Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от  лекция на Б.К.Тиртха  Махарадж, 24 май 2006, София)
Кришна  е за всички, но същевременно по личен  начин.
Това  е раса, маха-раса можем да кажем. Това е танцът раса. Кришна присъства лично в центъра на кръга, но на гопите това не им стига. Те искат Кришна ЛИЧНО, „Ела с мен!”, а в танца раса гопите са неизброими. Има осем главни гопи и още някои  други техни експанзии – до 108. Но съществуват картини, на които виждаме океан от гопи около Кришна! Какво означава това? Означава че същината на творението, същината на всичко съществуващо просто се върти около Кришна – всички се събират около Него. Казва се, че всички жени в трите свята тичат по Него – толкова е привлекателен. Затова са и тези безброй гопи. И Кришна е способен да прояви свое точно лично копие за да се събере с всяка една гопи. Така че ако видим картина на раса-танцът, трябва да разбираме смисъла му – един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи… Защото Той е готов да дойде лично при предания.
Тук в София вие обичайно не танцувате  танца раса под пълната луна, нали? Заети сте с други дела. Въпреки  това ако погледнем живота на преданите, те през цялото време танцуват с Кришна. Един по един начин – правейки клиентите щастливи – друг по друг начин – изобретявайки красиви неща, трети учи – тъй че този танц се проявява по различни начини. Но Кришна вдъхновява преданите си в техния съответен танц. В това се състои нашето търсене на красотата, на Абсолютната Красота…. Да се включим в танца!


Leave a Reply