Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Всички знаем, че едно главно значение на името на Кришна е „привличаща сила”, „Всепривличащият”. Но освен това първата сричка „криш” значи „съществуване, реалност, живот” най-общо казано. А „на” в края значи „блаженство, анандам”. Така можем да кажем, че криш-на, „реалност и блаженство” – това е като блаженството на живота, радостта от съществуването, щастливият живот, или никога несвършващото щастие. Затова можем да кажем, че дори нашето собствено щастие идва от Бога, защото и ние сме частичка от тази прекрасна, възвишена, духовна енергия. Както сме говорили, споделяме общи божествени качества.

Някои хора имат материално разбиране за Кришна – че Той е като някакъв слънчев герой или смесица от различни личности, и какво ли още не… Но всъщност Кришна е много висша, можем да кажем изначална концепция за божественото. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва, че отвъд всички религиозни концепции трябва да стигнем до разбирането за Бог като Кришна. Това е нещо много важно, моля ви, запомнете го: разбирането за Бог като Кришна. Този аспект включва всички останали възможни аспекти на божественото.

Обикновено ние очакваме от Бог определени характеристики. Но както сме говорили, у Кришна намираме четири уникални допълнителни характеристики, които никога не се откриват у никого другиго. Формата на Кришна е много красива. Кожата Му е тъмна – синкава или възчерна. Това е друго значение на думата „кришна” – „черен, тъмен”. Освен това Той има пауново перо в косите като основно украшение. То напомня и на Него, и на нас кой е учителят Му по танци – защото Неговият гуру в танцуването е паунът. Затова Той винаги носи пауново перо на главата си, защото е танцуващият Бог. И Той има един много специален знак – флейтата, за която говорихме наскоро. По флейтата може да разберете, че това е Кришна. А формата Му е трибханга – с три извивки. Затова е толкова трудно да бъде забравен. Той е като пирон, но особен пирон. Ако един пирон е съвсем прав, лесно можете да го вкарате в дървото и лесно можете да го извадите. Обаче ако пиронът е крив, огънат – не можете да го помръднете. Затова Кришна застава в извита поза – веднъж влезе ли в сърцето ни е почти невъзможно да излезе. И изглежда досущ като човек – затова е толкова привлекателен за хората. Може би ако искаше да привлече пеперудите, щеше да дойде в облика на пеперуда. Ала понеже иска да проповядва на човешките същества, Той идва в човешки образ – Неговият изначален образ е човешки.

(следва продължение)Leave a Reply