Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
focus

Въпрос: Бихте ли дали някакви съвети по отношение на медитацията?

Тиртха Махарадж: Какъв вид медитация?

Въпрос: Вие какъв вид бихте препоръчали? Кое е най-доброто?

Тиртха Махарадж: Святото име. ОбачеВеднъж бях в Индия. Един мой приятел каза: ”Искаш ли да посетим един храм?” Отвърнах: „Да, разбира се!” Тогава ме заведоха при маханта на храма, при главния свами. Той беше много уважаван възрастен садху, седнал там; аз приближих смирено и попитах: “Свамиджи, имаш ли някакъв съвет за мен?” А той каза: “Светите имена!” и сетне добави: “Обаче високо!” Така че, какво друго!

Знаете, има толкова много различни видове медитация. И ако разширим визията си, има толкова много различни духовни практики, толкова много различни видове религии! Мисля, че всъщност въпросът Ви е: “Кое е най-доброто? Сред всички тези различни занимания, кое е най-доброто?” Така ли е? Същият въпрос бил зададен преди пет хиляди години. Когато светците се събрали в Наимишараня, те казали: “О, има толкова много процеси, толкова много пътища – кой е най-добрият?” И тогава ни е даден отговорът: “Най-добрата заетост за цялото човечество е онази, посредством която хората могат да постигнат безусловна и неизменна любов към Бога.” Това е най-доброто. Така че това е целтада имаме безусловни и неизменни екстатични чувства към Върховния. А към тази цел най-добрият път е святото име. Защото ако нормални хора се заемат с някои много строги ведически мантри, допуснат ли грешка – полудяват. Но ако дадете святото име на луд човек, той ще дойде на себе си.

И сред всички тези различни видове занимания и духовни дейности, трябва да открием онова, което е най-скъпоценният, най-неповторим начин на служене. Защото толкова много други видове служене останалите духовни и религиозни хора могат да ги направят и по-добре от нас, нали? Но кое е онова най-изключително нещо, което ние можем да добавим към щастието на Кришна? Кое е Неговото изключително очакване, което ние можем да изпълним? Останалите могат да изпълняват други очаквания, ала какъв е нашият специален принос? Затова можем да кажем, че святото име е изключително уникален начин на медитация, която донася много високо ниво на удовлетворение на Божествената Двойка.

Всичко, което подпомага медитацията и мантруването, можете да го включите в своята практика. Но, определено, което е неблагоприятно за практиката трябва да се избягва. Така че използвайте здравия си разум.

Коментар: Това, което аз намирам за много подпомагащо моето преживяване, е випасана медитацията защото когато я правя преди да мантрувам, умът ми е по-ясен и устойчив и после мога да мантрувам по-добре.

Тиртха Махарадж: Добре, продължавайте! След време випасана ще си отиде, а святото име ще остане. Ала каквото и да ви помага да се занимавате ежедневно и да навлизате надълбоко в настроението за мантруванеприемете го, правете го! Щом начинът ни на изучаване е един вид обожание, то практикуването на медитация е друг вид обожание. Съвършенството на мантруването ни ще дойде ако то е истинска медитация, истинско приношение, истинско обожание. В началото обикновено извършваме духовната си практика, каквато и да е тя, за наше собствено благо„За да мога да постигна умиротворен умилиЗа да се освободя от последиците на кармата.Това е нормално, оттам се започва. Но по-нататък трябва да квалифицираме своята медитациякогато започнем да мантруваме не заради себе си, а заради Върховния. Или – заради самото мантруване. Как да се запази, как да се съхрани дадена традиция? Ако я култивираме! Не я ли култивираме, тя няма да бъде съхранена. Така че открийте своя принос, за да помогнете на тази красива мисия, на тази красива пътека да бъде съхранена, да достигне до все повече хора. Да, духовна култура означава култивиране. Без култивиране няма да постигнем ни вкус, ни резултат. Разбира се, не казвам, че ако правим нещо е сигурно, че ще постигнем пълните резултати, защото милостта е безусловна, тя идва по своя воля. Така че благословиите на святото име могат да идат при всекигои при онези, които са квалифицирани, и при онези, които са неквалифицирани, и при тези, които правят нещо по въпроса, и при тези, които нищо не правят по въпроса. При все това, ако изразим някаква готовност, божествената благословия може да ни улучи по-лесно.

И така, са ваи пумсам паро-дхармо[1] – за цялото човечество парам-дхарма, най-добрата ангажираност е тази, ятопосредством която – бхактир адхокшаджете могат да постигнат бхакти към Върховния. Ахаитукй апратихататова отношение трябва да е безусловно и непрекъснато, и чрез него атман, вашата душа, ще бъде супрасидати – свръх щастлива.

Но когато казах, че трябва да открием такъв процес, който Кришна най-много цени, имах предвид, че всички различни религиозни практикикато постене, поклонения, дарения, посещаване на храмове, молитви, каквото и да есред всички тези различни видове, кулминацията, върхът е медитацията върху светите имена. По тази причина това е най-есенциалният тип медитациятя трябва да е нашият принос. Защото да се моли – всеки може да се моли, всеки вярващ може да се моли; толкова много хора ходят на поклонения, други извършват някакви общественополезни дела? Но какъв е нашият принос към тази система? Мантруванетото трябва да е нашият фокус.

[1] Шримад Бхагаватам 1.2.6Leave a Reply