Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Бхакти Шакти: Бих искала да попитам нещо. Как да действаме по такъв начин, че да виждаме всичко като принадлежащо на Кришна и да го обожаваме като такова, обаче да не се привързваме към него? Да осъзнаваме през цялото време, че то е на Кришна и да не жадуваме да го притежаваме.

Тиртха Махарадж: Можете да опитате да бъдете привързани. Кришна ще ви помогне да се избавите от привързаностите си. Защото, не забравяйте, казано е, че ако Той иска да отнеме нещо от вас, и десет ръце да имате, не можете да се защитите. Обаче ако Той иска да ви даде нещо, дори да имате сто ръце, не може да го отблъснете. Така че Той ще ни освободи от пристрастията ни. Можете да изпробвате този метод, Той ще ви помогне.

Вторият метод е: мислете, медитирайте – истински, дълбоко и винаги. Това е трудно – да установите съзнанието си спрямо много висш, издигнат стандарт. Нима не е трудно? Трудно е. Ако ни е забранено да мислим за ябълка, определено ябълката ще ни е в ума, нали? Такава е нашата обусловеност. Много е трудно да се овладее ума. При все това е възможно с изключително упорита и сериозна практика.

Обаче ако не искате да пилеете толкова много време, тогава ви предлагам: общувайте с преданоотдадените. С тяхна помощ Кришна също ни помага да се избавим от своите пристрастявания. Освен това от техния добър пример можем да научим правилния метод. Когато постигнат нещо, те казват „Благодаря” на Кришна. И дори преди това, още когато започнат да правят нещо, незабавно те го поднасят на Бога. Препоръчано е: не е достатъчно да направиш нещо и да предложим само крайния резултат. Трябва да го предложим още от самото начало. Когато се събудиш сутрин, какво правиш,когато отвориш очи?

Бхакти Шакти: Мисля си какво имам да свърша през деня.

Тиртха Махарадж: Не е зле, понеже много хора си мислят: “Я да се обърна на другата страна.” Ала първото нещо би трябвало да бъде да се поклоним. Да поднесем почитта си на Шри Гуру и Шри Кришна: “Благодаря ви, че ми дарявате още един ден да ви служа, че имам възможността да служа.” И ако започнете деня така, ще го продължите по същия начин.

Така че съществуват възможности за установяване на съзнанието. Друг начин, който помага да бъдете свързани, е мантруването – вашата уединена, лична медитация, когато говорите на Кришна: „Кришна! Кришна!”Leave a Reply