Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ако искате да научите как да служите на Кришна … след дълго, дълго, дълго пътуване най-сетне, представете си, срещате Кришна лице в лице. Носите със себе си личния си „Бхагаватам”. Може ли да се влезе в Голока Вриндавана с „Бхагаватам” под мишница? И срещате една изключително необикновена личност – синкава на цвят, с флейта в ръка, с красиво дхоти – едно малко момче с теленце – и изведнъж не можете да си спомните какво сте научили на лекциите. Гурудев споменаваше нещо, но кой е това? Имаше нещо, нещо много важно; я да проверя в книгата. Кешава? Да, има прекрасни коси. Мадхава? Да, ръцете Му са изпълнени с прасадам. Говинда? Да, Той се грижи за брамините. Гопал? Да, отглежда крави. Та това трябва да е моят Господ!!! Да, разпознах Го. Това е Той. Шямасундар – смугъл и красив. Той е. И тогава казваш: “О мой Господи! Колко съм щастлив да те видя.” Той отвръща: „Удоволствието е за мен, скъпи мой. Какво желаеш?” „Ами, моят Гурудев каза, че да се служи на Теб е много хубаво, затова искам да участвам, искам да науча повече за служенето на Теб. Разбрал съм, че ти си Върховният Бог, всемогъщият и всезнаещ Господ, затова искам да Ти служа. Разкрий ми тайните на служенето към Теб.“ И тогава всезнаещият Господ казва: „Не знам! Не знам нищичко за служенето към Мен. Обаче има изход. Ако искаш да разбереш – иди при Богинята, Тя знае нещо по въпроса.” И така Тъмният ще ни помогне да стигнем до Светлата, а Светлата ще ни помогне да стигнем до Тъмния. Това е единият тип преданоотдаден. Другият тип преданоотдаден… но това е твърде поверително. Дали да ви казвам?

Крипадхам: Да, Гурудев, да!

Тиртха Махарадж: Да! Сега казвате „да”. А когато има някакво служене…

Другият тип приближава до Вриндавана, потропва на портата, ако въобще има порта на Вриндавана, и тук и там среща различни личности –  слуги, танцьори, низачи на гирлянди, момчета – но него не го интересуват момчетата – има и момичета, интересуват го момичетата. А сред всичките милиони изключително прекрасни, пленителни и повече от божествени млади девойки, той търси една специална. Обаче този тип преданоотдаден не носи шастра под мишница. Истините са написани в сърцето му и щом разбере, той вече знае – това е мястото, където принадлежа. И веднага разбира по ясното сияние на тази най-прекрасна дама. “Да, Тя е моята господарка.” И без каквито и да било въпроси или колебания, просто се хвърля в прахта, за да се отдаде в служене.

Понеже има два вида преданоотдадени – единият е Кришна бхакта, другият е Радха бхакта. Понякога преданоотдадените, заради някаква специална лила на тази планета земя, се състезават за бройки, за последователи, за влияние, за раса. Обаче как мислите, коя група е по-многобройна? Коя група е по-богата? Коя група е повече изпълнена с раса? Отсъдете сами.

Ала не забравяйте – съобразно практиката си ще постигнете и съвършенство. Ако култивираме леност и глупост докато сме в садхана-деха, в тяло на практикуващи, ще постигнем съвършенство в тях – умирате и постигате вечно такова състояние. Можете да постигнете съвършенство в глупостта, но ако отглеждаме тази изключително есенциална божествена любов докато сме тук и за нас тя е най-важният идеал, ще постигнем нея. Затова е добре да имаме двама господари – един Бог и една Богиня. А освен това ние сме големи късметлии по две причини: понеже имаме нашите Говинда Радха в обединения им облик на Гоура – най-краткият път към божествения екстаз – а имаме и някой, който да ни разкрие това. Затова ние обожаваме своите учители като най-поверителните слуги на Божествената Двойка. Защото черно или бяло – трудно е да се избере. Но моя Гурудев го виждам. Един човек в ограничения си мозък мога да го побера и да му кажа: „да”.

Крипадхам: Защо преданоотдаденият на Кришна носи шастра под мишница, а преданоотдаденият на Радха – не?

Тиртха Махарадж: Защото Кришна е описан в „Бхагаватам”, а Радха не е.

 Leave a Reply