Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
sp30

(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 сутрин, Лудащо)

Днес сме се събрали да честваме един светец. Името му е много съдържателно – Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада. Какво означава абхая? „Без страх”. Чарана аравинда значи „лотоса на нозете, лотосовите нозе”; „който се е отдал в лотосовите нозе на Бога”. Бхакти посочва школата, към която е принадлежал като посветен практикуващ и санняси. Веданта, както говорихме онзи ден, е „каймакът на Ведите”, най-добрата част. А свами е „господар на самия себе си”. И накрая Прабхупада, още една титла, е „такъв, който напълно се е отдал в лотосовите нозе на Господа”. Защото върховният Прабху е самият Бог.

Така че имената винаги са пълни със смисъл. Името привлича качествата. Прабхупада бил роден в браминско семейство и баща му бил много амбициозен. Не бил привърженик на този нов тип отглеждане и образоване на децата – да нямаш никакви очаквания. Не, той имал две много високи изисквания към своя син. Какви били те, спомняте ли си?

Кришна Прия: Да стане свирец на мриданга.

Свами Тиртха: Това било едното, а другото?

Парамананда: Да бъде велик предан на Радхарани.

Свами Тиртха: Правилно. Виждате ли какви очаквания? Боже мой! Каква различна ценностна система! И какво се случило? Той изпълнил и двете очаквания. Свирел изключително на мриданга. Когато проповядвали заедно с Шрила Шридхара Махарадж, неговия добър приятел, имали споразумение. Понеже Шридхара Махарадж бил считан за най-добрия философ на времето си, те се били разбрали: „Ти ще даваш лекцията, пък аз ще свиря на мридангата.” Дори от този едничък дребен детайл можем да научим много. Да имаш смирението да дадеш път на по-старшия, на по-възрастния, който знае нещо по-добре. И също да допринесеш с нещо, в което ти си най-добър. Можем да научим и че трябва да си сътрудничим. Живот в преданост, служене означава сътрудничество.

Бихме могли да споменем толкова много аспекти от живота на Шрила Прабхупад. Можете да прочетете биографията му от различни източници; различни негови ученици са написали много значими и много съкровени биографии на своя учител. Можете да прочетете всички тези истории, и всъщност трябва да ги прочетете. Защо? Защото от неговия пример можем да разберем нещо за посветеността. Ако получите едно послание – как да го пазите грижливо целия си живот. И когато му дойде времето, да го направите да разцъфне напълно. Когато срещнал своя духовен учител като младеж, Бхактисиддханта Сарасвати веднага му казал: „Ти си млад човек с добър английски; защо не идеш да проповядваш на запад?” Това се случило, мисля, през 1922 г. А кога започнал той своето проповядване?

Отговор: През 1966-та.

Свами Тиртха: 1966-та – това означава да носиш в сърцето си заръката на своя учител през целия си живот, повече от 40 години!

(следва продължение)Leave a Reply