Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 02.10.2017, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Защото обикновено какво е животът? Живот означава да се опитваш да събираш разни неща, нали? И понякога се давиш в нещата, които си насъбрал. Казват, че в средностатистическото западно домакинство има десет хиляди предмета. Задушаваме се от всичко това. Разбира се, не говорим само за предмети, но и за опита, който сме натрупали. Поредният музей с чудатости. Вие имате ли си собствена колекция?

И тук идва вторият ми въпрос, защото първият беше какво е разбирането ви за живота, колко пъти живеем, или какво представлява времето. А вторият ми въпрос е: ако сега трябваше да изберете три неща, които можете да отнесете в следващото си прераждане – кои ще са тези три неща? Да речем, че утре се налага да преминете; съберете багажа си, обаче в торбата може да вземете само три неща. Само че ако вземете торба остават две неща, защото третото е торбата – така че бъдете умни.

Санатана: Любовта, мъдростта и предаността.

Петър: Първо моята любима; след това чистотата; и позитивния опит, който съм насъбрал в съзнанието си в това тяло.

Свами Тиртха: Имаш предвид духовните съкровища; много добре. Прия? О, ти си голям колекционер!

Кришна Прия: Бих взела Иван, бхактите и Гурудев.

Свами Тиртха: Ами котките ти?

Кришна Прия: Ами, ще ги пожертвам.

Свами Тиртха: Значи искаш от мен да се родя отново. Добре…

Баладев: Моите са близо до тези на Прия. Бих взел Гурудев, бхактите и Махапрабху.

Павитра: Аз изпуснах началото, но отгатвайки въпроса, моето виждане е малко по-различно: аз бих искал да намеря местенце в нечия торба. Знам, че съм доста голям, но ще се опитам да се побера някак.

Свами Тиртха: Това е сладко. Някой друг? Бо, какъв е твоят избор?

Бо: Не мога да измисля друг отговор от това, което вече чухме.

Дамодар: Аз мислех, че трябва да са някакви вещи.

Свами Тиртха: Каквото имаш в колекцията си.

Дамодар: Ем-пе-тройка в твои лекции; ако трябва да е само една книга – „Оста на живота”; и третото – джапа-мала.

Някой: Всеки тъй или инак отнася със себе си опита, който е насъбрал, така че това се случва автоматично – нещата, които ценим, се проявяват и в следващия ни живот. Най-важните неща са тези връзки с бхактите и с всички хора, които обичаме и ценим – тях трябва съзнателно да пренесем в следващия си живот.

Свами Тиртха: Много е важно това, което казваш. Това са нашите истински съкровища! И ако трябва да опаковате багажа си, най-напред ще вземете всичко от дома си. От този живот, имам предвид. Ще се опитате да натъпчете всичко, но торбата е твърде малка и се налага да подбирате: „това не е толкова важно, и това не е толкова важно…” И накрая ще останат едва няколко неща – нашите истински съкровища. Сурятиртх, какви са твоите опции? Фотоапаратът ти? Хималаите? И йога?

Сурятиртх: Бих използвал куфара на хармониума, празна тетрадка и мала. Не мога да свиря на хармониум, но обичам да слушам. Ще намеря с какво да драскам в тетрадката, а малата – мисля, че тя е част от нас.

Манорам: Трите неща, които бих искал да взема: едното е любовта към всички ачарии, духовните учители; разума, който съм насъбрал в този живот; и да намеря на кого трябва да служа в следващия.

Ведавид: Съгласен съм за МР3-плеъра пълен с лекции; джапа-мала; и шоколад – прасадам, разбира се!

Свами Тиртха: Аз бих тръгнал с теб. Значи: теория, практика и прасадам. Много хубаво! Всъщност бог Брахма и Сарасвати Деви, неговата спътница, също имат поне две от тези неща… о, три! В едната си ръка те държат шастра, а в другата – мала; тоест теория и практика. Щом Брахма е най-висшата интелигентност в тази вселена, значи това е основата на тази висша интелигентност – теорията и практиката. А Сарасвати Деви носи в допълнителните си ръце и олицетворението на красотата – музикалния инструмент вѝна. Това ще направи вашата теория и практика красиви. Виждате, тя също има три неща в ръцете си и мисля, че ще ги носи завинаги за благото на живите същества.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply