Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Кришна има качествата на увеличително стъкло. Защото каквато и малка искрица добро да зърне у вас, Той ще я увеличи. И ние също трябва да следваме този пример на Кришна: ако видите нещо мъничко хубаво, уголемете го. Особено у другите – забележите ли нещо добро у другите, стремете се да го подкрепите.

Кришна е любящ, състрадателен Бог. Знаете, че обикновено душите са тези, които отчаяно търсят Върховния Бог. Но всъщност от Бхакти литературата научаваме, че и Кришна отчаяно търси своите изгубени слуги. А нима това е възможно без обич, без състрадание? В действителност това е причината Кришна да упражнява привличащата Си сила – да помогне на другите. В това е Неговото състрадание. То е и съвсем човешко, тъй като Той е пристрастен към Своето творение. Ако бяхте Бог, щяхте ли да сте доволни от някакво посредствено творение? Не, бихте искали специално. И дори и вашето творение да не е толкова съвършено, ще упражните допълнителната си сила за да го усъвършенствате. Или да вземем друг пример: ако бяхте гуру, щяхте ли да сте доволни от посредствени ученици? Не, ще искате най-добрите! Но какво ви се дава? Тъй или инак трябва да приемете онова, което ви се дава и да работите здраво за да го направите съвършено.

По същия начин ако сте достатъчно силни да имате онзи поглед, с който да инжектирате съвършенство в сърцата на другите – тогава това е истинско предаване на духовна енергия. Затова визията на духовния ми учител ме съгражда. Понеже той ми вярва, затова и аз ще съумея да живея според стандарта. Според мен това е много важен момент – ако получим тази любяща подкрепа, ако ни бъде дадено доверие и ни бъде прехвърлена божествената енергия на обичта – тогава ще можем да израстваме красиво.Leave a Reply