Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27 май 2006, София)
Това е голям въпрос – дали разбираме какво се случва в сърцето на чистия предан, какво се случва в сърцето на Кришна.
Нека разгледаме най-напред сърцето на чистия предан. Какво се случва там? Сърцето тупти. Но това не е просто биологична функция, а за чистия предан ритъмът му е ритъмът на танца раса. Тъй че какво се случва в сърцето на чистия предан? Обожание на Кришна. Независимо от другите телесни функции. Той може да се храни, да спи, да дава лекция, да разговаря с другите или каквото и да е… Но в сърцето му тече друго. Това е една истинска шизофренична ситуация. Един живот в сърцето, и друг на проявената платформа. Обичайно в материалния свят искат да лекуват шизофренията. Но не и този тип.
А какво се случва в сърцето на Кришна? В сърцето на Кришна се намират най-скъпите му слуги. Преданите! „Отдадените души са винаги с Мен и Аз съм винаги с тях.” А най-скъпите неща – както и вие ги пазите в сърцата си, в най-тайните кътчета на сърцето – по същия начин и Кришна: прегръща, пази и таи бхактите в сърцето си. Погледнете онази картина. Как са застанали? Радха е от лявата страна на Кришна. Защо от лявата? Защото там е сърцето. Тъй че Кришна държи Радхика близо до сърцето си. „Ако е извън мен – тогава нека е от лявата ми страна. Ако я няма – тогава е в лявата част на тялото ми, в сърцето.”
Та това се случва в сърцето на Кришна. Той пази – или търси – своите чисти предани, зове ги. Затова трябва да се отнасяме с преданите много добре. Понеже ако нараниш някой предан, причиняваш болка в сърцето на Кришна. А той не може да изтърпи това. Ако притесняваш лично Него, Той го търпи, не го приема на сериозно. Той дори е готов да ти служи, какво да говорим да изтърпи някакви глупости от твоя страна. Но ако нараним онези, които са скъпи на Кришна, на Него му е много трудно да понесе това. Същото е и със самите нас. Хората могат да ни нападат лично, но ако нападнат любимите ни, тогава отвръщаме.


Leave a Reply