Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 15.08.2017 сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния петък)

Накрая, след богинята на щастието, амрита също излязла от Млечния Океан. Амрита е привлекателна за всички – да имаш вечен живот. И много религиозни или мистични процеси имат тази цел – вечността. Макар че ако присъствате на лекции по бхакти-йога, още на първата ще чуете, че сте вечни души. Така че това е базисна информация, не е най-висшата цел.
Щом за нас вечността е отправната точка, тогава каква е целта? Целта е дивя-даршан, целта е да срещнем Всевишния. И накрая това също се случва тук, в тази история. Бог Вишну се погрижва да внесе хармония и баланс между вселенските сили на демоните и полубоговете. Когато има някакъв малък проблем във Вселената, Бог Вишну се оправя с него. Най-напред действа чрез местната администрация; ако проблемът е малко по-голям се намесват по-висшите йерархии, след това локапалите – управителите на различните планети, все по-нависоко и по-нависоко. И в края на краищата във вселенските дела равновесието, хармонията и закрилата се осигуряват от Бог Вишну.
Спомняте си, това се случило и когато Майката Земя била претоварена. Тя отишла при Брахма: „Моля те, помогни ми! Чувствам се прекалено обременена!” Брахма казал: „Самият аз не мога да ти помогна, нека идем при Бог Вишну.” Тогава, заставайки на брега на океана, Брахма започнал да медитира и по този начин бил осветлен от Бог Вишну: „Не се тревожи, Аз ще дойда в облика на Кришна и ще реша всички проблеми”.
Появяването на Кришна, появяването на Бога е отговорът на всичките проблеми. Кришна подготвил всичко, за да дойде и да се срещне със Своите предани, да се порадва на някои забавления заедно с тях, а също и да даде пример на нас, които седим тук.
Кришна обича драмите. Да дойде и да се появи по простичък и мирен начин, без да се случва кой знае какво – това е скучно. Просто да разкрие Своята божествена мощ – в това няма никакво предизвикателство. Затова понякога проблемите са толкова големи, че вдъхновяват Бога да се появи. Не забравяйте, в началото на 20 век Бхактивинод Тхакур си мислел: „О, светът толкова е полудял, толкова е деградирал, че само божествена инкарнация може да помогне тук. Господ трябва да дойде!” А какво да кажем за 21 век?
Затова Кришна се спуска всяка година. Или поне напомня на служещите: „Хей, Аз също имам тъй наречен рожден ден.” Той не е обвързан от никакви правила и предписания. Кришна може да дойде по всяко време, във всеки миг и при всякакви обстоятелства. Всичко зависи от поканата. Затова е нужно да Го поканим с нашите приношения, за да намерим подслон в Неговите лотосови нозе и Той никога да не напуска лотосовия трон на сърцата ни. По този начин можем да сме сигурни: ако вървим с Него и Той ще върви с нас.
Ще продължим да навлизаме все по-надълбоко не само в историята, защото това е твърде външно, но по-добре да кажем в мистерията на появяването на Кришна. Започнахме сутринта на езерото – посрещайки слънцето. Сигурен съм, че си спомняте Млечния Океан, който се бе разлял тук под формата на мъгла. Появи се и птицата на душата. А накрая дойде и светлината. Така че светлината победи мрака. И ще продължим да празнуваме до и след полунощ. Можем да кажем: от светлината ще стигнем до мрака. „От светлината отведи ме в тъмнината.” Защо? Защото истинските тайни не са наяве, истинските тайни са винаги скришни. Затова и Кришна също е дошъл в мрака на нощта, защото това е тайно появяване. Очевидно, но тайно. И винаги, когато сме в мрак, ние имаме силната убеденост, че този мрак ще бъде озарен от тъмното слънце Кришна.Leave a Reply