Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол)
Ние практикуваме Бхакти Йога. Това означава че се опитваме да живеем според духовните, божествени принципи. Първият принцип на обичайно ниво е да отвръщаш със същото, каквото си получил. Били ли сте в казармата? Новобранците идват, сполитат ги всевъзможни беди, а когато станат стари войници, стоварват същите грижи на новите които идват след тях.
Но това не е казарма. Дори да сме получили нещо лошо или трудноприемливо, понеже сме духовни люде би трябвало да го приемем като урок за себе си и да излъчим към другите единствено нектар. Тъй че не казвайте: „Ами имал съм много тежко минало в духовния си живот, затова тормозя бхактите около себе си.” Не, не можем да постъпваме така. Трябва самички да преглътнем проблемите, които ни сполитат, а да даваме само нектар.
Затова ако някой има подобни грижи, той може да обожава кравата. Защото кравата се храни с проста трева, която не е кой знае каква храна. Но от това простичко нещо тя е способна да направи мляко. Тя превръща тревата в мляко. Приема някакво преживяване, а отдава МНОГО по-добро преживяване. Или пък можем да почитаме портокала. Колкото и да мачкате портокала, той дава ЕДИНСТВЕНО портокалов сок. Тъй че ако просто станем като портокали, какъвто и вид натиск, смачкване, разкъсване и въздействие да идва върху ни, а ние леем само портокалов сок, това би било доста добре. Дори един портокал можем да вземем за пример, за идеал. И ако имате вътре в себе си нектар, как може да излъчвате навън отрова? Това е невъзможно! Та ние практикуваме йогата на ЛЮБОВТА! Как можем да даваме ненавист?! Как можем да даваме подозрение, лошо отношение, оскърбление?! Това не е Бхакти Йога! Такова преживяване трябва да е било нещо друго. Добре, а сега нека започнем с Бхакти Йога!
Тъй че бъдете портокали! „Тринад апи суничена, бъдете по-смирени от стрък трева и по-търпеливи от дърво.” Махапрабху не го е споменал, но в това свято езотерично учение е добавено и: обаче не бъдете глупави. И така, ако някаква неправда или атака идват към нас, трябва да ги приемем. В шастрите се казва: дори ако някой се опитва да те убие, имам предвид да убие вайшнава, вайшнавата ще го приеме. Какво да говорим за някакво дребно нападение, за някоя и друга лоша дума – знаете тези несъществени неща, малко критика, това не е нищо! Можете да го преглътнете. Не е кой знае какво. Но ако някой напада нашите братя, или нашия Бог, или учителя ни – тогава можем да се противопоставим.
Все пак бих казал, че ако обкръжението или ситуацията не благоприятстват духовните ми практики, трябва да потърся такива обстоятелства, които да са благотворни. И трябва да се постараем да изтърпим, да се нагодим, но ако в крайна сметка нищо не се променя, по-добре е да излезем от трудната ситуация вместо да сме в същия проблем отново и отново.
Веднъж попитах Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж за различието на становищата във вайшнавския свят. И той каза че „Махапрабху забърква супата.” Да го кажем накратко.
Но внимавайте: светът е проекция на вашия ум. Каквото излъчвате, същото ще се отрази обратно към вас. Защото светът е точно като ехо. Ако извикате „СТРАДАНИЕ!!!”… страдание ще се върне към вас. Извикате ли „ПРАЗНОТА!!!” нищо няма да се върне, защото празнотата няма как да се върне, нали? Но ако кажете: „РАДХЕ! Кралице на Вридавана!” Тогава ехото ще прошепне: „Кришна!”


Leave a Reply