Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Трябва да сме под правилно водачество за да можем да разберем. А по какъв начин ще разбере ученикът? Чрез жертва. Ако пожертва себе си. Най-добрият пример е даден в „Махабхарата”. Разказвал съм ви историята как Аруни, един млад ученик, бил изпратен от гуру да надгледа оризовите поля. А знаете, оризовите поля имат малки диги, които заграждат водата. Но този път младият брахмачари видял, че водата изтичала, имало пробив. Той се опитал да запуши дигата с пръст, но водата шуртяла много силно. Най-сетне той не можал да стори друго освен да затисне пробива с тялото си – само и само да запази ашрамския ориз.Вечерта гуру попитал: „Аруни върна ли се? Бях го изпратил да види оризовото поле?” Отвърнали ми: „Не, не се е връщал Аруни…” „Да вървим незабавно да го намерим!” И те наизлезли с фенери викайки: „Аруни! Аруни!” Тогава чули слаб глас: „Тук съм…” Бил целият покрит с кал, защото се стараел по всякакъв начин да предотврати изтичането на водата. И когато гуру видял неговата отдаденост, той рекъл: „Сине мой, благославям те всички Веди да дойдат в теб!”

 

Това е начинът да се получи знание. Не взимайте само информацията, това е недостатъчно. Нужна е трансформация. От егоист трябва да се превърнеш в отдадена душа. Това е промяната, необходима за придобиването на знание. Това е жертвата, за която споменах: сваха! Някаква жертва трябва да се направи за да се постигне всяка една духовна цел.Leave a Reply