Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
readinggita

(продължава от предишния понеделник)

Сега нека насочим вниманието си върху самата „Гита. Нека поговорим малко за тайните. Ако имате тайна, какво се прави с една тайна? Едно от нещата, които обичайно правим с една тайна, е да я разкрием. Но обикновено тайните трябва да се пазят, да се съхраняват. Защото такава е природата на тайната – по някакъв начин тя запазва силата си, ако не е разкрита. При все това, всички ние изпитваме този подтик, ако имаме тайна, да намерим с кого да я споделим. Това е друго отношение към тайната – да открием верния човек, с когото можем да я споделим, който ще съхранява и служи на тази тайна по начина, по който ние сме я пазили и сме ѝ служили, и ще я сподели само с някой, който е квалифициран, нали?

Сега помислете за дома си. Ако имате нещо много ценно и искате да го скриете от крадци, къде ще го притаите? Под пода, в сейфа, в чорапите… Но мислете с мозъка на крадеца. Някъде, за където никой не би се сетил. Мисля, всички смятаме, че това е правилното място за скриване на парите… Но аз имам предложение – да ги сложим на най-очевидното място. Никой не би си и помисли, че този човек е толкова глупав да си остави най-важните неща на толкова очевидно място – той ще иска да ги скрие, всеки би си помислил така. Така че очевидното място за скриване на нещо е добра опция. Нали така, ако търсите в сейфа, ако търсите в чорапите, няма да ви хрумне да погледнете на масата.

Имате ли тайна? Имате ли нещо ценно? Мисля, че всички имаме. Ако бяхте Вяса и имахте да предадете някое много важно послание, ако имахте тайна, която искате да запазите и същевременно да я съхраните за квалифицираните, и ако трябваше да напишете божествена поема от 700 стиха – къде бихте вложили тайното значимо послание? В началото и в края – това е съвсем очевидно. Средата също е много очевидно място – лесно е да се сети човек. Но скришният код е различен. Да пресмятаме ли още малко? Тогава трябва да скочим.

Това е нашият скок: трябва да разгледаме скритата тайна структура на „Гита”. Нека вземем предвид броя стихове, заглавията на главите и последователността на главите. И така, първата глава е „Описанието”. Ако искате да откриете важното послание в „Гита”, мисля, че е много подходящо да се изучава началото, защото там се натъквате на самия проблем, проблема на Арджуна. Така че, моля ви, изследвайте и от тази гледна точка. После втората глава е „Анализ и йога”, санкхя и йога, различните философски школи на традиционна Индия. И след това стигаме до „Изкуството на действието”… Спомняте ли си кой беше пространственият код на „Гита”? Две беше ключовото число. 0.9 беше подписът на Вяса. Разделихме броя на главите с ключовото число на пространството, което беше две, и получихме девет. Нали си спомняте? Затова нека бързо да прескочим на Девета Глава. Това е едната половина на „Гита”.

Може би не е толкова очевидно, извинете, но това са поредни числа – първа, втора, трета и т.н, – и накрая е девет. Това е средната част на „Гита”. И тогава можем да намерим паралелните глави или главите-близнаци. Близнак на Девета глава очевидно е Десета. На Осма Глава е Единадесета, и т.н. Така можем да изградим структурата на втората половина на „Гита”. Виждате, Първа Глава е паралелна с Осемнадесета; Втора със Седемнадесета, и т.н. И така, ако съберем последователните числа на главите: едно плюс осемнадесет прави деветнадесет. Ако съберете Втора Глава и Седемнадесета, отново получавате деветнадесет. Трета и Шестнадесета – отново деветнадесет. И ако съберете Девета и Десета – това пак е деветнадесет. Така че деветнадесет отново означава нещо. Събирахме числата; и знаете, в нумерологията винаги е събиране и отново събиране. Така че ако съберем цифрите на деветнадесет – едно плюс девет е десет. Нека спрем дотук.

 

(следва продължение)Leave a Reply