Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Хари-лила: Ние не познаваме лично Кришна, затова е много трудно да
насочим чувствата си към личност, която всъщност не познаваме.

Тиртха Махарадж: Навремето, когато нашият Гурудев не можеше да идва в Унгария често, хората, които искаха да станат преданоотдадени, нямаше как да се запознаят с него. Онези, които искаха да се присъединят, изпитваха това неудобство: „Та аз не го познавам!” Тогава съветът ни към новодошлите беше: “Гледайте учениците му.” Защото по учениците ще разберете какъв е учителят. По сина се разбира какъв е бащата. Това приложимо ли е към въпроса ти? Ние не познаваме Бог. Ала можем да познаваме и да разберем слугите Му. Затова например от връзката с гуру разбираме толкова много за връзката с Кришна. Всъщност служейки на гуру и ваишнавите, ние се учим как да служим на Кришна. Понеже те са близки.

А чистите преданоотдадени имат една тайна: ако отворите сърцето на чист преданоотдаден какво ще намерите там? Вътре в сърцето му ще откриете качествата на Кришна; ще откриете и самия Кришна. “Аз не живея на Вайкунтха, не живея в сърцата на йогите, но където Моите отдадени Ме възпяват с преданост – там живея Аз.” Така че мястото, където обитава Кришна, са сърцата на чистите преданоотдадени. Дори за вселенската форма, Вират Пуруша, се казва, че обиталището на Вират Пуруша са хората. Знаете: окото е слънцето, костите са планините и т.н.. А мястото, където живее, са людете. Но това е много общо.
Кришна е специфичен, конкретен! Конкретното място, на което Той живее, е чистото сърце на чистия ваишнава. От това можем да разберем, че ако се обърнем към някой чист ваишнава, ако се обърнем към гуру, към ваишнавите, ще можем да узнаем какъв е Кришна.Leave a Reply