Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 24.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Кое прави лотосовото цвете – това са листенцата му. Нека видим какви са листенцата на лотосовото цвете. Какви са листенцата на лотосовото сърце? Да видим какви са тези листенца и какъв тип човешко поведение или манталитет има върху всяко от тях. Разпределението е според посоките.

Какъв тип човешко поведение има според вас на източното листенце на този лотос? Това е дхармичното поведение. Много позитивно! Мисля, можем да се съгласим, че е добре ако на източното листенце на вашия сърдечен лотос се намира дхарма! Това е добро начало.

После идва следващото листице – югоизточното. Какво има на югоизточното листице? Свещената традиция поставя там съня и дрямката. Това качество определено го имаме. Може дхарма да не е кой знае колко проявена, но това го носим в сърцето си!

Тогава какво има на южното листенце? Още по-лошо – там е жестокото намерение. Да не би да сме тръгнали в погрешна посока? Започнахме с дхарма, а стигаме до жестокото намерение?! Как така!?

Но какво следва на югозападното листенце? Всъщност там са греховните желания. Добре, нека бързо прескочим на западното листенце. Малко по-добре – там е желанието да се забавляваш. Поне не е толкова греховно. На северозапад?

Отговор: Преданост към Върховния?

Свами Тиртха: Ух! Е, в пречистен смисъл е възможно, но на елементарното ниво там са сексуалните желания. Ако приемем еротичния принцип като подход към Всевишния, тогава това е по-висша степен на същото, но в елементарен смисъл става дума за еротичните желания.

А какво има на северното листице? Там са умиротворението и удовлетворението. И сетне на североизточното листенце са знанието и мъдростта.

И така, това е нашият лотосов трон. Жестоко намерение, материални желания, желание да се развличаш – много лековато. Има и малко удовлетворение, малко знание, има някакъв потенциал. Но какво е по периферията на лотосовото цвете? Отречението, съжалявам. А какво има в центъра, там, където се съдържат семенцата? Там е саморефлексията. Така че тя е началната точка, за да се промени, да се пречисти лотосовото сърце. Ако имаме тази способност да разсъждаваме върху своята истинска, най-висша идентичност, тогава можем да превърнем всички тези така да се каже негативни или донякъде изкривени листенца в пречистени листенца.

Виждате, този списък не е приказка, не е нещо идеално – не, той е реален, реалистичен. Това е, с което разполагаме в сърцата си – добро и лошо примесено. Обаче кое ще победи? Коя страна ще надвие – това е въпросът. И понякога можем да изгубим една битка. Но трябва да спечелим войната.

А това започва със саморефлексията. Кой съм аз? Много основен въпрос. Но аз често обичам да задавам този въпрос на хората. Веднъж бяхме в един хубав приятелски кръг и всеки трябваше да отговори. Обикновено хората дават много смирени отговори, казват: „Аз съм душа”, „Аз съм човешко същество, „Аз съм търсещ.” Но този път имаше един млад момък – нежен, чист, досущ като ангел. И когато дойде неговият ред, той отвърна: „Аз съм едно диво животно.” Бях леко учуден. „Аз съм диво животно!” –как така човек с такова ангелско лице дава такъв отговор? Но после го запитах: „А възможно ли е да го опитомим?”

И ако сме реалисти – ние сме като диви зверове отвътре. Понякога цялата тази глупост ни надмогва. Това е когато губим една битка. Ала в крайна сметка трябва да спечелим войната. И така, по милостта на божественото внимание, благодарение на потенциала който ни е даден и на благословиите на чистите предани, това би трябвало да е възможно.

Но как можем да се удовлетворим със саморефлексия! Та това би означавало, че историята започва и свършва с нас. Трябва да имаме и някаква друга тема освен себе си. Нека започнем със саморефлексията, но нека продължим търсенето си.

От тези насоки разбрахме, че западът е за развлечение. Именно това се случва на Запад – забавлението е индустрия. На Юг има много смесено поведение – насилие, лошо намерение – доста страсти. На Север откриваме известен покой, удовлетворение, някакви мистични сили. А на Изток откриваме дхарма, намираме добра ориентация.

 

(следва продължение)

 

 Leave a Reply