Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния брой)

Въпрос на Кришна Прия: От една страна казахте, че има фино материално покривало над Вриндавана, а аз предполагам, че не е само над Вриндавана, а навсякъде…

Тиртха Махарадж: Не. На други места покривалото е много плътно.

Кришна Прия: От друга страна казахте, че поканата винаги присъства. Как да разбираме това?

Тиртха Махарадж: Чайтаня Махапрабху прониква през покривалата. Той отваря вратите и прозорците, дръпва завесите и воалите. Защото се казва, че съкровището на божествената любов било скрито в хазната на Вриндавана. Обаче тази хазна била затворена и заключена. Никой не знаел за нея! Досущ като Федералния резерв – никой не знае що за съкровища са скрити вътре. Мнозина си мислят, че там има някакво злато, но никой не знае много ли, малко ли. По същия начин съкровището на божествената любов било скрито в съкровищницата на Вриндавана. Ала тогава дошъл Махапрабху. Счупил печата, отворил дверите и влязъл в съкровищницата.

Представете си себе си: получавате информация, че някъде има скрито огромно съкровище! Имате възможността да счупите печата. Имате кода за отваряне на вратите и на специалните хитро измислени ключалки. Написвате 108 на циферблата и веднага вратата се отваря. И какво правите? Стремите се да си натъпчете джобовете, нали? Да запазите всичко за себе си. Но, знаете, Махапрабху бил санняси. А на санняското дхоти няма джобове. И какво сторил Той? Влязъл в хазната, грабнал съкровището, излязъл вън и започнал да го раздава. А имал и добри помощници, защото край дверите стоели някои от най-славните Му съратници. Те Му помогнали, защото Махапрабху в този случай имал само две ръце. Но заедно с преданите си имал стотици хиляди ръце, с които да раздава.

И така, можем да научим тайните с помощта на другите. Можем да получим съкровището ако някой ни го даде. Въпреки че съкровището си го има! Затова и поканата винаги присъства. Ала някой трябва да активира целия този процес.

Това е обяснението защо има покривало, а едновременно с това и разкриване. Защото го има, обаче не го виждаме. Само щом си помислим, че можем да го уловим, изчезва. Това е мистичен процес, не е пресмятане. Обикновено нещата в тази материална сфера могат да бъдат пресметнати: инвестирам сто лева и губя двеста. Това е очевидно, така работят материалните неща. Това може да се изчисли. Но когато влагате усилията си в духовна практика, очаквате някакви резултати: давам 50% от живота си на Кришна – и печеля вечен живот. Такива са вашите очаквания. Обаче тогава, както се казва, се проявяват някои “непредсказуеми екстатични емоции” и имате усещането, че сте изгубили всичко. Вложили сте енергията, вниманието и усилията си за Кришна и… о, останах тук с празни ръце! Но това – да сте с празни ръце – е много добре; защото тогава ще можете да получите всички съкровища, които Махапрабху ви носи. Само си представете, ако сте вкопчени във всичките си материални пристрастия, няма да можете да вземете това, което ви се дава. Ако държим екскремент в ръката си, ще ние е много трудно да получим халвата, която ни подават. Най-напред го изхвърлете! Опразнете ръцете си, за да можете да получите.

Ала както ви казах, това е мистичен и таен процес. Има места във Вриндавана, които се пазят в тайна, дори днес. Не можете да влизате там в определени часове. Вратите са отворени денем, но денем там има само маймуни. Нощем вратите са затворени. Можете да си представите кой е зад вратите. Затова по-добре да подхождаме към божественото в много смирено състояние на ума.

 

(следва продължение)

 Leave a Reply