Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
RadhaKrsnadancing

Обожаването на Бога чрез светите имена се открива във всички главни религии. Например, какъв е вторият ред в „Отче наш”?

Чампака: „Да се свети името Ти”.

Тиртха Махарадж: Правилно. Така че то присъства! Макар да не е твърде очевидно и практиката да не е толкова разработена, обаче е споменато: „Да се свети името Ти”. Или пък в ислямската традиция, в суфи мистицизма, колко имена на Бога имат? Деветдесет и девет. От това можем да разберем, че святото име присъства във всички различни религии и традиции. А в Бхакти се отдава специално значение на святото име. Бог може да бъде възхваляван чрез светите имена и в светите имена, защото нама и нами не се отличават. Това е доста различно от ежедневното възприятие. Да вземем един пример: ако съм жаден и повтарям „вода, вода”, жаждата ми няма да намалее. Така че съществува разлика между названието и обекта. Ала не е така при Господ. Той не се различава от Своето име. Когато кажем: „Кришна, Кришна”, Той танцува на устните на Своя предан. Нима има още нещо за постигане? Танц с Бога.

Затова святото име е съвършената медитация за тази епоха. А Чайтаня Махапрабху ни е донесъл специална мантра за това. Тя е комбинация на различни аспекти и различни имена на Бога. Едно от тях е Кришна и това не е сектантско име, а означава Всепривличащият, Богът като привлекателна за всички личност. Така че ако искаме да назовем Бога – което е доста дръзко начинание – можем да кажем, че Той е много привлекателен. Той не е просто създател, поддръжник, това или онова, но е и много привлекателен. Само си помислете, опитайте се да си представите Бога като привлекателен – това е Кришна. Този Кришна е привлекателен, понеже е много красив. Ние сме естествено привлечени от красотата. Има ли някой, някое човешко същество, което казва: “Не харесвам красивото”? “Харесвам само грозни неща.” Досега не съм срещнал подобен човек, така че ние сме привлечени към красотата. А Кришна е върховната Красота, обаче Той не е сам. Върховната Любов, божествената Любов винаги е с Него. Това е Харе или Хара в звателен падеж. И Рама – Рама има различни значения, но едно от значенията е щастието, онова духовно щастие, което се поражда от единението на Красотата и Любовта.

Затова тази мантра е много специална; тя се прилага в лична медитация, а също така я пеят заедно, на висок глас. Когато я повтаряте сами, тя е много могъща, ала когато я пеете съвместно с други чистосърдечни хора, тогава силата й се преумножава.Leave a Reply