Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

Това е истинският живот – когато можем да живеем според принципите си, когато можем да живеем според идеалите си, когато сме съвсем близо до изначалната функция на душата. Тогава незабавно ще последват резултати. Не знам за вас как е, но аз се чувствам като насред квантов скок. Едва няколко часа сме прекарали тук, а сякаш е вечност. Сякаш постоянно сме били тук; долавяме вечността в няколко мига.

И тогава се чувствате толкова близо до себе си – което е друго мистично преживяване. Мисля, че това е категорично доказателство за силно духовно общуване. По симптомите се разбира кое какво е. Може да не виждате самото нещо, но виждате последствията. А по последствията се разбира причината. Това е един вид полусляпо състояние. Виждаме само резултатите и тогава можем да си мислим, да проумяваме или да се надяваме за причините. Другата страна на такова полусляпо състояние е когато виждаш причината, напълно си осъзнат за божествената реалност, но последствията още не са се проявили. Точно както Шрила Прабхупад, когато седял на една пейка, на практика бил без стотинка, нямало никой с него. Тогава някой дошъл и седнал до него на пейката, а той започнал да му описва грандиозната си мисия. Все още нищо не било проявено, но той виждал причините, напълно осъзнавал източника; а резултатите били просто въпрос на време.

Така че можете да си изберете какъв тип слепота искате. Когато последствията са съвсем очевидни и после малко по малко, чрез някакъв интелектуален или логически процес, стигате до заключението, че трябва да има някаква причина за това. Или бързо и стабилно се установявате в духовно съзнание и после чакате резултатите.

Най-напред нека изразя своята благодарност на всички вас, които дойдохте и допринесохте за успеха на това духовно събиране. Опитахме различни методи на духовно служене. Рупа Госвами описва любящите взаимоотношения между преданите. Например съкровено споделяне – откриване на сърцето, на мислите, и получаване на съвети; поднасяне на прасадам и приемане на прасадам; и също обмен на подаръци. И мисля, че стотици и хиляди пъти подобен обмен се случваше през този уикенд. Така че сме много щастливи да сме въведени в един истински духовен обмен.

Припомняхме си древните истории, предаващи едно вечно послание, което ни е полезно и днес. А заключенията ще останат с нас. Така че не просто сме обогатили знанието си, веданта, но успяхме да подобрим и сиддханта, заключенията. Ако трябва да преценим кое е по-важно – знанието или добрият извод – мисля, че изводът струва повече.

И така, любящ обмен и духовни практики – това е нашият път. Да ценим духовната страна у човешките същества и да обичаме човешката страна в любимата ни Божествена Двойка.

Мисля, че всички преживяваме загуби на фалшиви концепции, опасения, страхове, неразбиране. Но много повече, мисля, преживяваме печалба. Така е в живота – понякога губим, друг път печелим. Но с Бога отвътре и пътя напред, никога не губим.

Всички се нуждаем от преживяване. Ние искаме да докоснем божественото преживяване. Продължавайте по този начин! Това е досущ като вечност, отвъд ограниченията на време и пространство. Така че всъщност не сме на Балканския полуостров и не сме в 21-ви век. Ние сме в центъра на вселената и сме във вечния миг. Нека запазим това усещане.

 Leave a Reply