Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Vedas

Нашата тема за днес е „Бхагавад Гита”, Божествената Песен. Нека започнем с малко представяне на „Бхагавад Гита”. Тя е нещо, което всички ние много пъти сме чели, но трябва да ви кажа, че всеки път, когато отворя „Гита”, това ми носи някакво ново послание. Ако сме способни да приемем, че тя е божествено откровение, тогава ще започне да докосва сърцата ни и да има въздействие върху реализациите ни.

Въпреки това мисля, че е полезно да се опитаме да намерим мястото на „Бхагавад Гита” в древната традиция на мистична Индия. Тя е досущ като енциклопедия на божествените истини. Можем да кажем: колкото хора, толкова и мнения за „Гита”. Някои ѝ се възхищават като божествено откровение, други я изучават или я считат за научна тема, а пък трети въобще не разбират за какво иде реч. Трябва да решим ние към коя група спадаме. Моето предложение е да сме в групата на възхищаващите се.

И тъй като принадлежим към една школа на божественото познание в индийската традиция, ако искате да докажете нещо или искате да обсъдите каквато и да било тема, трябва да дадете някои препратки. Каква е тази индийска система на философски препратки? Тя се нарича прастхана-трая, или трите типа източници. Първият от тях трябва да се основава на откровение. То е наречено шрути. И специфичните препратки тук са Упанишадите. Един основен дял от ведическото откровение е литературата на Упанишадите. Има множество различни Упанишади, но обикновено смятат 108 от тях за главни. Така че това е една основна референция – когато искаш да изучаваш, доказваш или опровергаваш каквото и да било, трябва да приведеш цитати от Упанишадите.

Вторият дял източници е свещената традиция – това е частта смрити. И от огромната смрити литература, най-важната е самата „Гита”. Шрути означава нещо, което чуваш – по този начин божественото откровение достига до хората. А смрити касае човешкото разсъждение или припомняне, паметта. Имате смаранам като една от основните практики в духовния живот.

Сега имаме двата основни стълба на нашата дискусия – Упанишадите и „Гита” – а третият дял е „Веданта Сутра”.  Тя е наречена логическата препратка. И така, имаме един източник от откровенията, един традиционен и един логически.

Какво означава Упанишад? Упанишад означава „тайни учения”. А също ако разгледате самата санскритска дума, тя значи „да седиш близо до”. Къде трябва да седим? Трябва да седим близо до учител. Тогава, от това седене близо до учител, до личност, която е много близка с истината, вие също можете да поемете нещичко от тази истина, нещичко от това откровение. И по този начин тайните се разкриват на практикуващия – ако той или тя е близко до учителя си.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply