Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Слава на всемилостивите Радха и Мадана-мохана! Аз съм немощен и неразумен, ала Те са моите водачи и лотосовите им нозе са всичко за мен. В храм от скъпоценности във Вриндавана, под дърво на желанията, на сияен трон седят Шри Шри Радха-Говинда, а най-близките им спътнички Им служат. Поднасям Им смирените си почитания. Дано Гопинатхджи, който привлича всички гопи с песента на флейтата си и който започна най-мелодичния раса-танц на брега на Ямуна във Вамшивата, бъде милостив към нас.”[1]

Тук Кришнадас Кавирадж Госвами се моли на трите главни божества на Вриндавана – Мадана-мохан, Говинда и Гопинатх.

Санатана Госвами е установил обожанието на Мадана-мохан, а Мадана-мохан представя привличащата черта на Кришна. Той ще плени сърцето ви. Затова Санатана Госвами също е и закрилникът на всички онези, които искат да приемат подслон, които търсят подслон. Той е емблематичната фигура на дикша-гуру. Защото дикша означава да намериш своя подслон. Така че всички, които търсят своя подслон или духовен водач, трябва да се молят на Санатана Госвами и на Мадана-мохан. Санатана Госвами ни дава всички практически задължения, всичко, което трябва да правим и което трябва да не правим в духовното развитие, за да ни помогне да постигнем този подслон.

Вторият е Рупа Госвами, който въвежда обожанието на Говинда. Знаете, че най-доброто произношение на името “Кришна” е “Говинда”, защото Той ни прави щастливи, удовлетворява сърцата и душите ни. Рупа Госвами е шикша-гуру ачария, той е подслонът на напътстващия учител. Така че онези, които се нуждаят от напътствия, трябва да се молят на Рупа Госвами и ще получат съвет. Затова той бива считан за шастра-гуру на цялата сампрадая.

И накрая, третият аспект на кришна-лила е Гопинатх, господарят на гопите, и този идеал е символизиран от Рагхунатх дас Госвами. Можем да кажем, че той е подслонът на раса-гуру. В своите книги той описва най-висшите аспекти на лила. Най-важната му творба е “Вилапа-кусуманджали”, което означава “Букетът на скръбта” –мънички сълзици са добавени към красотата на набраните цветя. Така че, ако търсим горчиво-сладкия вкус, трябва да идем при него.

Разбира се, това не означава, че Санатана или Рупа дават нещо по-незначително, че дават само сладко, прекалено сладникаво и е по-добре да идем при Рагхунатх дас, за да получим няколко капки горчивина, понеже те са само за квалифицираните ценители на раса; начинаещите могат да вкусват сладкото, а горчивината е за по-възвишените… Не. Те всички ви служат. Те всички ни служат. Помагат ни да разберем тази духовна наука от “а” до “я”. Пътят е дълъг и се нуждаем от много, много напътствия, нужни са ни дори и много водачи. И както се съгласихме, в единия ще срещнем многото, а в многото – единия. В един гуру срещате много водачи, а в многото водачи ще откриете все същия единствен гуру.[1] “Чайтаня Чаритамрита” Мадхя-лила, 1.3-5Leave a Reply