Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
incense&flowers

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

И накрая, петият принцип тук[1] за духовния учител е: запитвайте духовния учител как да напредвате в Кришна съзнание. Както сме говорили, класическият начин на изучаване в духовния живот е запитването. Това е обмен на въпроси и отговори. Правилните въпроси касаят всеобщата съдба на човечеството, благото на човечеството. Така че такава трябва да е темата на нашите запитвания: „Как да служа на божествената цел? Как да служа на човешките същества? И как в крайна сметка да съм полезен на себе си? Как мога да служа на душата си, на най-важната си страна? Досега ентусиазирано съм влагал вниманието си в служене на своето тяло. Как най-сетне мога да послужа на душата си?” Такива трябва да са запитванията към духовния учител. А не: „Как да подобря материалните си стандарти? Гурудев, моля те, помогни ми, нямам работа.” Или: „О, толкова съм тъжна, защото нямам съпруг.” След една година, като получиш своя съпруг, отново идваш плачейки: „О, Гурудев, толкова съм тъжна, че имам съпруг.” Това ли е стандартът ви – само да плачете ли плачете за такива материални неща? Веднъж Гурудев беше много строг, той каза: „Това ли е вашият киртан?” По-добре не чакайте да чуете подобна забележка от духовните си учители.

Защо? Защото този процес е любящо, щастливо служене на Бога с толкова много различни, красиви приношения. „Ето малко цветенца за Теб! Ето най-добрия инсенс за Теб! Намерил съм най-специалния инсенс във Вриндавана. Нарича се „Супер Хари-лила”. Продавачът каза, че всеки го търси, всеки го иска! Казах: „Искам и аз един пакет!” Ето и моите чапати, ето моите молитви, ето, за Теб мия пода, ето, за Тебе чета – това са моите начини да Ти служа.” Ако някой иска да прави нещо, той ще намери начин. Ако не искате да служите – кой може да ви помогне! Как бих могъл да ви помогна?

Трябва да развиваме това желание. В момента говорим за много елементарни неща. Но приложите ли същите принципи на по-висшите нива в духовния живот, отново ще имате успех, ако следвате.

И така, това са първите пет толкова позитивни принципи от 64-те: търсете, приемете подслон, получете тайнствата, следвайте напътствията, следвайте предишните ачарии и питайте. Започнахме със запитвания и завършваме със запитвания. Това е метод, който трябва правилно да прилагаме в духовния живот.

 

(следва продължение)

 

[1] От 64-те принципа на преданото служене според Шрила Рупа ГосвамиLeave a Reply