Крипадхам: Как бихме могли да се научим да слушаме? И от какво зависи способността ни да чуваме и да разбираме?

Тиртха Махарадж: Ако Кришна ти е отнел цялата способност да разбираш, ако ти е отнел интелекта, ще дойде духовното разбиране. Когато си изгубиш ума – тогава идва духовната мъдрост. Докато се плъзгаме по плоскостта на интелекта няма изход! Искаме всичко да обясним, искаме всичко да проумеем. Искаме да разберем онова, което е невъзможно да бъде разбрано! Умът, интелектът, мозъкът са голям проблем.

Коментар: Но нали така сме създадени: за да приемеш нещо, трябва да го разбереш.

Тиртха Махарадж: Добре! Но ви предлагам: нека последваме съвета на най-висшия интелект в тази вселена, а именно Бог Брахма, Творецът. Отначало той медитирал, използвал силата на интелекта си  – в продължение на колко години? Милиарди! Много дълго време. И в крайна сметка разбрал: “Ей! Не мога да проумея! По-добре нека да обожавам, защото по такъв начин ще разбера.”

Така че докато си мислим, че трябва да обясняваме и да разбираме, всъщност не разбираме. Щом започнем да установяваме любяща връзка, Той ще дойде. Духовното разбиране не е материална наука. То се спуска, то не е процес на изграждане. Затова нека култивираме сърцата си и своята идентичност, за да призовем и приемем присъствието на Кришна. Толкова за разбирането.

А слушането зависи от говоренето. Ако няма никой, който да ти каже нещо, какво ще чуеш? Така че шраванам идва след киртанам. Без киртанам няма шраванам. Ако някой не практикува киртанам, как би могъл ти да практикуваш шраванам?

Крипадхам: Но как да практикувам киртанам, ако нямам шраванам?

Тиртха Махарадж: Не, не, не! Нека някой друг практикува киртанам. А ти бъди внимателен и слушай. Първият импулс идва от Кришна. Той свири на флейтата си. Това е киртанам. Звукът присъства. А кой е звукът от флейтата на Кришна? Това е Гаятри. Звукът от флейтата на Кришна е Гаятри мантрата. Ти просто надай ухо за тази вибрация.

Но може би това отново беше един вид висш отговор. Не особено практичен. Извинете ме заради моята непрактичност. Ала ако разбера въпроса ти по начин: „как да подобря способността си да слушам” – ако пееш от самото си сърце: радха кришна прана мора югала-кишора дживане маране гати…” Ако пееш това, слушането ти ще се пречисти. Може ли каратали?Leave a Reply