Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Кришна казва: „О сине на Притха, знай, че аз съм първоначалното семе на всичко съществуващо, разумът на интелигентния и силата на всички могъщи мъже.”[1]

Изначалното семе на всичко съществуващо – това е един вид концепция за бащата, за Върховния Отец. Цялото огромно дърво е скрито в малкото семенце. От една малка семка израства необятно дърво. Силата, която се крие в това, е божествена сила. Кришна се проявява в цялото битие.

И Той е „интелигентността на интелигентния”. Как разпознавате интелигентността? Ако вие също сте интелигентни. Ако сте глупави, не разбирате кой е интелигентен и кой не е. Но ако сте интелигентни, веднага ще схванете: “Този човек е мой тип.” Защото имате един и същи вкус, едно и също разбиране, едно и също настроение.

А как да разпознаете Кришна? Как да разпознаете върховната интелигентност? Ако и вие притежавате върховна интелигентност. Човек е способен да осъзнае Бога, защото носи нещо божествено в себе си. Ала хората са много специален вид. Те са смесица: една част от тях е божествена, но голяма част е животинска. Разликата е единствено в пропорциите. По-животинска, по-малко духовна; или по-духовна, по-малко животинска. Такива са човешките същества: полу-животни, полу-ангели. Обаче ангелите никога не спят.

Така че най-напред трябва да пречистим съществуването си. Трябва да следим собственото си съотношение между животинско и духовно. И трябва да прилагаме интелигентността си във връзка с върховната интелигентност. Защото на друго място Кришна казва: дадами буддхи йогам там – Аз ще им дам интелигентността, чрез която ще могат да Ме постигнат.”[2] Така че дори съдържанието на мозъка ви идва от Него. Недейте да пропилявате, недейте да злоупотребявате със способностите си. Защото нашата интелигентност също е Кришна: “Аз съм интелигентността на интелигентния.” Най-напред трябва да станем интелигентни хора, а сетне да разберем, че тази интелигентност също е божествена. Затова е казано, че в определени случаи можем да се вслушаме и да последваме съвета на интелигентността като че следваме съвет на гуру. В много случаи не можем да се консултираме с духовен учител. Но в такъв момент можете да се посъветвате със своята чиста интелигентност, с чистото си разбиране.

 [1] „Бхагавад Гита” 7.10

[2] “Бхагавад Гита” 10.10Leave a Reply