Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
churning butter

Можем да кажем, че бхакти-йога – пътят на посветеността, пътят на божествената любов, е научен процес да разберем Бога, а също и да се доближим до Него. Защото се казва, че трябва да реализираме това знание. Не е достатъчно да чуем или да видим, нужно е практически да го приложим в живота си.

“Това знание е царят на образованието,[1] а според индийската традиция има множество различни категории образование и наука. Всъщност, целият живот е процес на обучение; ние сме натрупали толкова много информация. Но какво е мъдрост? Мъдростта не е голяма купчина информация, а е познание за същината. Това е мъдрост – да знаеш есенцията. И така, това божествено познание ни помага да разберем коя е есенцията в живота. Затова е наречено „царят на знанието.”

А след това е казано и раджа-видя раджа-гухям – тайната на всички тайни, царят на тайните. Това е мистично. На много места в писанията и в традицията ще откриете, че тази тайна наука не трябва да бъде предавана на другите. При все това, ние говорим за това божествено знание. Това означава ли, че рушим принципите, че вървим срещу правилата? Не, не бива да правим това. Но тайната трябва да се разкрива при дадени условия. Ако някой иска да слуша, тогава можем да говорим за нея. Но знаете, мистичните тайни имат много специална природа – дори да ги знаете, пак няма да ги знаете. Мислите си, че разбирате, но не разбирате. Прочели сте всичко, знаете го дума по дума, но пак не го знаете. Защото, отново, не става дума за събиране на информация, а за достигане до същината. А можем да разберем, можем да научим една тайна, ако някой ни я каже. Ако кажете някоя тайна, тя тайна ли е вече? Зависи от човека, на когото я казваме.

Каква е тайната на живота? За това трябва да говорим. Казват, че животът ни е като мляко, а ако избиете млякото, ще получите една много есенциална храна. Коя е тя? Масло. И така, животът ни е млякото, а любовта ни е маслото. Това е тайната на живота. Скрита, понеже маслото е в млякото, обаче не го виждате. Ала приложите ли определен метод и то излезе на повърхността, ще можете да се радвате на резултата. И така, това е тайната на живота, загадката на живота – че във всеки от нас има скрита способност и че можем да я извадим на повърхността.

На практика животът е едно училище по обич. Опитваме се да практикуваме любовта на различни нива – понякога на телесно ниво, което не е много удовлетворяващо. Понякога в приятелство или хуманитарна обич, което е малко по-добре. Ала ако сме способни да ценим и обичаме хората на духовното ниво, това е най-доброто.

И тази всеобхватна любов към всички живи същества – ако разширим малко визията – би следвало да е паралелна с обичта към Върховния. Без да обичаме Бога, не можем да обичаме създанията; без да обичаме и ценим създанията, не можем да ценим и Бога. Това е още една тайна. Ако искате да обичате Върховния, тогава обичайте и възлюбените Му.

“Това е най-чистото знание и понеже дарява пряко възприемане на аза, то е съвършенството на религията.” И така, това е много чисто познание. Не е някаква второстепенна информация, предадена е само пряката, най-важната, най-значимата информация. Ако къщата ви гори, няма време за обяснения, трябва да се носи вода. Недейте да обяснявате, просто донесете вода. И в действителност ние се намираме в такава спешна нужда, понеже търсим удовлетворение. Нуждаем се от вода, къщата ни гори, нуждаем се от вода! Не ми давайте второстепенни обяснения: колко ще трябва да платя като дойде пожарната? Сега това няма значение, защото къщата ми е в пламъци, донесете ми вода, не ме интересува колко струва!

Така че чистото знание ви дава съществената информация: Кой съм аз? Кой е Върховният? Каква е нашата връзка? Какво трябва да правя, за да постигна върховната цел? Можем да получим цялата есенциална информация. Останалото зависи от нас – дали ще я приемем или не.

[1] Бхагавад Гита 9.2Leave a Reply