Archives

Calendar

August 2020
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
8de5f7a2dad77167b23146306e46ba94

(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Кого обожават бхактите в София? В София е обожаван Махапрабху. Какви благословии лее Махапрабху върху преданите там? Там се случват само неща, каквито Той харесва. А какви са предпочитанията на Чайтаня Махапрабху? Транс и танц. Затова там има някои бхакти като гандхарви[1] – добри танцьори, добри певци и киртании. Там има и много добри проповедници, защото Махапрабху харесва повече и повече хора да се присъединяват към Неговата кампания. Затова мисля е очевидно колко много благословии се сипят над софийската мисия – това се дължи на обожанието. И разбира се на безкористната преданост на бхактите там. И знаете, там Махапрабху на практика е сам. Той никога не е сам, но въпреки това е застанал самичък на олтара. Веднъж разговарях с един предан и той попита: „Какви видове обожания провеждате на различните места?” Отвърнах: „Ами, в София обожаваме Махапрабху.” Той попита: „Махапрабху – и?” „Махапрабху” – казах. „Но как така! Къде е Нитай?” Отговорих му: „Ами Той дойде самичък, какво да направя?” Защото наистина така си беше – Той дойде сам. 
Но мисля, че Той е много свързан с ашрама в Печ. Понеже в Печ ние обожаваме Радха-Говинда – Говинда и Радха, или ако искате да го кажете накратко: Го-Ра. Явно тези два ашрама са си много близки – на едното място Говинда-Радха, на другото Гоура. Едното напомня на другото. Говинда и Радха са същината на божествената любов – и това е отразено в София, в личността на Гоуранга Махапрабху. По този начин тези два аспекта се срещат. А къде се срещат? В сърцата на преданите. 
Какво очаква от нас Върховният? Мисля, че тази подредба разкрива по много красив начин Неговите очаквания – с тези две мисии, с тези две държави. Тези реалности се отразяват една-друга. Какъв ще е резултатът от обожанието на Говинда-Радха? Не мога да кажа това! Просто погледнете бхактите в Печ и ще разберете много. Защото ние сме в безопасност докато Радхика властва над Кришна. Когато Тя открадне флейтата Му, Той е безпомощен. Не може да задава темпото на преданите. Възвърне ли си флейтата, Той започва да свири и всички трябва да танцуват. А понякога Неговото темпо е доста бързо. Има и много други аспекти на обожанието на Радха и Кришна. Тъй или инак, Кришна в облика на Говинда е този, който отвръща. 
Понякога се случват и чудеса. Например, промяна в измеренията, квантови скокове или пък обикновени чудеса. Ако си спомняте къщата в Печ – има прозорци и една малка ниша отпред. Когато видяхме къщата за пръв път, си рекохме: „О, това е тъкмо място за мурти!” Но от улицата то изглеждаше съвсем мъничко и си помислихме: „Като му дойде времето, може да сложи там някое малко мурти”. Същата година на фасадата на къщата бе поставено скеле, защото се извършваше някакъв ремонт и една от бхактите провери тази ниша. Беше толкова голяма, че тя можеше да стои изправена в нишата, че и още място имаше над главата ѝ. Така че резултатът от обожанието на Радха-Говинда е, че измеренията може да се променят. Мислите си, че едно място е малко, а то е огромно! Мислите си, че служенето ви е незначително, а то е велико. 
Някои казват, че Кришна отвръща на молитвите на чистите предани. Кришна е много зает. Той няма време да слуша някакви молитви, нито да раздава благословии. Гопите все Го викат, гопалите все Го канят. Той е зает да вкусва собствената си красота и сладост. При все това, чистите или почти чисти предани са Му слабост. И Той слуша молитвите им. В това е нашата надежда – че молитвите ни се чуват. Моля ви, винаги се молете от изобилие, не от липса. Сигурен съм, че всички имаме опит с молитвите и пазарлъците с Кришна. Но винаги трябва да сме благодарни за всичко, което ни е осигурено за наше благо. А най-добрата молитва е възпяването на светите имена. Моля ви, стремете се да поднасяте молитвите си като цветни приношения в лотосовите нозе на нашата възлюбена Двойка. Имате ли коментари или въпроси?
Яшода: Ами обожанието на Гоура-Нитай?
Свами Тиртха: О! Удвоен транс и танц, те и двамата танцуват. Това е много опасно, защото те са по-висока степен на Джагай и Мадхай. Джагай и Мадхай танцували в алкохолен екстаз, който си има край. Но Гоура и Нитай танцуват от трансцендентален екстаз – а той никога не свършва. Така че бъдете готови!
 
1. Райски певци и танцьори


Leave a Reply