Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху Шаранагати–част 1, 7 септември 2006, София)

„За да дари милост на падналите души на тази земя, Шри Кришна Чайтаня се спусна в този свят заедно с личните си спътници и божествената си реалност, за да научи хората на шаранагати – отдадеността към Всевишния – и да раздаде щедро инак тъй труднодостижимата екстатична любов към Бога.”
Тази песен се нарича „Шаранагати” – гати означава да вървиш, да търсиш нещо, да търсиш шарана, подслон. Шаранагати е животът на истински отдадените. Понякога възниква въпросът: каква е разликата между един вайшнава (един отдаден на Кришна) и някой практикуващ кой да е друг вид религия? На повърхността е много трудно да се види разлика. Понякога преданоотдадените проявяват тесногръдство, както се случва и с други практикуващи. Често имат същите грешки и недостатъци като всички нормални човешки същества. А в определени случаи можем да забележим, че други религии, други практики наистина имат по-голямо видимо въздействие върху практикуващите. Но специфичната черта на един вайшнава е, че отдадеността е неговият или нейният живот.
Шаранагати се състои от шест елемента. Два са на входа, на прага. Те са: прави това, което е благоприятно и избягвай онова, което е неблагоприятно за твоята преданост. Това всъщност не са практики на шаранагати, а подготовка как да действаме правилно. Използвайте разума си: каквото е благотворно за духовното ви израстване – правете го! Каквото вреди – не го правете! Това все още не е предано служене, то е просто: използвайте здравия си разум. Ако искате да идете в Пловдив, не взимате влака за Димитровград, нали, понеже той пътува в обратната посока. Здрав разум. И все пак този така простичък основен принцип толкова трудно се прилага на практика! Хората са готови, искат да запалят огъня. Но от време на време донасят кофа вода – не за да я затоплят, а да я излеят отгоре му. Някак е глупаво! Копнеете да се радвате на топлината, на светлината и енергията на огъня, а го заливате с вода?! Какво е това?!
Или да се създават конфликти – същото е. Това помага ли на духовното ви развитие? Понякога да, защото от трудностите, както знаете, може да се породят повече плодове. Но като правило можем да кажем: съхранявайте душевния си мир. Или пък да се пускат слухове – помага ли на духовното израстване или не? Мисля че всички знаят отговора: не, такива неща не са хубави! Въпреки това новинарската агенция на вайшнавите работи с добра скорост.
Така че дори основните, елементарни практики на шаранагати са толкова трудни за следване. За да можем да ги прилагаме се нуждаем от контрол, от себевладеене. Затова в преданото служене са дадени основните принципи – как да се контролира тялото, как да се контролира речта, как да се контролира ума. „Бхагавад Гита” описва това в глава 17, можете да проверите какво пише там. Защото ако не знаете какво означава контрол, как бихте могли да го постигнете? Бхакти йога е двустранен процес: едната страна е бхакти, другата йога. Всички имат някаква идея за бхакти: „О, това са някакви чувства.” Ами подобаващото познание? Ами контролът, йога? Трябва да знаем какво представлява истинският контрол, затова трябва да учим, да изследваме. Така че моля всички вас, които искате да напредвате в живота в преданост, в преданото служене, овладейте това – как да контролирате тялото, думите и ума. По този начин ще можем да правим благоприятното и да избягваме неблагоприятното. Благоприятно е да се общува, да се извършва някакво служене, да мантруваме кръговете  си – всички тези практики са благотворни. Какво е неблагоприятно – леността, небрежността, незнанието на основните неща, които трябва да овладеем.

(следва продължение)Leave a Reply