Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
receiving water

Въпрос на Крипадхам: Въпросът ми е дали вярата е вечно нарастваща или е на вълни? Достига ли вярата постоянен растеж или постоянна степен? Винаги ли нараства или е стабилна?

Тиртха Махарадж: Ти как чувстваш? Може би имаме различни преживявания. Но всъщност има два… не, три типа напредък. Единият е на костенурката, другият е на заека, а третият е много уникален, измислен е от материалистите и икономистите – нарича се „отрицателен растеж”. Те наричат кризата „отрицателен растеж”. Така че ако бюджетът ви е в отрицателен растеж, това е обезпокоително. Ако вярата ви е в състояние на отрицателен растеж, не е удовлетворяващо.

Но като цяло нещата в света се развиват по два начина – единият е на костенурката, другият – на заека. Всъщност как се придвижва заекът? На големи подскоци. А как се движи костенурката? Бавно, пълзешком. По същия начин някои хора, в зависимост от обусловеността си, в зависимост от своята природа, израстват със скокове. Нужни са им предизвикателства, за да растат. Ако наоколо няма нищо, за което да се сражават, стоят си кротко вкъщи. Други пък имат друг импулс – те са постоянни, вечно напредващи, бавни, но стабилни. И двата подхода са добри. Не можем да кажем, че само единият струва, а другият не. Понякога попадаме в предизвикателна ситуация, вярата ни донякъде рухва, а после се изгражда отново. Други пък напредват бавно, но неизменно. Обикновено повечето хора действат въз основа на предизвикателства или на инстинкти – ако има какво да постигат, тогава действат. Най-вече външни фактори. Малцина са способни да действат от вътрешна убеденост, от вътрешна мотивация. Това се нарича нивото санняс – вътрешната мотивация. Семейните се нуждаете от външна мотивация, което е много добре, понеже ви помага да израствате много бързо. Петдесет-шестдесет години и ще разберете всичко. Това е заешкият тип.

Затова вътрешната мотивация е толкова важна. Няма кой да стои зад гърба ви с камшик. Ние трябва сами да открием своята вътрешна мотивация. А кога ще я откриете? Когато сте в нужда. Ако се нуждаете от милост, ако ви липсва милост, тогава ще знаете как да я намерите. Ако сте жадни, ще откриете своята вода. И каква беше втората част на твоя въпрос по отношение на вярата?

Крипадхам: Дали тя е вечно нарастваща или достига до някаква степен.

Тиртха Махарадж: Ачинтя. Няма край. Тъй като Кришна има безгранични характеристики, вечно нарастващи, а вярата е процесът, чрез който да се доближим до Него, колкото по-близко идвате, толкова повече ще разбирате. И не само, че вие ще разбирате, но и самият процес, вярата, също ще нараства. Ала на тези по-висши нива ще се появи едно много специално измерение. Обикновено на това материално ниво ние сме свикнали да живеем в трите измерения плюс четвъртото – времето. Ала всъщност, в по-висшите равнини на битието се появяват много специален тип измерения. Времето е преход, защото времето откъм ограничената страна – това е смъртта. Времето откъм абсолютната страна е вечността. Това означава преход – когато от ограниченото можете да стигнете до безграничното посредством времето. Оттам насетне следват някои по-фини измерения; и накрая най-висшето измерение е интензивността. Това означава, че вярата ни вечно нараства по интензивност. Защото каква е дефиницията за вяра? Щастието, извлечено от служене. Или убедеността, постигната с любов. Така че интензивността винаги нараства. Човек постига състоянието на вяра, но после, вътре в това ниво, интензивността ви нараства. Затова по-добре да кажем, че тя е вечно нарастващ показател.Leave a Reply