Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Пада-севанам означава служене в лотосовите нозе. Да вършим някакво практическо служене за собственото си извисяване. Каквото и да правим, трябва да го изпълняваме като жертва към Кришна. А не можем да поднасяме второкласни неща; единствено първа класа служене трябва да предлагаме на Кришна. На вас не би ви харесало нещо второкласно. Трябва да сме много прецизни в това отношение. Разбира се, не означава да купуваме най-безбожно-скъпите неща в магазина; но нашето проповядване, мантруването ни, служенето ни трябва да са първокласни.

 

Да се служи на Кришна е много лесно и много просто. „Поднеси Ми някой плод, някое цвете, листенце, вода.” Но кой е елементът, който превръща обикновеното листо в първа класа – това е отдадеността. Затова „Ако някой ми предложи с любов и нежност – тогава ще приема.” Кришна не се нуждае от плодовете ни, нито от каквито и да било скъпи неща, Той е напълно удовлетворен сам по себе си. Но ние можем да Му предложим своята обич. Тя е първокласният елемент в нашия дар.

 

А как да предложим (арчанам)? Това трябва да става чрез следване на ритуалите. Кришна се явява в облик, арча виграха. И в този облик ние можем да Го обожаваме. Той е толкова щедър, давайки ни напътствията. Затова можем да кажем, че божеството, мурти, е досущ като духовен водач. И това отново е така пленително! Така че арча, обожанието на мурти, е изключително благотворно за предания, помагайки му да овладее себе си.

 

Ванданам означава да пеем, да повтаряме молитвите си. Ако си паднал, знаеш кой е пътят нагоре. Когато се молим, това са много специални мигове. Разбира се, има два типа молитви: едната е искане на нещо, другата е възхвала. Коя е по-добра, как мислите? Възхвалата, защото докато искаме нещо, значи се интересуваме от себе си. Но разберем ли колко велик е Кришна – и не само велик, но и сладостен – тогава ще можем единствено да Го славим.Leave a Reply