Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Krishna meets with Radha and the Gopis

Въпрос на Ядунатх: Гурудев, кой подрежда атмосферата във Вриндавана?

Тиртха Махарадж: Мнозина. Мнозина са заети да защитават, да поддържат и да обогатяват настроението във Вриндаван. Но излъчващите, епицентърът са Радха-Говинда. След това главните защитнички са Лалита и Вишакха, които са изключително посветени на Шримати Радхарани.

Каква е разликата между различните групи и отношение на гопите, например? Ако има някаква надпревара между Радха и Кришна или да го наречем не надпревара, а недоразумение, тогава една група ще заеме страната на Кришна, а друга група – на Радха. Ситуацията става още по-сложна когато, да речем, Кришна присъства. Защото ако Кришна Го няма, повечето гопи са на страната на Шримати Радхарани. Обаче когато Кришна е там, някои от гопите вземат страната на Кришна. Други пък винаги са на страната на Кришна, но когато Шримати Радхарани е там, те минават на Нейна страна. Така че картината е сложна. Ала Лалита и Вишакха винаги защитават интересите на Шримати Радхарани.

Има различни групи гопи и гопали, както и възрастни гопи и гопали, изпитващи майчина и бащина любов. На практика всеки участник и всеки инструмент в тази божествена сфера помага да се обогати настроението. Шрила Шридхара Махараджа казва, че Вриндавана е такова прекрасно място, където дори прашинките са считани за по-висши от нас.

Толкова много са тези, които съдействат за създаването, поддържането и запазването на вриндаванското настроение. Но изворът, източникът на всичко това се излъчва от любовната история на Радха и Кришна. Те стоят и танцуват в средата, а всичко се върти около Тяхната връзка. Шива пази отвън. Лакшми Деви гледа отдалече. Уддхава се моли да стане стрък трева някъде в околностите на Вриндавана. Тогава каква е нашата позиция? Ние сме тук, чакайки да бъдем допуснати в тази божествена област. Променяйки егоцентричната параноя, можем да сътворим Вриндавана в сърцето.

Ядунатх: Радха-Кришна-лила постоянно ли се променя, все нови и нови забавления ли се появяват? А Говардхана и горите във Враджа – те също ли се променят според настроението? Може би има и много специални души, които променят обкръжението, украсата и фона за Техните сладостни игри? Има ли време, в което Говинда танцува с всички гопи? Това като сериал ли е или е едновременно с Шримати Радхарани?

Тиртха Махарадж: Кришна е пурнаттама, Той може да изпълни всички желания на всички предани. Така че от Него се очаква да сбъдва всички желания и само си представете всемогъщият Бог съкрушен да каже: “О, не мога да направя това.” Това би било доста неочаквано, но гопите са многобройни, а са и доста взискателни. Какво пък да говорим за обсебващата любов на Шримати Радхарани?!

Така че, да, можем да кажем, че Той сбъдва и удовлетворява всички желания и е способен да отрази и отвърне на всички подходи и търсения на преданите.

И да, забавленията на Кришна са динамични, не можем да затворим живота в книга или в някакви закони. Така че това е като снимка на онова, което се случва. То е динамично, движи се на вълни, вечно се разширява и нараства. Прилича на захарна тръстика. Няма значение дали ще я вкусиш при корена, по средата или при върха – тя е сладка. Все някъде трябва да бъдем включени в този божествен поток. Улови вълна́та, остави я да те отнесе…

 Leave a Reply