Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Mantra-Weapon

Как да запазваме духовното си съзнание? В един смисъл е много просто. Когато се събираме заедно, когато участваме в празненства, като изпълняваме духовните си практики – това е когато презареждаме батериите си. Като използвате мобилния си телефон ден-два, на третия ден трябва да го заредите. По същия начин и нашето сърце и душа се зареждат от тези духовни дейности, ала малко по малко забравяме, загубваме този духовен заряд. Елате отново, свържете се и се заредете пак, презаредете.

Духовната промяна или духовният напредък – това е мистичен процес. Не виждате, не знаете как действа, обаче действа. Ако мислим за това все повече и повече, ако го помним все повече и повече, тогава то все повече ще се установява в нашето съзнание. Разбира се, от време на време трябва и да го култивираме. Да култивираме какво? Нека най-напред си дадем малко шанс да разберем.

Един много основен принцип на нашата вяра е, че Бог обитава всяко сърце. Какво следва от това? Че Той винаги е с вас. Но ако сме реалисти трябва да признаем, че понякога ние не сме с Него, нали? Неговото внимание винаги е насочено към вас, ала вашето внимание не винаги е насочено към Него. Така че на практика духовен живот или истински напредък означава да фокусирате вниманието си. Ако обичаме някого, не можем да забравим за този човек. Ако обичаме Бога, как бихме могли да забравим за Него? Ако утвърждаваме все повече и повече тази истина в съзнанието си, че “Той е с мен”, тогава трябва да добавим и втората част на изречението: “Аз съм с Теб. Ти си с мен и аз съм с Теб”. Защото има едно много красиво духовно напътствие: “Ако дойдеш с Мен и Аз ще вървя с теб.” Такова простичко послание! “Ако дойдеш с Мен и Аз ще вървя с теб.” Такъв прекрасен израз на единение в божествената любов! Обаче има едно мъничко условие – трябва да вървим с Него. Практически това е единственото нещо, което трябва да подобрим в живота си. За да си помогнем да си спомняме това, добре е да слушаме посланието на Бога, добре е да Го възхваляваме, възпявайки светите Му имена, и на практика всички останали духовни практики помагат на това съзнание да се вкорени в сърцето ни.

И така, в песента „Манаса Дехо Гехо” са дадени някои напътствия как да практикуваме, как да поддържаме това съзнание и как да медитираме. Имате ли някакви въпроси?

Въпрос на Парамананда: Как да се квалифицираме за червей?

Тиртха Махарадж: Как да…?! Мантрувай повече! Но всъщност, бъдете конструктивни в своето смирение. Ако сме достатъчно честни трябва да признаем, че не се чувстваме по-незначителни от червей в изпражнение. В повечето случаи не се чувстваме такива. И това не е лошо. Понякога поезията използва екстремални примери. Но ако искате да приложите тези екстремални примери, каквито са поетичните изрази, в ежедневните дейности, те не са на място. И ако имате ниска, съвсем елементарна цел, ще пропуснете дори и нея. Затова трябва да си поставим по-висша цел – да речем муха или куче около бхактите, нещо такова.

Но встрани от шегата, ако имаме шанса да се родим в човешка форма, трябва да се възползваме по най-добър начин от тази възможност. В тази форма на живот са постижими пречистване и съвършенство. Ако вървите по стълбицата на чакрите все по и по-нагоре, можете да достигнете най-висшето ниво. Има някои препъни камъни, по-ниските чакри действат като капани тук-таме. Но ако напредъкът ни е постоянен и имаме добра посока, ще постигаме все по-високи и по-високи нива на съществуване. И ако просто стигнем до изначалното си съзнание, до изначалната си позиция, и ако разберем, че сме вечни души, съзнанието за атман, че сме вечни искрици от духа, частици съзнание, тогава ще гледаме по различен начин на незначителните тривиални неща от нашето ежедневие. Просто като на екскурзия; но си имаме цел и си имаме дом, където да се завърнем.

Просто да утвърждаваме все повече и повече тази визия, това съзнание за вечността на нашето съществуване ни помага много. И трябва да имаме високи цели. Какво е казал Шрила Прабхупад за ловуването? Ако ще ходите на лов, ходете за носорог. Не за зайци! Ако вашият гуру ви е дал брахмастра в ръцете, недейте да ловите зайци. А шансът да се практикува духовен живот е брахмастра, унищожаваща личната ви материална илюзия. Така че ние сме на лов за носорози – за съвършенство и за пълна отдаденост. А не за някакви си зайци – име, известност, слава, престиж.

1. Митично ядрено оръжие, което се извиква с мантриLeave a Reply